Foto: Wiep van Apeldoorn

ReumaNederland en het KNGF stellen € 250.000 beschikbaar aan een onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Thea Vliet Vlieland van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in nauwe samenwerking met Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Amsterdam UMC en het academisch ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht (MUMC+). De onderzoeksgroep gaat onderzoek doen naar het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (axiale SpA).

Mensen met RA en axiale Spa hebben vaak moeite hebben met werken, waardoor er veel ziekteverzuim en uitval is. Met dit project willen we onderzoeken op welke manier fysiotherapie kan bijdragen aan het voorkomen van uitval of zelfs terugkeer naar werk voor mensen met RA en axiale SpA.

Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij ReumaNederland: “Helaas heeft meer dan de helft van de mensen met een reumatische aandoening die jonger zijn dan 65 jaar geen betaalde baan.* We hopen dat de uitkomsten van het onderzoek bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsparticipatie van mensen met RA en Axiale SpA.”

Lex Bouter, voorzitter Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF: “Het is bijzonder dat twee partijen samenwerken om met elkaar relevant onderzoek te financieren. Het geselecteerde project is waardevol omdat het bijdraagt aan de onderbouwing van fysiotherapie om mensen met ontstekingsreuma optimaal te laten participeren in de samenleving. Juist op het vlak van participatie heeft fysiotherapie een grote toegevoegde waarde en het is mooi dat daar nu onderzoek naar wordt gedaan bij deze doelgroep.”

Laura heeft axiale SpA en hoopt dat het onderzoek bevestigt wat zij zelf al heeft ervaren: “Na uitval op mijn werk heeft gerichte fysiotherapie ervoor gezorgd dat ik weer fit en sterk genoeg werd om mijn werk te hervatten. Ook nu ik weer werk, blijf ik veel baat hebben bij fysiotherapie om aan het werk te kunnen blijven.”

Onderzoek gekozen uit onderzoekscall

In 2019 hebben het KNGF en ReumaNederland een onderzoekscall uitgezet op het onderwerp fysiotherapie en arbeidsparticipatie. Uit de verschillende inzendingen is het onderzoeksvoorstel van de onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Thea Vliet Vlieland (LUMC) als beste naar voren gekomen. Deze onderzoeksgroep bestaat uit dr. Salima van Weely (LUMC), dr. Jesper Knoop (HAN) en andere onderzoekers van LUMC, HAN, Amsterdam UMC en MUMC+.

De onderzoeksgroep kan nu aan de slag om het onderzoek verder in te richten zodat het voor de zomer van 2020 van start kan gaan. Zodra mensen zich kunnen aanmelden dan wordt dat in de nieuwsbrieven van ReumaNederland en KNGF bekend gemaakt. Naar verwachting zijn de eerste resultaten in 2024 beschikbaar.

*Nivel onderzoek (2016)