Geen preferentiebeleid voor methotrexaat injecties!

Februari 2019

Wat is er aan de hand?

Steeds vaker geven zorgverzekeraars aan dat zij een voorkeursbeleid (preferentiebeleid) gaan voeren rondom de vergoeding van methotrexaat injecties (subcutaan). Dit houdt in dat ze alleen methotrexaat injecties van een bepaald merk vergoeden. Dit is het geval bij Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en sinds januari 2019 ook bij Zorg en Zekerheid, IZA en Eno (HollandZorg, Salland Zorgverzekeringen en ZorgDirect).

Wat vindt ReumaNederland?

Het overstappen om niet medische redenen bij methotrexaat injecties is ongewenst. Mensen met reuma kunnen hun handen soms minder goed gebruiken, waardoor de ene spuit of pen beter bij iemand past dan de andere. Voor iemand die goed is ingesteld op een spuit of pen is het niet wenselijk om over te stappen.

Zorg op maat is essentieel bij het middel methotrexaat. Er zijn verschillende toedieningsvormen en naalden beschikbaar. Hierdoor heeft de gebruiker de ruimte om samen met de reumatoloog te kiezen voor de meest geschikte vorm; een spuit of een pen.

Wat doet ReumaNederland?

Over de onwenselijkheid van het preferent stellen van methotrexaat subcutaan, hebben we gesproken met reumatologen (NVR), de reumaverpleegkundigen (V&VN Reumatologie), de apothekers (KNMP) en de patiëntenvereniging van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Mensen met de ziekte van Crohn gebruiken ook methotrexaat injecties.

We hebben aan zorgverzekeraars (in gesprekken en brieven) onze zorgen en bezwaren geuit. Duidelijk gemaakt dat er keuze in spuit of pen moet blijven en dat verplicht wisselen zonder medische reden niet wenselijk is voor mensen met reuma.

Om te voorkomen dat mensen met reuma in hun apotheek worden overvallen met een nieuwe spuit, informeren we hen zo vroeg mogelijk via onze social media kanalen en website zodra er sprake is van een nieuw voorkeursbeleid bij een zorgverzekeraar. We vinden het belangrijk dat mensen met hun reumatoloog kunnen overleggen of er een medische noodzaak nodig is om de huidige spuit of pen toch te behouden.

We houden continue vinger aan de pols op basis van meldingen en hebben  gesprekken met andere verzekeraars die ook een preferentiebeleid op methotrexaat willen gaan voeren.

Wat was het resultaat?

ReumaNederland heeft in 2017 ruim 700 zorgen en bezwaren over dit onderwerp ontvangen. Zorgverzekeraar CZ heeft in 2017 besloten om uiteindelijk geen voorkeursbeleid op methotrexaat injecties te voeren. De kostenbesparingen wogen voor CZ vooralsnog niet op tegen de eventuele negatieve uitwerkingen voor gebruikers van methotrexaat injecties.

Helaas bleven een aantal andere zorgverzekeraars (Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) bij hun besluit om voorkeursbeleid te voeren op methotrexaat injecties. Menzis en VGZ hebben wel toezeggingen gedaan voor versoepeling van het beleid:

  • Menzis heeft toegezegd dat patiënten niet eerst het preferente middel twee weken hoeven te proberen wanneer zij een Medische Noodzaak hebben van hun reumatoloog voor een ander middel.
  • VGZ heeft toegezegd dat ze zorgvuldig omgaan met patiënten die een Medische Noodzaak nodig hebben voor hun huidige middel. Daarnaast heeft VGZ laten weten dat ze in mei 2018 een soepele overgang mogelijk maken. Dit houdt in dat de apotheek in mei het oude medicijn nog een keer kan meegeven indien dat noodzakelijk is.

Handig/tips

Meer informatie