ReumaNederland heeft de informatie op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle medisch inhoudelijke informatie is gecontroleerd door inhoudelijk deskundigen. De informatie beschrijft echter algemene trends en situaties, waar niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u altijd te overleggen met de arts of andere professionele hulpverlener. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt ReumaNederland geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op onze website is opgenomen.

Copyright

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op https://reumanederland.nl en overige sites van ReumaNederland, rust copyright dat toebehoort aan ReumaNederland: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.