Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun reuma medicijn beschikbaar is en blijft op de Nederlandse markt

Januari 2020

Wat is er aan de hand?

Medicijntekorten in Nederland nemen sinds 2010 elk jaar toe, van 710 medicijnen in 2016 naar 1.492 in 2019 (Bron: cijfers van KNMP Farmanco). Mede daardoor kan het voorkomen dat je bij de apotheek (tijdelijk) niet jouw vertrouwde merk medicijn meekrijgt.

De oorzaken voor deze tekorten zijn verschillend, bijvoorbeeld:

Er kunnen meerdere oorzaken tegelijk spelen. Als de oorzaken van het probleem bekend zijn, dan is het natuurlijk makkelijker om te zoeken naar een oplossing.

Ook voor reumamedicijnen geldt dat er tekorten ontstaan. Sinds het 2e kwartaal van 2018 speelt een tekort bij de ontstekingsremmende pijnstillers naproxen, nabumeton en indometacine. Eind 2016 heeft een tekort gespeeld rondom sulfasalazine.

Wat vindt ReumaNederland?

Het baart ons zorgen dat er steeds vaker sprake is van tekorten bij (reuma)medicijnen. Voor mensen met reuma is het beschikbaar zijn van hun geneesmiddel van cruciaal belang voor hun kwaliteit van leven. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun medicijn beschikbaar is en blijft op de Nederlandse markt.

ReumaNederland vindt het zorgwekkend dat patiënten door medicijntekorten niet altijd toegang hebben tot het voor hen goed werkende medicijn. Voor patiënten bij wie een medicijn goed werkt, betekent overstappen naar een ander middel vaak een grote onzekerheid.

Wat doet ReumaNederland?

Wij informeren mensen met reuma rondom geneesmiddelentekorten bij reumamedicijnen. We geven aan wat je kunt doen, wat de mogelijke oorzaken zijn en wanneer het mogelijk is opgelost.

Wij melden bij instanties zoals het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) en de KNMP (brancheorganisatie voor apothekers) dat er (dreigende) geneesmiddelentekorten zijn en dringen erop aan dat hiervoor oplossingen gezocht moeten worden.

Is er een daadwerkelijk tekort met ernstige gevolgen voor mensen met reuma? Dan zorgen wij dat de belangen van de patiënt vertegenwoordigd worden in de Werkgroep Geneesmiddelentekorten. Deze werkgroep bestaat uit koepels van apothekers, artsen, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven, groothandels, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Gezamenlijk zoeken zij naar zowel tijdelijke als structurele oplossingen voor geneesmiddelentekorten.

Ook vragen wij aandacht voor de gevolgen van de geneesmiddelentekorten via de media.

Activiteiten van de afgelopen periode:

 • Meegewerkt aan flitspeiling Medicijntekorten van Patiëntenfederatie (februari 2019)
 • Aan de orde stellen geneesmiddelentekort naproxen bij diverse instanties (juli 2018).
 • Doorlopend volgen van meldingen via meldpunt Reumamedicijnen, social media en via apothekers om mogelijke problemen op te sporen rondom geneesmiddelentekorten.
 • Monitoren wat er in het algemeen speelt rondom geneesmiddelentekorten bij verschillende instanties, zoals CBG, KNMP en de Nederlandse Patiëntenfederatie.
 • Nauwlettend volgen van ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de beschikbaarheid van medicijnen, zoals de Brexit.
 • Tekort medicijn sulfasalazine aangekaart en gepleit voor oplossing (november 2016).

Wat is het resultaat?

Wat kun jij doen?

 • Vul je medicijnvoorraad op tijd aan: in ieder geval twee weken voordat het op is. Dit geeft je extra ruimte om met je arts of apotheker te overleggen als jouw eigen medicijn (tijdelijk) niet verkrijgbaar is.
 • Heb je te maken met leveringsproblemen van medicijnen? Laat het ons weten via het meldpunt Reumamedicijnen.
  Naar Meldpunt Reumamedicijnen
  ReumaNederland houdt met deze meldingen de ontwikkelingen rond het tekort in de gaten. Hiermee kan zij bij verschillende instanties het tekort op de agenda zetten, zodat er sneller naar oplossingen wordt gezocht.
 • Wil je zien hoe het staat met het tekort bij jouw medicijn? Bekijk dit op: farmanco.knmp.nl.

Ervaringen

Meer informatie