Fysiotherapie is onderdeel van de reumazorg voor veel mensen met reuma. Sinds 2012 hebben veel mensen minder fysiotherapie gehad. Het Reumafonds heeft de effecten hiervan laten onderzoeken. Hier lees je meer over deze onderzoeken.

Uitkomsten landelijke peiling fysiotherapie bij reuma

In mei 2017 heeft het Reumafonds een onderzoek laten uitvoeren door het GfK: de landelijke peiling fysiotherapie bij reuma. Deze peiling is gehouden onder de leden van het Reumafondspanel en als open link die wij via verschillende media hebben verspreid. Je vindt hier een korte beschrijving van de belangrijkste uitkomsten:

Fysiotherapie is heel belangrijk voor mensen met reuma
Maar liefst 83% van de ondervraagde reumapatiënten heeft fysiotherapie gehad voor de behandeling van hun aandoening. Bijna de helft van de patiënten die op dit moment fysiotherapie krijgen, heeft dit minimaal 1 keer per week voor langere tijd. Mensen die de afgelopen 3 jaar fysiotherapie kregen, gingen vooral vanwege pijnklachten, moeite met bewegen en problemen bij gewone dagelijkse handelingen naar de fysiotherapeut.

Reumapatiënten hebben baat bij fysiotherapie
In onze peiling hebben we reumapatiënten gevraagd wat fysiotherapie oplevert. Maar liefst 41% van de patiënten die de afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad, kan hierdoor beter bewegen. 28% heeft minder pijnklachten en bij 18% levert fysiotherapie sterkere en soepeler spieren en gewrichten op.

Heel opvallend is dat 7% van de reumapatiënten die de afgelopen 3 jaar zijn behandeld, dankzij fysiotherapie überhaupt weer kan functioneren.

De verminderde vergoeding van fysiotherapie raakt patiënten
9 op de 10 patiënten die de laatste 3 jaar fysiotherapie hebben gehad, is aanvullend verzekerd. Maar de vergoedingen worden minder en dat raakt mensen. 74% van de patiënten die het met minder fysiotherapiebehandelingen moeten doen, ondervindt negatieve gevolgen:

Bijna de helft neemt vaker medicijnen, 20% moet vaker naar de huisarts en 15% moet vaker naar de specialist. Bijna twee derde (64%) heeft meer moeite met huishoudelijk werk, 46% is minder actief met hobby’s en 30% levert in op sociale contacten. Soms moeten mensen zelfs hun baan opgeven.

Voor de uitgebreide informatie verwijzen wij je naar het volledige rapport.

GfK-onderzoek naar de effecten van fysiotherapie voor mensen met reuma

In juli 2014 heeft het Reumafonds de resultaten gepubliceerd van een representatief onderzoek onder reumapatiënten. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK om de effecten van het schrappen van fysiotherapie uit de basisverzekering in beeld te brengen.

Uit het onderzoek blijkt dat van de reumapatiënten (met RA en AS) die na 2012 geen of minder fysiotherapie hebben gehad, 96% meer lichamelijke klachten kreeg, zoals pijn en stijfheid. 76% van hen moest overschakelen op andere vormen van zorg, waaronder huisartsenzorg, ziekenhuiszorg of mantelzorg. 38% van de reumapatiënten had meer genees- en/of (medische) hulpmiddelen nodig en bij 18% leidde minder fysiotherapie zelfs tot psychische klachten. Dit onderzoek bevestigde de zorgen van het Reumafonds en we hebben deze resultaten meegenomen in onze brief naar de Tweede Kamer en in een brief aan het Zorginstituut Nederland.

Meldpunt Fysiotherapie 2012 en vervolgonderzoek 2012

Na het schrappen van fysiotherapie uit de basisverzekering, opende het Reumafonds begin 2012 een meldpunt  waarop 4.600 mensen reageerden met hun zorgen en verwachtingen. Onderzoeksbureau Motivaction voerde het onderzoek uit. De deelnemers voorzagen een grote negatieve impact op het dagelijks leven doordat ze minder fysiotherapie konden krijgen of omdat ze de kosten voor een aanvullende verzekering niet konden betalen. Hierbij werden bijvoorbeeld meer medicatie, meer klachten en vaker ziek melden genoemd.

In het najaar van 2012 deden 1.700 mensen met reuma aan een vervolgonderzoek om in beeld te brengen welke gevolgen zij daadwerkelijk hadden ondervonden. Ook dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Uit het vervolgonderzoek bleek dat bij veel mensen de eigen kosten van fysiotherapiebehandelingen voor grote problemen zorgden. Zo bleek dat voor 78% van de respondenten die minder of geen fysiotherapie volgen, de eigen kosten een grote drempel waren om voldoende fysiotherapie te krijgen. Van de mensen die geen onbeperkte fysiotherapie in hun aanvullende verzekering hadden, had maar liefst 80% meer fysieke klachten en had 5% zich vaker ziek gemeld op het werk. Nog eens 5% was minder gaan werken of was zelfs gestopt. Ruim een derde had meer andere zorg nodig, zoals medicijnen, thuiszorg of gingen vaker naar een specialist.