Sinds fysiotherapie voor mensen met een reumatische aandoening uit het basispakket is geschrapt, maakt ReumaNederland zich hard voor de terugkeer van deze vergoeding in het basispakket. Zolang dat nog niet gerealiseerd is, maken wij ons ook hard voor voldoende vergoedingen in de aanvullende pakketten.

Regelmatig vragen wij in Den Haag en in de media om aandacht voor mensen met reuma die niet meer (voldoende) bij de fysiotherapeut terecht kunnen. Zo gaan we op bezoek bij Tweede Kamerleden, het ministerie van VWS en schrijven we brieven. Hieronder lees je de ontwikkelingen en wat we hebben gedaan.

2017

Op 22 juni 2017 is het Reumanifest aangeboden aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Reumafonds, patiënten, hoogleraren/onderzoekers, reumatologen, reumaverpleegkundigen, fysio- en oefentherapeuten roepen in dit manifest de Tweede Kamer en het kabinet op tot de terugkeer van fysiotherapie voor reuma in het basispakket.

2014

Opinie-artikel n.a.v. uitspraak rechter
In september 2014 pleit het Reumafonds in de Volkskrant voor het opnieuw vergoeden van fysiotherapie voor mensen met reuma vanuit de basisverzekering. Reden daarvoor is een uitspraak van de rechter in Amsterdam over de vergoeding van een behandeling voor blaaspijnsyndroom. Volgens de rechter kan het Zorginstituut bij vergoedingsvraagstukken niet stellen dat onvoldoende bewijs hetzelfde is als geen bewijs.

Kamervragen
Tijdens het algemeen overleg Pakketbeheer in juli 2014 hebben Tweede Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Reinette Klever (PVV) hun zorgen geuit over het schrappen van fysiotherapie voor reuma uit het basispakket. Dit was in navolging op een een brief van het Reumafonds, KNGF, NHPR en NVR aan de vaste Kamercommissie van VWS. Minister Schippers gaf aan dat volgens het Zorginstituut Nederland fysiotherapie bij reuma niet bewezen effectief is en dat ze daarom fysiotherapie voor reuma niet gaat opnemen in het pakket van 2015. Wel gaf de minister aan dat het Zorginstituut met het Reumafonds en de beroepsgroepen in overleg gaat om goed onderzoek te doen naar de bewezen effectiviteit van fysiotherapie bij bepaalde reumatische aandoeningen.

Brief aan minister Schippers na drastische beperking aanvullende verzekeringen
Nadat in november 2013 bleek dat het aantal aanvullende verzekeringen met onbeperkte fysiotherapie drastisch waren verminderd, heeft het Reumafonds een brief gestuurd aan minister Schippers en de vaste Kamercommissie VWS waarin we opriepen om fysiotherapie weer te vergoeden vanuit de basisverzekering. In het voorjaar van 2014 stelt minister Schippers van VWS in haar antwoord aan het Reumafonds dat zij niet gaat over de reumazorg die aangeboden wordt in aanvullende zorgverzekeringen. In de basisverzekering wordt volgens Schippers alleen zorg vergoed die bewezen effectief is.

2013

Brief aan Tweede Kamer over gevolgen van schrappen fysiotherapie bij reuma
In het voorjaar van 2013 blijkt uit vervolgonderzoek van het Meldpunt Fysiotherapie dat het schrappen van fysiotherapie bij reuma uit de basisverzekering in 2012 grote gevolgen heeft gehad voor mensen met reuma. Het Reumafonds heeft daarop een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de resultaten van het vervolgonderzoek.

2012