Jarenlange lobby wordt beloond

Nauwelijks in staat te lopen

Reumatoïde artritis is een ernstige chronische aandoening die bij iedere patiënt anders verloopt. Het veroorzaakt ontstekingen aan gewrichten, zoals polsen en enkels. Maar ook organen als de longen kunnen ontstoken raken. Mensen met ernstige reumatoïde artritis zijn zonder hulp nauwelijks in staat om zichzelf te verzorgen of op te staan en te lopen. Ze hebben pijn en stijve gewrichten. Het gaat in Nederland om een kleine groep van ongeveer 3.750 tot 4.500 patiënten. De standaardzorg bestaat vooral uit behandeling met medicatie.

Onderzoek naar effectiviteit oefentherapie

Om aan te tonen dat langdurige oefentherapie een effectieve aanvulling is op de bestaande behandeling, initieerde patiëntenorganisatie ReumaNederland in 2018 een traject om oefentherapie voor de meest kwetsbare groep RA-patiënten toe te laten tot het basispakket van de zorgverzekering. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en ZonMw werd opdracht gegeven aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voor een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van langdurige en persoonsgebonden oefentherapie voor mensen met ernstige beperkingen door reumatoïde artritis.

Oefentherapie bewezen effectief voor mensen met ernstige reumatoïde artritis

Dit onderzoek toonde aanzienlijke verbeteringen aan in het dagelijks functioneren van deze groep patiënten. Dankzij de langdurige, persoonsgebonden fysiotherapie kunnen zij beter lopen en functioneren dan met medicatie alleen. Het Zorginstituut heeft daarom nu vastgesteld dat het om bewezen effectieve zorg gaat en de minister van VWS geadviseerd om deze te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. De afgelopen maanden heeft ReumaNederland er voor gestreden om geen beperkingen op te leggen aan de behandelingen. En met succes. De vergoeding geldt, na akkoord van de minister, vanaf de eerste behandeling en zonder maximum aan het aantal behandelingen.

Dit is een belangrijke stap

Jan Willem Förch, directeur ReumaNederland: “Wij zijn blij met dit resultaat en we zien het als een belangrijke stap. Na jaren van beperking van fysiotherapie, wordt met dit besluit echt gekeken naar wat patiënten nodig hebben om mee te kunnen blijven doen. Hier pleiten wij als patiëntenorganisatie al jaren voor en hier blijven we ons ook voor inzetten.”

Mensen met ernstige reumatoïde artritis die zich afvragen of ze ook in aanmerking komen voor deze vergoeding kunnen hier meer informatie vinden.