Call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ – een samenwerking van NWO en ReumaNederland

Het betreft een KIC call op het gebied van artrose ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’. Het doel van deze call is het stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Medio maart 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van NWO. (https://www.nwo.nl/calls/reumanederland-nwo-vroegtijdige-opsporing-van-artrose-innovaties-voor-detectie-en-diagnose-kic).

Eerder bericht: NWO en ReumaNederland werken samen in vroegtijdige opsporing van artrose

6 oktober 2022

NWO is voornemens in de loop van november 2022 de KIC-call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose’ open te stellen. In deze call werkt NWO samen met ReumaNederland. De resultaten uit het onderzoek zullen bijdragen aan de ambitie van ReumaNederland om artrose in 2040 niet langer als een chronische ziekte te laten zijn. Er zal naar verwachting rond de 3 miljoen euro beschikbaar zijn. Medio januari 2023 houdt NWO een matchmaking waarin ruimte is voor geïnteresseerde partijen om geschiktheid voor het samen aanvragen te bepalen.

Er zijn op dit moment 1,5 miljoen mensen met artrose in Nederland. Zonder interventie zijn dit er in 2040 een miljoen meer. Er is sprake van groeiende vergrijzing, toename van mensen met obesitas (veroorzaakt door een ongezonde leefstijl), te weinig beweging én het ontbreken van een genezende behandeling voor artrose. De stijging van het aantal mensen met artrose is het meest opvallend onder mensen met een lage sociaaleconomische status. Met 2,5 miljoen patiënten zou artrose de meest voorkomende aandoening in Nederland zijn, volgens voorspellingen van het RIVM.

Het doel van deze call is stimuleren van de ontwikkeling van vroegdiagnostiekinstrumenten, en/of technologische innovaties, die in kaart brengen van welke vorm en fase van gewrichtsartrose er sprake is. Hiermee wordt in de toekomst een efficiënt en effectief (gewrichtsbesparend) behandelpad mogelijk voor ieder persoon met artrose.

Heterogeen ziektebeeld
Artrose is een heterogeen ziektebeeld. Het varieert van erfelijke artrose – die op zeer jonge leeftijd opduikt – tot artrose die ontstaat op middelbare leeftijd, in een of meer gewrichten. Ook komt artrose voor bij ouderen, in diverse gewrichten. Ziekteverloop varieert tevens van progressief naar minder progressief. Voor artrose is geen behandeling beschikbaar die de ziekte afremt, stopt of geneest.

Een van de ambities van ReumaNederland is dat in 2040 artrose niet langer een chronische aandoening is. Door in te zetten op vroegdiagnostiek ontstaat de mogelijkheid om vroegtijdig het artroseproces te stoppen, voordat grote schade aan gewrichten ontstaat en genezing dichterbij komt.

Onderzoeken van ReumaNederland richten zich op ontwikkeling en productie van innovaties voor de preventie, diagnostiek, predictie en behandeling van artrose. Daarbij vindt samenwerking plaats tussen startups, kennisinstellingen en overheden, maar ook met ervaringsdeskundigen.

Partnerschappen
Via de lijn Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 van NWO worden jaarlijks onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt. Die hebben een omvang tussen 3 en 10 miljoen euro. De partner matcht in cash de NWO-bijdrage, die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt.

NWO financiert per aanvraag maximaal 90 procent van de totale projectomvang. De rest van het projectbudget wordt ingebracht via verplichte cofinanciering.

Disclaimer
Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.