Sulfasalazine moet beschikbaar zijn voor de gebruikers

November 2016

Wat is er aan de hand?

ReumaNederland kreeg meldingen binnen van patiënten dat het middel sulfasalazine beperkt leverbaar is. Patiënten, voor wie een zorgvuldig afgewogen dosis sulfasalazine goed werkt, moesten tijdelijk hun behandeling staken of overstappen naar een ander middel. Het tekort aan sulfasalazine bij de apotheken ontstond door een tekort aan grondstoffen. De productie van sulfasalazine bij de medicijnfabrieken was hierdoor sterk verminderd of lag stil.

Wat vindt ReumaNederland?

ReumaNederland vond het zorgwekkend dat patiënten geen toegang hadden tot voor hen goed werkende medicijnen. Voor patiënten bij wie dit medicijn goed werkt, zou overstappen naar een ander middel een grote onzekerheid betekenen.

Wat doet ReumaNederland?

ReumaNederland heeft de overheid en de producent van sulfasalazine opgeroepen om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen, vanwege gezondheidsrisico’s voor patiënten.

ReumaNederland heeft gezorgd dat het probleem onder de aandacht is gekomen van de media. Hierdoor is het probleem aangekaart bij de werkgroep geneesmiddelentekorten, ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. In deze werkgroep werken onder meer patiëntenorganisaties, artsenorganisaties, fabrikanten, de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)  en de KNMP met elkaar samen. Zij zijn met spoed op zoek gegaan naar oplossingen.

Ervaringen

ReumaNederland heeft het probleem in kaart gebracht door te vragen aan mensen met leveringsproblemen om zich te melden via het Meldpunt Reumamedicijnen.

Wat was het resultaat?

Het tekort aan sulfasalazine bij de apothekers is opgelost. Een van de producenten van sulfasalazine heeft de productie van sulfasalazine verhoogd. Daarnaast zijn de voorraden van het middel, in samenwerking met de groothandelaren, verdeeld over alle apotheken.

Meer informatie