Waarom werft ReumaNederland fondsen?

Reuma treft ons allemaal als mens én maatschappij. In Nederland worden ruim twee miljoen mensen door reuma beperkt in hun dagelijks leven. Thuis, op school en op het werk. ReumaNederland strijdt voor een leven zonder de rem van reuma. Door te investeren in levensveranderend onderzoek en baanbrekende ideeën, en door reuma op de publieke agenda te zetten. Zodat mensen met reuma mee kunnen blijven doen in de maatschappij.

ReumaNederland is voor de uitoefening van haar activiteiten geheel afhankelijk van bijdragen van particuliere donateurs, instellingen en bedrijven. Het is essentieel dat zo veel mogelijk mensen het werk van ReumaNederland steunen, helemaal nu het aantal mensen met reuma groeit. ReumaNederland werft fondsen met inachtneming van alle daarvoor geldende regels en afspraken en beschikt dan ook over het CBF-keurmerk voor steunwaardige fondsenwervende instellingen in Nederland. De stichting kent een klachtenregeling.

Wie werven donateurs?

Vrijwel alle grotere goede doelen werven donateurs op straat en huis-aan-huis. Dit gebeurt niet zoals bij de collectes met vrijwilligers, maar meestal met jonge mensen die hiervoor speciaal worden opgeleid en die dit als bijbaan naast een opleiding of studie doen. Klantvriendelijkheid staat hierbij voorop.

COVID-19:

In deze coronatijd werken we op een veilige manier: We houden de maatregelen van de Rijksoverheid/RIVM in acht. Onze wervers houden anderhalve meter afstand wanneer ze in gesprek met u gaan. Onze wervers dragen een mondkapje/spatscherm. U hoeft niet meer ter verificatie een handtekening onder het contract te zetten, maar we bevestigen de afspraak per sms. U krijgt een welkomst e-mail ter bevestiging. We houden ons aan het protocol donateurswerving voor CBF-erkende goede doelen.

Waar wordt mijn geld aan besteed?

In ons online jaarverslag kunt u lezen hoe ReumaNederland haar inkomsten uit onder andere donaties en giften besteedt. ReumaNederland heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen.

Waar zijn ReumaNederland-wervers deze week actief?

Dat kunt u nakijken in het centrale werfrooster van ‘Geef gerust aan de deur’. Ga dan naar “DONATEURWERVING” aan de linkerkant. Zoek vervolgens op uw postcode. U ziet vervolgens precies of ReumaNederland of een ander goed doel daar deze week kan langskomen. Alleen de bebouwde kom kan door een goed doel gereserveerd worden. Alle CBF-erkende goede doelen die aan donateurwerving doen, gebruiken dit werfrooster.

Herkenbaar

Onze donateurwervers zijn te herkennen aan hun ReumaNederland-hesjes of ReumaNederland-kleding, dat in ieder geval het ReumaNederland-logo bevat. Ook dragen ze een identificatiekaart met een ID-nummer. Onze wervers mogen geen geld aannemen.

Zorgvuldig met gegevens

Vanzelfsprekend gaan we zeer zorgvuldig om met de gegevens die u ons als donateur verstrekt. Dat doen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast verstrekken we de gegevens nooit aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Lees ook ons privacy statement.

Hoe kan ik mijn donatie opzeggen of wijzigen?

Op deze pagina vindt u alle informatie over het opzeggen of wijzigen van uw donatie.

Vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over ReumaNederland-werving bij u in de buurt, horen wij dat graag. Neemt u dan contact op met onze donateursservice:

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur op nummer 020 – 589 64 75

Of stuur een e-mail naar donateurs@reumanederland.nl

 

Heb je buiten kantoortijden een vraag over straatwerving? Bel dan met 020-2157377. Of vul op geefgerust.nl het meldingsformulier in (meestal binnen twee uur beantwoord) .