Vanaf vrijdag 18 november is het tekort aan sulfasalazine opgelost en is er in de Nederlandse apotheken voor alle patiënten die sulfasalazine gebruiken weer voldoende van het medicijn beschikbaar. Een van de producenten van sulfasalazine heeft inmiddels de productie van het middel verhoogd. Daarnaast zijn de voorraden van het middel, in samenwerking met de groothandelaren, verdeeld over alle apotheken. Het Reumafonds is verheugd over de oplossing.

De afgelopen tijd heeft het Reumafonds tientallen meldingen binnengekregen van mensen met een reumatische aandoening dat het middel sulfasalazine beperkt leverbaar is. Er zijn in Nederland ongeveer 16.000 mensen die dit middel gebruiken. Als patiënten plotseling moeten stoppen met een reumaremmer zoals sulfasalazine, kan dat gezondheidsproblemen en –risico’s tot gevolg hebben. Aan het dreigende sulfasalazinetekort en de gevolgen van een tekort voor mensen met reuma hebben we op 3 november aandacht besteed.

Uitkomst werkgroep geneesmiddelentekorten

De oplossing van het probleem is de uitkomst van het overleg van de werkgroep geneesmiddelentekorten, ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid. In de werkgroep participeren behalve de beroepsorganisatie voor apothekers KNMP, onder meer patiëntenorganisaties, artsenorganisaties, groothandels, fabrikanten, de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Meer informatie en meldpunt

Het Reumafonds heeft een speciale webpagina gemaakt met meer informatie voor patiënten: www.reumafonds.nl/sulfasalazine. Heb je zelf reuma en heb je vanaf vrijdag 18 november toch nog problemen met het verkrijgen van sulfasalazine bij je apotheek? Laat het ons weten! Het Reumafonds houdt graag een vinger aan de pols. Je kunt je melding doen op www.reumafonds.nl/meldpunt.

Kijk voor meer informatie ook op https://www.knmp.nl/nieuws/sulfasalazinetekort-afgewend.