Toegankelijkheid fysiotherapie voor mensen met reuma moet verbeteren!

Wat is er aan de hand?

Het kabinet heeft per 1 januari 2012 fysiotherapie voor 6 vormen van reuma, waaronder reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (ziekte van Bechterew), uit de basisverzekering gehaald. Dit heeft voor veel mensen gevolgen gehad. Fysiotherapie werd ineens een stuk minder toegankelijk doordat je er een aanvullende verzekering voor moet afsluiten.

Vervolgens is de toegankelijkheid van fysiotherapie verder in het gedrang gekomen vanwege minder vergoedingen in de aanvullende pakketten en risicoselectie in zorgverzekeringen. Inmiddels hebben vrijwel alle verzekeraars onbeperkte fysiotherapie geschrapt uit hun aanvullende pakketten. De kosten voor de aanvullende pakketten zijn bovendien hoger geworden. Dit heeft tot gevolg dat mensen met reuma uit financiële overwegingen mogelijk zorg gaan mijden.

Er bestaan bijna 100 verschillende reumatische aandoeningen. Voor een klein deel van de aandoeningen (met name de collageenziekten) is een vergoeding vanuit het basispakket nog mogelijk. Voor alle overige vormen van reuma niet. Hierdoor wordt het overgrote deel van mensen met reuma de zorg onthouden die nodig is.

Wat vindt ReumaNederland?

ReumaNederland pleit ervoor dat iedereen met een reumatische aandoening die fysio- of oefentherapeutische zorg nodig heeft, hier vanuit de basisverzekering toegang toe heeft.

Mensen met reuma hebben baat bij fysiotherapie. Met behulp van een deskundige fysiotherapeut leer je hoe te bewegen als je reuma hebt. Bijvoorbeeld hoe je het beste kunt bewegen met of zonder gewrichtsschade en met of zonder ontstekingen. Ook kan een fysiotherapeut helpen hoe je kracht en stabiliteit van spieren en gewrichten kunt verbeteren en behouden en hoe je veilig kunt sporten.

De gevolgen van de verminderde toegang tot fysiotherapie zijn steeds duidelijker. Mensen met reuma die minder toegang hebben tot fysiotherapeutische behandelingen gaan vaker naar de huisarts of specialist, gebruiken meer medicijnen of moeten zich vaker ziek melden. Het is dus nodig dat de toegankelijkheid tot fysiotherapeutische zorg verbetert.

Wat doet ReumaNederland?

Wij voeren hierover gesprekken met diverse partijen. Met partijen die samen met ons optrekken in de belangenbehartiging, maar ook met de overheid (o.a. Zorginstituut Nederland, KNGF, NVR, zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland).

Ook zijn we geregeld in gesprek met kamerleden en het ministerie van VWS om toegang tot fysiotherapie bij reuma op de politieke agenda te houden en samen te werken aan een oplossing voor dit probleem.

Sinds 2012 doen wij geregeld onderzoek bij onze achterban naar de effecten van het schrappen van fysiotherapie uit het basispakket. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken wij in onze acties en in onze gesprekken met de Kamerleden en het ministerie van VWS.

Activiteiten van de afgelopen periode:

  • Brief aan Tweede Kamer waarin wij de minister oproepen om regierol te nemen in complex systeem van fysiotherapie (oktober 2019)
  • Samen met KNGF stellen wij geld beschikbaar voor onderzoek naar het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie voor mensen met ontstekingsreuma (maart 2019).
  • Voorbereiden onderzoeken langdurige oefentherapie bij ernstige RA en axiale SPA i.s.m. diverse partijen (2018-2020)
  • In gesprek met Minister Bruins (maart 2018)
  • Gesprekken met Kamerleden
  • Aanvraag ingediend voor ‘voorwaardelijke toelating’ van langdurige oefentherapie bij mensen met ernstige vormen van RA en Axiale SpA (maart 2018)
  • Gezamenlijke acties met beroepsorganisaties (Reumanifest, zomer 2017)
  • Onderzoek om effectiviteit fysiotherapie aan te tonen, samen met andere partijen (2014)
  • Monitoren van problematiek bij de achterban (Landelijke peiling 2017, NIVEL 2016, GFK 2014, GFK 2012)

Wat was het resultaat?

Ervaringen

Vrouw met RA:
“Ik wacht liever totdat het helemaal niet meer lukt. Zo hou ik mijn behandelingen nog tegoed voor nood aan de man.”

Vrouw met artrose en scoliose:
“Fysiotherapie voorkomt dat ik in een rolstoel beland. Hierdoor kan ik blijven werken en mijn pijnklachten zodanig beperkt houden dat ik niet afhankelijk ben van zware pijnstillers.”

Vrouw met syndroom van Sjögren en RA:
“Drie jaar geleden hield mijn reuma mij thuis. Fysiotherapie helpt mij om weer mee te doen in de maatschappij en nu kan ik plannen maken voor de toekomst.”

Meer informatie

Blogs:

Acties richting de politiek:

Onderzoeken: