Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor komend jaar bekendgemaakt. Wat gaan mensen met reuma daarvan merken? Eerder vroegen we al op Facebook welke maatregelen mensen met reuma graag terug willen zien in de rijksbegroting. Het meest werden genoemd: meer vergoeding van fysiotherapie, afschaffen van het eigen risico en afschaffen van de eigen bijdrage aan geneesmiddelen en hulpmiddelen.

Stapeling van zorgkosten

In 2020 verandert er helaas niet zoveel in de zorgkosten. Het eigen risico van € 385,- blijft hetzelfde. De zorgpremie gaat naar verwachting € 3,- per maand omhoog, al krijgen de lagere inkomens dit terug via de zorgtoeslag. De basisverzekering wordt op een paar punten ook uitgebreid, hierover lees je meer op de website van de Consumentenbond.

Voor veel mensen met reuma is de “stapeling van zorgkosten” een echt probleem. De maandelijkse kosten stapelen zich op: het eigen risico, de premie van je zorgverzekering, fysiotherapie, de eigen bijdrage voor de WMO, soms moet je wat bijbetalen bij je medicijnen of je hulpmiddel, misschien draag je aangepaste schoenen of heb je een gehandicaptenparkeerkaart moeten aanvragen. Onlangs schreven we hierover al een brief aan de Tweede Kamer. ReumaNederland blijft bij de politiek aandacht vragen voor de onevenredig hoge zorgkosten die mensen met reuma maken.

Eén abonnementstarief voor meer WMO-aanbod

Vorig jaar is het zogenaamde ‘abonnementstarief WMO’ ingevoerd. Dit betekent dat je een vast bedrag per maand (€ 19,00, dit was vorig jaar €17,50) betaalt voor alle maatwerkvoorzieningen (hulp op maat). Per 2020 vallen onder ditzelfde vaste bedrag ook de algemene voorzieningen, zoals een maaltijdservice, boodschappenservicedienst of activiteiten in een buurthuis. Hiervoor moet nu apart een hoger bedrag betaald worden. Op zich is dit dus een goede maatregel, maar lukt het gemeenten straks ook om de kwaliteit van deze zorg op peil te houden? ReumaNederland houdt in de gaten of er niet beknibbeld wordt op het aanbod.

Inwoners beter informeren over zorg en voorzieningen

Veel mensen hebben moeite om in hun gemeente de juiste zorg en voorzieningen te vinden. Gratis cliëntondersteuning helpt hen daarbij. Uit een peiling van ReumaNederland onder onze achterban bleek dat 70 procent van de mensen niet weet dat ze recht hebben op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning, terwijl een kwart van deze mensen hier wel behoefte aan heeft. Het kabinet trekt komend jaar € 12,2 miljoen uit om meer bekendheid te geven aan dit gratis recht en om de kwaliteit en deskundigheid van ondersteuning te verbeteren. Voor ReumaNederland is het belangrijk dat mensen de cliëntondersteuning in hun gemeente makkelijker kunnen vinden. Maar ook dat de kennis over reuma bij deze beroepsgroep verbetert.

Invloed op je zorgverzekeraar

Het kabinet wil dat verzekerden vanaf 2020 meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld over het zorginkoop- en het klantcommunicatiebeleid. Via een schriftelijke inspraakregeling en via de verzekerdenvertegenwoordiging. ReumaNederland vindt dit positief. Wel blijven we een vinger aan de pols houden over de wijze waarop en de mate waarin verzekerden meer invloed krijgen. Het moet natuurlijk geen wassen neus zijn.

De begroting van volksgezondheid wordt eind oktober besproken in de Tweede Kamer. ReumaNederland is hierbij aanwezig.

Margot FeithIk ben Margot Feith, adviseur Public Affairs bij ReumaNederland. In mijn blogs kun je lezen over wat wij op politiek vlak bereiken voor mensen met reuma. Bijvoorbeeld welke medicijnen of behandelingen wel of niet vergoed worden vanuit de zorgverzekering, of hoe we gemeenten kunnen aansporen tot meer reumavriendelijk beleid voor hun inwoners met reuma.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *