Geen preferentiebeleid voor methotrexaat subcutaan!

Mei 2017

Wat is er aan de hand?

In mei 2017 heeft Menzis laten weten dat zij preferentiebeleid wilde gaan voeren op MTX subcutaan. Menzis wil dat goede zorg voor iedereen betaalbaar blijft en wijst daarom één voorkeursmiddel aan. Dit is het zogenoemde ‘preferentiebeleid’.

Wat vindt ReumaNederland?

Het overstappen om niet medische redenen bij methotrexaat subcutaan is ongewenst.

Zorg op maat is essentieel bij het middel methotrexaat. Er zijn verschillende toedieningsvormen en naalden beschikbaar. Hierdoor heeft de gebruiker de ruimte om samen met de reumatoloog te kiezen voor de meest geschikte vorm; een spuit of een pen.

Wat doet ReumaNederland?

Over de onwenselijkheid van het preferent stellen van methotrexaat subcutaan, hebben we gesproken met reumatologen (NVR), de reumaverpleegkundigen (V&VN Reumatologie), de apothekers (KNMP) en de patiëntenvereniging van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Mensen met de ziekte van Crohn gebruiken ook methotrexaat injecties. Samen met de CCUVN hebben we een brief geschreven naar Menzis om duidelijk te maken dat er keuze moet blijven en dat het verplicht moeten wisselen zonder medische reden niet wenselijk is voor de patiënt.

Via Facebook en onze website hebben we zo vroeg mogelijk aangekondigd dat de wijziging rondom methotrexaatinjecties bij Menzis per 1 juli ingaat. Zo wilden we voorkomen dat mensen in de apotheek bij het halen van hun MTX-spuit of pen worden overvallen met de nieuwe spuit. We vinden het belangrijk dat mensen met hun reumatoloog kunnen overleggen of er een medische noodzaak nodig is om de huidige spuit of pen toch te behouden. Wij ontvingen maar liefst 700 reacties rondom methotrexaat injecties. Met alle reacties vanuit onze achterban zijn we samen met de CCUVN naar Menzis in Wageningen gegaan. Daar hebben we onze argumenten uiteengezet om niet maar één spuit te gaan vergoeden.

Op dit moment houden we de vinger aan de pols aan de hand van meldingen en hebben we gesprekken met andere verzekeraars die ook een preferentiebeleid op methotrexaat willen gaan voeren.

Wat was het resultaat?

Menzis heeft het besluit om preferentiebeleid te voeren op methotrexaat subcutaan niet gewijzigd. De zorgverzekeraar heeft wel ingevoerd dat patiënten niet eerst het preferente middel twee weken hoeven te proberen, wanneer zij een Medische Noodzaak hebben van hun reumatoloog voor een ander middel. Mensen hebben soms prikangst of mensen met reuma kunnen hun handen soms minder goed gebruiken, waardoor de ene spuit of pen beter bij de patiënt past dan de andere. Vooral de overgang van een prikpen naar een spuit is voor veel mensen niet overbrugbaar.

Een andere verzekeraar (CZ) heeft ook in overweging genomen om preferentiebeleid te voeren op methotrexaat subcutaan. CZ heeft de balans opgemaakt en de argumenten van ReumaNederland daarin meegenomen. De kostenbesparingen wogen voor CZ vooralsnog niet op tegen de eventuele negatieve uitwerkingen voor gebruikers van methotrexaat injecties.

Handig/tips

Meer informatie