ReumaNederland vindt het belangrijk om te weten wat corona en de coronamaatregelen in de zorg betekenen voor ruim 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. In april is daarom een peiling gehouden onder het ReumaNederlandpanel. Meer dan 2.100 panelleden hebben meegedaan aan deze peiling.

Gezondheid onder druk door coronamaatregelen in de zorg
58 procent geeft aan problemen te ervaren door de veranderende zorg. Bij 40 procent van de mensen leidt dit tot meer gezondheidsklachten. De problemen spitsen zich toe op het uitblijven van veel paramedische zorg, zoals fysiotherapie (79%). 46 procent van de mensen geeft aan minder goed fysiek te functioneren dan voor de coronatijd.

“Je kunt zelf veel ondervangen door zelf dagelijks te oefenen, maar minder fietsen, geen sportlessen onder begeleiding van een fysiotherapeut, extra drukte en stress in de thuissituatie zorgen ervoor dat je in deze coronatijd lichamelijk inlevert op kracht, souplesse en conditie. (Loekie, spondylarthropathie, 47 jaar)”

Problemen met beschikbaarheid van medicatie blijven tot nu toe uit
Positief is dat over het algemeen mensen met reuma tot nu toe geen probleem hebben met het verkrijgen van medicijnen (88%) en men het medicijngebruik ook niet heeft moeten aanpassen (85%). Desalniettemin verwacht 37 procent in de toekomst meer gezondheidsklachten als gevolg van de coronaperiode.

Bezorgdheid voor het virus en eigen gezondheid
Een deel van de 2 miljoen mensen met reuma slikt afweeronderdrukkende medicijnen. Het is dan ook niet vreemd dat meer dan de helft van de ondervraagden (57%) bezorgd is om besmet te raken met het virus. 45% maakt zich meer zorgen over de gezondheid en 35% ervaart op dit moment meer stress. Mensen vinden het nu belangrijk om te weten wanneer men weer terecht kan voor de reguliere zorg en hoe groot de kans is om besmet te raken tijdens het bezoek aan de zorgverlener.

Zorg op afstand wordt als positief ervaren
De meeste afspraken vinden nu op afstand (telefonisch, email of online) plaats (60%). De zorginstellingen stellen ook afspraken uit (37%). Slechts 7% van de ondervraagden heeft de afspraak zelf voorlopig uitgesteld, vooral vanwege de angst op besmetting met het coronavirus. Over het algemeen ervaren de ondervraagden de zorg op afstand als positief. Het grootste deel geeft aan wel het persoonlijke contact met de zorgverlener te missen. Over de vraag of deze zorg op afstand in de toekomst vaker mag gebeuren, zijn de meningen verdeeld.

Vroege diagnose en tijdige zorg belangrijk bij reumatische aandoeningen
Sija de Jong, manager patiëntenbelangen bij ReumaNederland: “Deze peiling geeft ons zicht op de impact van de coronamaatregelen op de zorg voor mensen met reuma. Veel gaat goed als we kijken naar de uitkomsten over de online zorg, maar we hebben ook zorgen. Die zorgen zitten vooral bij de schade die de uitgestelde zorg bij o.a. de fysiotherapeut voor mensen met reuma gaat betekenen. Een ander aandachtspunt betreft de doorverwijzingen van huisarts naar reumatoloog die een tijd stil hebben gelegen. Daardoor worden diagnoses later gesteld, terwijl we weten dat vroegdiagnose belangrijk is bij reuma. De exacte gevolgen van de uitgestelde zorg kunnen we nu nog niet zien. Daar zullen we scherp op blijven.”

Vragen over je afspraak?
Heb je vragen over je afspraak? Of heb je meer gezondheidsklachten? Neem telefonisch contact op met je behandelend arts, huisarts of fysiotherapeut.