Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel tot de genezing van reuma. Dankzij Nederlands reumaonderzoek is de behandeling van een aantal reumatische aandoeningen al spectaculair verbeterd. Ook jij kunt bijdragen aan een verdere vooruitgang door deel te nemen aan onderzoek.

Hieronder vind je een overzicht van onderzoeken waarvoor momenteel deelnemers gezocht worden. Ben je geïnteresseerd en denk je een geschikte kandidaat te zijn? Meld je dan aan bij het onderzoek dat bij jouw situatie past.

 • Artrosepatiënten gezocht voor online onderzoek Ziektelastmeter

  Artrose is een van de meestvoorkomende chronische aandoeningen in Nederland. Daarom willen we artrose graag toevoegen aan ons meetinstrument De Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen, om zo de ervaren ziektelast in kaart te brengen.

  De Ziektelastmeter is een e-tool waarbij ziektelast wordt gemeten. Deze wordt weergegeven in een ballonnenschema. Dit schema geeft een overzicht hoe goed of hoe slecht je scoort op verschillende onderdelen zoals pijn, vermoeidheid, impact op je sociale leven. De uitkomsten in het schema kunnen vervolgens worden besproken in de spreekkamer. Dit maakt het makkelijker om samen met de arts de juiste behandeling te kiezen voor jou. 

  Tot nu toe is de Ziektelastmeter ontwikkeld voor COPD, astma, diabetes types 2 (suikerziekte) en hartfalen. Het is ook mogelijk verschillende aandoeningen te combineren in de Ziektelastmeter, om zo de totale ziektelast te meten. 

  Wat willen we nu precies onderzoeken?
  Samen met artrosepatiënten, orthopeden, reumatologen, fysiotherapeuten, en huisartsen hebben we nu dus ook een module ontwikkeld voor artrose in de Ziektelastmeter. Maar meet deze nieuwe module wel écht de ziektelast van artrose? Hoe betrouwbaar en nauwkeurig is deze? Dat willen we graag onderzoeken.

  Wie kan meedoen aan dit onderzoek? 

  Patiënten met heup-, knie-, hand- en/of voetartrose. 
  Je moet wel minimaal 18 jaar oud zijn en goed Nederlands kunnen lezen en begrijpen. 

  Wat moet je doen:
  Je vult twee keer een online vragenlijst in. De eerst keer ben je ongeveer twintig minuten bezig, de tweede keer vijf minuten. 

  Interesse of meer weten: meld je aan via https://forms.gle/VqL3XQ62P14Gq3tMA of mail naar [email protected]

  Ziektelastmeter
 • Mensen van 50 jaar of ouder met de diagnose spierreuma (PMR)

  Op dit moment is prednison de voornaamste behandeling voor spierreuma (polymyalgia rheumatica, PMR). Omdat mensen met PMR vaak lang prednison gebruiken en dit bijwerkingen kan hebben wordt er gezocht naar andere medicijnen om PMR te behandelen. De Sint Maartenskliniek in Nijmegen is gestart met twee nieuwe onderzoeken naar de behandeling van PMR met rituximab.

  Wat houdt het onderzoek in?
  De onderzoekers zoeken mensen met PMR die kortgeleden zijn begonnen met prednison of die al langer PMR hebben maar een opvlamming (toename van klachten) hebben tijdens het afbouwen van prednison. In het onderzoek worden deelnemers in twee groepen verdeeld waarbij de ene groep een infuus met rituximab krijgt en de andere groep een infuus met een nepmiddel (placebo). In welke groep iemand komt wordt bepaald door loting en tijdens de studie weten deelnemers en artsen niet welk middel iemand heeft gekregen. Beiden groepen worden daarnaast behandeld met prednison, deze zal met een versneld schema worden afgebouwd t.o.v wat normaal gebruikelijk is. Deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 1 jaar waarin u in ieder geval 4 keer naar het ziekenhuis komt. Deze bezoeken vallen zoveel mogelijk samen met de normale zorgbezoeken. De bezoeken duren ongeveer 30 minuten per keer.

  Wie kunnen er deelnemen?
  Mensen van 50 jaar of ouder die:

  • een diagnose PMR hebben;
  • minder dan 8 weken worden behandeld met prednison of een toename van PMR klachten tijdens het afbouwen van prednison;
  • bereid zijn naar een van de deelnemende centra te komen.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over dit onderzoek of deelnemen? Stuur dan een e-mail naar [email protected] . Of bel naar 024-365 9409

 • Mensen tussen 18-70 jaar die een operatie aan de meniscus (knie) hebben ondergaan

  Drie Nederlandse ziekenhuizen doen onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe meniscusprothese ontwikkeld door het bedrijf ATRO Medical. Daarvoor worden patiënten gezocht die langer dan 6 maanden geleden een operatie aan de knie hebben gehad waarbij (een deel van) de meniscus is weggehaald.

  Wat houdt het onderzoek in?
  Bij veel patiënten met pijnlijke knieartrose is in het verleden een deel van de meniscus aan de binnenkant van de knie weggehaald. Een permanente vervanging van deze zogeheten mediale meniscus door een kunststof exemplaar kan mogelijk pijnverlichting geven. In de AIR2 studie wordt de veiligheid en prestatie (vermindering van pijn) van de nieuwe Trammpolin® mediale meniscusprothese onderzocht. Als deelnemer aan dit onderzoek krijg je in een operatie de meniscusprothese geplaatst. De operatie wordt uitgevoerd in de ziekenhuizen: St Maartenskliniek (Nijmegen), Haaglanden (Den Haag) en MUMC+ (Maastricht).

  Wie kunnen er deelnemen?
  De onderzoekers naar de veiligheid en prestatie van de meniscusprothese zoeken deelnemers die:

  • kniepijn ervaren
  • minstens 6 maanden geleden een operatie hebben gehad waarbij (een gedeelte van) de binnenmeniscus is verwijderd
  • géén vergevorderde kraakbeenschade hebben aan de binnenkant van de knie
  • tussen de 18 en 70 jaar oud zijn

  Er zijn nog meer voorwaarden voor deelname. Deze worden met je doorgenomen door deskundigen uit de deelnemende ziekenhuizen.

  Meer informatie en deelnemen
  Lees alle informatie over dit onderzoek. Heb je interesse om deel te nemen en voldoe je aan de voorwaarden? Neem dan contact op met een van de 3 ziekenhuizen via het contactformulier. Je gegevens worden volgens voorschriften van de privacywetgeving bewaard.

 • Mensen met reumatoïde artritis (RA) van 18 jaar en ouder

  Onderzoekers in het UMC Utrecht onderzoeken welk medicijn (tocilizumab of prednison) beter werkt bij mensen met reumatoïde artritis (RA) die onvoldoende baat hebben bij ‘klassieke’ reumamedicijnen zoals methotrexaat of sulfasalazine. Tocilizumab hoort bij een specifieke groep medicijnen, de zogeheten biologische medicijnen. Het remt het ontstekingseiwit IL-6. Prednison heeft als werkzame stof het bijnierschorshormoon (corticosteroïd).

  Wat houdt het onderzoek in?
  De helft van de deelnemers krijgt een lage dosis prednison (10 mg/dag) en de andere helft krijgt tocilizumab (162 mg/week). Loting bepaalt welke behandeling je krijgt. In dit onderzoek krijg je de behandeling als aanvulling op de al lopende behandeling met een klassieke reumaremmer. Voor het onderzoek word je 12 maanden gevolgd. Je komt in totaal 8 keer op bezoek in het ziekenhuis. Deze bezoeken zijn hetzelfde als de normale controlebezoeken aan de reumatoloog. Alleen zijn er extra onderzoeken in het bloed, aan de gewrichten, enkele röntgenfoto’s en bijvoorbeeld extra vragenlijsten die je moet invullen.

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?

  Iedereen boven de 18 jaar die:

  • reumatoïde artritis (RA) heeft
  • tijdens het eerste bezoek (geschiktheidsbezoek) last heeft van pijnlijke en gezwollen gewrichten
  • minstens twee klassieke reumaremmende medicijnen heeft gehad of minstens één klassiek medicijn in aanwezigheid van factoren die samenhangen met een ongunstig beloop (zoals veel gezwollen gewrichten of gewrichtsschade)
  • op dit moment nog minstens 1 klassieke reumaremmer gebruikt. Het klassieke medicijn moet minstens 8 weken in een stabiele dosering zijn gegeven op moment van het geschiktheidsbezoek
  • niet zwanger is of zwangerschapswens heeft of borstvoeding geeft
  • geen andere reumatische ontstekingsziekte heeft dan RA (alleen syndroom van Sjögren wel toegestaan)
  • de afgelopen 4 weken niet is behandeld met prednison of tocilizumab
  • geen medische redenen heeft om één van de medicijnen niet te mogen gebruiken

  Uiteindelijk beoordeelt een arts tijdens het eerste bezoek (geschiktheidsbezoek) of je deel kan nemen. Het onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd in het UMC Utrecht, Meander MC in Amersfoort, Bravis ziekenhuis in Roosendaal/Bergen op Zoom, Reuma Zorg Zuid West Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden en Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Vanuit een ander behandelcentrum kun je jezelf eventueel laten doorverwijzen naar een van deze ziekenhuizen om deel te nemen.

  Meer weten?
  Heb je vragen over het onderzoek of ben je geïnteresseerd deel te nemen? Neem dan contact op met Matthijs van der Leeuw, coördinerend arts-onderzoeker van UMC Utrecht via [email protected] of telefoon 088 75 517 70.

 • Mensen met reumatoïde artritis (RA) die gaan starten of switchen met TNF-alfaremmers

  Onderzoekers in het Amsterdam UMC (locatie VUmc) zijn op zoek naar deelnemers met reumatoïde artritis (RA) die gaan beginnen met de behandeling van TNF-alfaremmers of gaan switchen van TNF-alfaremmer. TNF-alfaremmers zijn een specifieke groep medicijnen tegen RA, de zogenoemde biologische medicijnen.

  Wat houdt het onderzoek in?
  De onderzoekers willen onderzoeken of je vroeg kan voorspellen of een behandeling met TNF-alfaremmers aanslaat. Bij mensen met RA kijken artsen meestal na 12 weken of ontstekingen afnemen door de behandeling. De onderzoekers willen weten of je al na 4 weken kunt voorspellen of een behandeling met TNF-alfaremmers zal aanslaan. Dit gebeurt met een PET-scan en met wat afgenomen weefsel uit de knie of de enkel.

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
  Iedereen boven de 18 jaar die:

  • reumatoïde artritis (RA) heeft
  • ontstekingen door RA heeft in 2 of meer gewrichten, waarvan 1 knie/enkel
  • gaat starten of gaat switchen met TNF-alfaremmers

  Als je ook pijnstillers of andere reumaremmers gebruikt, moet de dosis hiervan de laatste 3 maanden stabiel gebleven zijn.

  Als je aan dit onderzoek meedoet, krijg je 2 keer een PET-scan en 2 keer een artroscopie (kijkoperatie). Tijdens de kijkoperatie in de knie of enkel wordt wat weefsel weggenomen. Ook kom je nog 2 keer kort langs voor het invullen van korte vragenlijsten, voor bloedafname en lichamelijk onderzoek.

  Meer weten?
  Wil je meer weten over dit onderzoek? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar [email protected] o.v.v. ‘RA anti-TNF therapie PET Studie’ of bel met 06-2733 9936.

 • Verbeteren van de behandeling van langdurige slapeloosheid bij mensen met een medische aandoening

  Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zoekt deelnemers voor het TIMELAPSE onderzoek.

  Wat houdt het onderzoek in?
  Tijdens deze wetenschappelijke studie wordt onderzoek gedaan naar de behandeling van slapeloosheid bij mensen met een medische aandoening of chronische lichamelijke klachten.

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
  Ben je tussen de 18 en 85 jaar en is er sprake van: een medische aandoening of aanhoudende lichamelijke klachten (bijvoorbeeld chronische pijn) én langdurige slapeloosheid (minimaal al 3 maanden moeite met inslapen, doorslapen en/of te vroeg wakker zijn).

  Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het onderzoek. Ook is het belangrijk dat je:

  • niet in nachtdiensten werkt
  • het afgelopen jaar niet het geneesmiddel amitriptyline heeft gebruikt
  • geen psychofarmaca (antidepressiva of anti-epileptica) gebruikt
  • niet zwanger bent of van plan bent om in de komende 6 maanden zwanger te raken.

  Patiënten met specifieke hartproblemen, epilepsie of een terminale ziekte kunnen helaas niet deelnemen aan het onderzoek.

  Meer weten?
  Wil je meer informatie en/of bent u geïnteresseerd in deelname aan het TIMELAPS onderzoek? Neem dan gerust contact op met Nynke Rauwerda op (0318) 43 38 50 of stuur een mail naar [email protected].

 • Mensen tussen 18 en 75 jaar met artritis psoriatica

  Veel patiënten met artritis psoriatica moeten meerdere geneesmiddelen proberen, voordat er een behandeling is gevonden die goed aanslaat en geen bijwerkingen geeft. Met dit onderzoek, Tofa Predict, willen onderzoekers van UMC Utrecht in de toekomst kunnen voorspellen welk geneesmiddel het beste zal werken bij welke patiënt.

  Wat houdt het onderzoek in?
  Als je deelneemt aan het onderzoek, bepaalt loting welke behandeling je krijgt voor artritis psoriatica. Deelname aan dit onderzoek duurt in totaal 16 weken, waarbij je drie keer de polikliniek bezoekt. Dit is even vaak als bij een reguliere behandeling met medicijnen, alleen duren de bezoeken wat langer. Tijdens de bezoeken vul je vragenlijsten in, er wordt bloed afgenomen en lichamelijk onderzoek gedaan. Aan het begin van de studie worden één keer röntgenfoto’s (van de handen en voeten), MRI-scans (van beide enkels) en een PET-scan gemaakt.

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
  Mensen met artritis psoriatica:

  • tussen de 18 en 75 jaar
  • bij wie er twee of meer gewrichten pijnlijk en gezwollen zijn
  • die óf nog nooit reumaremmende medicijnen (DMARDs) hebben gebruikt óf die onvoldoende effect hebben van behandeling met methotrexaat, leflunomide of sulfasalazine en eventueel één andere DMARD.

  Meer weten?
  Heb je vragen over het onderzoek of bent u geïnteresseerd om mee te doen, dan kunt u contact opnemen via:

 • Mensen met gewrichtspijn (vastgesteld door een arts) en een positieve reumatest (anti-CCP-test)

  Voor een onderzoek naar het vroeg opsporen van reumatoïde artritis (RA) met een scan zijn onderzoekers in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, op zoek naar mensen met gewrichtspijn en een positieve reumatest (anti-CCP).

  Wat houdt het onderzoek in?
  Onderzoekers in het VUmc willen met een scan, de PET-scan, beter kunnen voorspellen wie er RA zal krijgen. De scan kijkt naar gewrichtsontstekingen die voorkomen bij mensen met RA.

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
  Iedereen boven de 18 jaar die:

  • gewrichtspijn heeft (vastgesteld door een arts)
  • een positieve reumatest (anti-CCP-test/ACPA-test) heeft

  Als je aan dit onderzoek meedoet, krijg je 1 keer een PET-scan. Ook kom je nog 4 keer langs om korte vragenlijsten in te vullen, voor bloedafname en lichamelijk onderzoek. Zo kunnen de onderzoekers goed in de gaten kunnen houden of je gewrichtsontstekingen krijgt.

  Meer weten?
  Wil je meer weten over dit onderzoek? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar [email protected] o.v.v. ‘Vroegdiagnostiek’ of bel met 06-2733 9936.

 • Mensen van 50 jaar of ouder met kort geleden vastgestelde polymyalgia rheumatica (PMR)

  Voor een onderzoek naar de werkzaamheid van het geneesmiddel leflunomide bij polymyalgia rheumatica (PMR) worden deelnemers gezocht.

  Wat houdt het onderzoek in?
  Bij PMR wordt vaak prednisolon gegeven maar dit middel geeft veel bijwerkingen, vooral op de lange termijn. In eerdere (voorlopige) onderzoeken had leflunomide een gunstig effect bij mensen met PMR. Nu willen onderzoekers bij het UMCG in Groningen en de Ziekenhuisgroep Twente dit ook echt gaan bewijzen.

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
  Er worden mensen gezocht van 50 jaar of ouder die:

  • minder dan 4 weken polymyalgia rheumatica hebben
  • de diagnose van hun arts te horen hebben gekregen
  • geen predisolon gebruiken, of de prednisolon niet langer dan 1 week gebruiken
  • die bereid zijn om de Ziekenhuisgroep Twente dan wel het UMCG vaak te bezoeken voor het onderzoek.

  Meer weten?
  Voldoe je aan deze voorwaarden en wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar een van de deelnemende ziekenhuizen.
  Mailadres Ziekenhuisgroep Twente: [email protected]
  Mailadres UMCG: [email protected]

 • Mensen met gewrichtspijnen bij wie een arts reuma-antistoffen heeft vastgesteld

  Voor een onderzoek naar de allervroegste fase van reumatoïde artritis (RA) worden deelnemers gezocht. Dit is de fase waarin nog geen sprake is van gewrichtsontstekingen maar alleen gewrichtspijn.

  Wat houdt het onderzoek in?
  Onderzoekers van het Amsterdam UMC willen begrijpen welke mensen RA ontwikkelen en welke niet. Als je meedoet aan dit onderzoek, word je 3 jaar nauwgezet gevolgd om te zien of je reumatoïde artritis gaat ontwikkelen. Iedere 6 maanden wordt bloed afgenomen. Als RA ontstaat, wordt extra bloed worden afgenomen en zal een biopt genomen worden uit een ontstoken gewricht. De RA wordt ook behandeld.

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?

  Personen met gewrichtspijnen waarbij een arts reuma-antistoffen heeft vastgesteld (de zogenaamde reumafactor of anti-CCP/ACPA)

  Meer weten?
  Wil je meedoen aan dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

 • Eerstegraads familieleden van mensen met reumatoïde artritis

  Voor een onderzoek naar de allervroegste fase van reumatoïde artritis (RA) worden deelnemers gezocht. Dit is de fase waarin nog geen sprake is van gewrichtsontstekingen maar alleen gewrichtspijn.

  Wat houdt het onderzoek in?
  Onderzoekers van het Amsterdam UMC willen begrijpen welke eerstegraads familieleden van mensen met RA zelf ook RA ontwikkelen en welke niet. Als je meedoet aan dit onderzoek, word je 3 jaar nauwgezet gevolgd om te zien of je reumatoïde artritis gaat ontwikkelen. Iedere 6 maanden wordt bloed afgenomen. Als RA ontstaat, wordt extra bloed worden afgenomen en zal een biopt genomen worden uit een ontstoken gewricht. De RA wordt ook behandeld.

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?

  • Eerstegraads familieleden van patiënten met reumatoïde artritis. Met eerstegraads wordt bedoeld: kinderen (>18 jaar), broers, zussen en ouders. Je wordt getest op de aanwezigheid van reuma-antistoffen in je bloed.

  Meer weten?
  Wil je meedoen aan dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

 • Mensen met duimbasisartrose die jonger dan 65 jaar zijn

  Voor mensen met artrose in de basis van de duim is er een nieuwe experimentele behandeling: gewrichtsdistractie.

 • Mensen met radiografische axiale spondyloartritis (de ziekte van Bechterew)

  De onderzoeksgroep van professor Irene van der Horst-Bruinsma (Amsterdam UMC, locatie VUmc) zoekt deelnemers voor onderzoek naar man-vrouwverschillen in de behandeling van axiale spondyloartrits (de ziekte van Bechterew).

  Wat houdt het onderzoek in?
  Er wordt onder andere gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de behandeling van axiale spondyloartritis met TNF-alfaremmers en naar het afbouwen van de medicijnen.

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
  • radiografische axiale spondyloartritis (de ziekte van Bechterew)
  • gebruik je TNF-alfaremmers
  • is de ziekte minimaal al 6 maanden rustig (onder gebruik van TNF-alfaremmers)

  Meer weten?
  Stuur een e-mail naar [email protected] ovv “TAPAS studie”. Er worden zowel mannen als vrouwen gezocht.

 • Mensen met knieklachten en overgewicht tussen de 45 en 70 jaar oud

  Het Erasmus MC gaat onderzoeken of het volgen van een leefstijlprogramma (GLI) nuttig is om de knieklachten van beginnende knieartrose te verminderen. De LITE studie is een onderzoek dat is opgezet door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.

  Wat houdt het onderzoek in?
  Het onderzoek duurt in totaal twee jaar en wordt uitgevoerd door de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. In het onderzoek worden twee groepen samengesteld. De ene helft van de deelnemers ontvangt de zorg voor knieartrose van de huisarts. De andere helft van de deelnemers krijgt in aanvulling op de zorg van de huisarts het leefstijlprogramma aangeboden. Deelnemers worden twee keer uitgenodigd in het Erasmus MC om onder andere een MRI scan van de knie te maken en de bewegelijkheid van het kniegewricht te onderzoeken. Ook worden er meerdere keren vragenlijsten naar de deelnemers verstuurd waarin onder andere gevraagd wordt naar pijn en invloed van de klachten op het dagelijkse leven.

  Wie kunnen er meedoen?
  Het Erasmus MC zoekt mensen die willen deelnemen aan dit onderzoek. U komt in aanmerking als u:

  • in de afgelopen twee jaar voor het eerst met knieklachten naar de huisarts bent geweest of de intentie heeft om hiermee naar de huisarts te gaan
  • overgewicht heeft (BMI boven de 25)
  • tussen de 45 en 70 jaar oud bent
  • woonachtig bent in Regio Rotterdam

  Meer weten?
  Wilt u meer weten over het onderzoek of bent u geïnteresseerd in deelname? Meld u aan via www.litestudie.nl of stuur een bericht naar [email protected].

  Mensen tussen de 18-45 jaar met kraakbeenschade in de knie

   

 • Mensen tussen de 18-45 jaar met kraakbeenschade in de knie

  Mensen tussen de 18-45 jaar met kraakbeenschade in de knie
   

  Wat houdt het onderzoek in?
  Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe werkzaam de nieuwe één-stap kraakbeentransplantatie (IMPACT) is, voor de behandeling van een groot kraakbeendefect in de knie. De behandeling bestaat uit een transplantatie van de eigen kraakbeencellen in combinatie met stromale (=soort stamcellen) cellen van een donor. In dit onderzoek wordt de één-stap kraakbeentransplantatie vergeleken met ondersteunende niet-operatieve behandeling, dat wil zeggen dat dit bestaat uit fysiotherapie en pijnstilling. Als je deelneemt aan het onderzoek bepaalt een loting in welke groep je komt. Groep A ontvangt direct de IMPACT-behandeling. Groep B wordt 9 maanden niet-operatief ondersteunend behandeld. Als u na negen maanden nog steeds klachten hebt kunt u ook behandeld worden met de IMPACT-behandeling

  Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
  Je komt in aanmerking om mee te doen aan dit onderzoek als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft lokale schade in de knie, maar de rest van de knie is nog gezond.
  • U heeft geen kraakbeenschade op uw onderbeenbot.
  • U heeft geen (gevorderde) artrose.
  • Tenminste vijftig procent van uw meniscus is nog heel.
  • Uw knie is voldoende stabiel.
  • Uw knie heeft geen standsafwijking
  • U heeft geen andere ernstige problemen met uw rug, heupen of benen.
  • U bent niet zwanger.
  • U bent tussen de 18 en 45 jaar oud.
  • U heeft geen auto-immuunziekte.
  • U heeft de afgelopen zes maanden geen knieoperatie aan het kraakbeen gehad.

  Heeft u een kraakbeendefect en daarnaast nog ander letsel in de knie, overleg dan met uw behandelend orthopedisch chirurg wat de mogelijkheden zijn.

  Meer weten?
  Lees alle informatie over het onderzoek hier. Heb je vragen over het onderzoek of ben je geïnteresseerd deel te nemen? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via [email protected]

 • Mensen (18-65 jr.) met actieve vorm van de ziekte van Behçet, myositis en IgG4-gerelateerde ziekte

  Waarom kunnen we medicijnen die goed werken tegen RA niet ook inzetten bij zeldzame vormen van ontstekingsreuma? Dat kan pas als de werking voor die patiëntengroepen apart is aangetoond. En helaas is dit onderzoek lastig en kostbaar door de geringe aantallen patiënten. Ons nieuwe samenwerkingsverband DRIMID* moet daarin verandering brengen. Deze maand is de eerste studie gestart. Hierin wordt het medicijn filgotinib onderzocht bij de ziekte van Behçet, myositis en IgG4-gerelateerde ziekte. Kom jij in aanmerking? Meld je dan aan!

  Eerste onderzoek: JAK-remmer

  In dit onderzoek wordt gekeken naar de werking van filgotinib. Dit is een zogenaamde JAK-remmer (januskinase remmer), een middel dat de aanmaak remt van cytokines (een soort boodschappermoleculen in het afweersysteem). Het middel is geregistreerd voor behandeling van patiënten met reumatoïde artritis en colitis ulcerosa (een vorm van ontsteking in de darmen). 

  Kan ik meedoen aan deze studie?

  Alleen patiënten tussen 18 en 65 jaar die een actieve vorm hebben van ziekte van Behçet, idiopathische inflammatoire myositis of IgG4-gerelateerde ziekte kunnen meedoen aan de studie. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers eerst reguliere behandelmethoden hebben geprobeerd, zoals prednison en tenminste één andere ontstekingsremmer. Als de ziekte daar niet of onvoldoende op reageerde, of indien de patiënt overgevoelig was voor deze medicijnen, kan de patiënt in aanmerking komen voor deze nieuwe studie. Patiënten kunnen benaderd worden door hun arts om mee te doen, maar ze kunnen ook zelf informeren of zij in aanmerking komen voor deelname. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected].

  Over het onderzoek 

  Tijdens de studie zullen patiënten 26 weken de JAK-remmer filgotinib in een dosering van één tablet per dag gebruiken. Op meerdere momenten zal het effect van het medicijn worden gemeten met een lichamelijk onderzoek door de arts, bloedonderzoek en via vragenlijsten. Als het middel aan het eind van de studie goed blijkt te werken voor de patiënt, mag deze het blijven gebruiken. 

  Deelnemende ziekenhuizen

  De studie, die wordt gecoördineerd door reumatoloog prof. dr. Jaap van Laar (UMC Utrecht), gaat van start in zes Nederlandse ziekenhuizen: 

  • UMC Utrecht
  • Amsterdam UMC
  • Erasmus MC (Rotterdam)
  • Radboudumc (Nijmegen)
  • Haga Ziekenhuis (Den Haag)
  • Zuyderland Medisch Centrum (Heerlen)