Het Reumafonds wil dat fysiotherapie voor alle vormen van reuma opnieuw vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dat staat in een brief aan de vaste Kamercommissie van VWS, die binnenkort met minister Schippers over de begroting praat. Uit onderzoek van het Reumafonds blijkt dat mensen ernstige nadelige gevolgen ondervinden van minder of geen fysiotherapiebehandelingen.

Sinds begin dit jaar wordt fysiotherapie voor twaalf vormen van reuma niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Om een beeld te krijgen van de gevolgen hiervan voor mensen met reuma, heeft het Reumafonds het Meldpunt Fysiotherapie geopend. Daaruit blijkt dat 80% van de mensen met reuma sinds dit jaar minder gebruik maakt van fysiotherapie. Deze groep gaat als gevolg daarvan vaker naar de huisarts, gebruikt meer medicijnen en ruim de helft zegt vaker naar een specialist te gaan. Eén op de zeven reumapatiënten heeft bovendien meer thuiszorg nodig.

Wèl fysiotherapie levert geld op

In de brief stelt directeur Lodewijk Ridderbos dat het schrappen van fysiotherapie, door verhoogde kosten elders, uiteindelijk helemaal geen bezuinigingsmaatregel blijkt te zijn. Bovendien komt het de kwaliteit van leven van mensen met reuma niet ten goede.

Uit onderzoek namens de KNGF (beroepsvereniging van fysiotherapeuten) blijkt dat een continuering van fysiotherapie in het basispakket voor mensen met reumatoïde artritis (250.000 personen) een winst van 82 miljoen euro zou opleveren.

Vraag aan Kamerleden

Het Reumafonds verzoekt de Kamerleden om bij de behandeling van de VWS-begroting de minister te vragen of zij op de hoogte is van alle onderzoekscijfers en of zij deze cijfers in haar afweging heeft meegenomen. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en de resultaten uit de praktijk ziet het Reumafonds het niet meer vergoeden van fysiotherapie voor mensen met reuma als een voorbeeld van “penny wise pound foolish“.

Lees de hele brief