Als je op de hoogte wilt blijven van wetenschappelijk onderzoek naar reuma dan zijn er een paar mogelijkheden:

Voor een aantal wetenschappelijke onderzoeken die ReumaNederland financiert kun je je aanmelden als proefpersoon. Het gaat meestal om het testen van een nieuwe behandeling.

Als jij je wilt aanmelden, dan doe je dat rechtstreeks bij het onderzoekscentrum waar het onderzoek wordt gedaan. Vaak moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: je hebt een bepaalde vorm van reuma, klachten of leeftijd.

Kijk op hier of er een geschikt onderzoek voor jou is en waar je je aanmeldt.

ReumaNederland geeft ook geld aan onderzoek waarbij er (nog) geen proefpersonen nodig zijn. Dan gebeurt het onderzoek vaak in het laboratorium. Neem bijvoorbeeld onderzoek naar de oorzaken van reuma of naar nieuwe behandelingen die nog in een heel vroege fase zijn.

Lees meer over alle onderzoeken die het Reumafonds financiert

Neem deel aan onderzoek

Meer dan 2 miljoen mensen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van reuma. ReumaNederland zet zich samen met hen, behandelaren en onderzoekers in voor een beter leven met reuma. Wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar betere behandelingen, speelt daarin een cruciale rol. Voor het merendeel maken wij onderzoek mogelijk, waarbij geen dierproeven worden gebruikt. Proefdieronderzoek is voor sommige onderzoeken echter wettelijk verplicht en nog steeds nodig om betere behandelingen voor patiënten te bereiken. We zetten ons samen met andere partijen in om dierproefvrije innovaties te stimuleren en het aantal dierproeven te beperken.

Inzet ReumaNederland voor dierproefvrije innovaties

ReumaNederland zet zich actief in voor dierproefvrije innovaties. Om het effect zo groot mogelijk te maken doet ReumaNederland dit met de SGF, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Zo neemt de SGF deel aan de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) die proefdiervrij onderzoek – hoogwaardig humaan genoemd – stimuleert. De SGF is partner van het TPI. Binnen TPI werken wetenschappers, bedrijven en overheden samen om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven waarbij de relevantie voor mens, dier en ecosysteem centraal staat. De ambitie is dat ‘Nederland in 2025 wereldleider in humaan hoogwaardig onderzoek’ is.

Selectie van onderzoek

ReumaNederland is absoluut tegen onnodig gebruik van dierproeven. Daarom gelden de 3V’s: verfijning, verminderen, vervanging. Als een alternatief kán, dan moet het ook. ReumaNederland eist uiteraard dat aanvragen hieraan voldoen. De onderzoeker die een aanvraag doet, moet altijd aantonen dat een alternatief voor de testen met dieren niet mogelijk is. Een onderzoeker moet toestemming voor het gevraagde onderzoek hebben van de Dier Experimenten Commissie van de universiteit. Voor alle Nederlandse aanvragen besluit daarna de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) of de universiteit voor dit onderzoek een vergunning krijgt voor het doen van dierproeven.

Als er een vergunning is verstrekt dan moet de onderzoeker de beschreven werkwijze exact volgens de vergunning uitvoeren. In de vergunning zijn al zaken getoetst, zoals de wijze van huisvesten en verzorgen, de mate van ongemak en hoe dat te beperken. Er vinden controles plaats om te kijken of het onderzoek volgens de vergunning wordt uitgevoerd. Als ReumaNederland onderzoek financiert waarin dierproeven noodzakelijk zijn, dan voldoen deze aan alle wettelijke, landelijke eisen.

Lees ook onze blogs over dierproeven

Terug naar veelgestelde vragen over reuma