Suggesties en klachten helpen ons bij het verbeteren van ons werk. Daarom vinden we het belangrijk om deze serieus te nemen. Wij streven ernaar om ons beleid zo goed mogelijk vorm te geven en uit te dragen. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol.

Om uw suggesties en klachten, maar ook opmerkingen of problemen, zo zorgvuldig mogelijk te behandelen, hebben we een formulier gemaakt.  U kunt dit formulier ook printen, invullen en sturen naar:

ReumaNederland
t.a.v. Klachtenafhandeling
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

Klik: serviceformulier

Na ontvangst van uw formulier, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om u binnen 1 week te beantwoorden.  In bijzondere gevallen kan dit oplopen tot maximaal 21 dagen.

Klachten worden niet alleen beantwoord, maar ook geanalyseerd. In ons jaarverslag doen wij jaarlijks melding van het aantal klachten dat wij hebben ontvangen. Naar aanleiding van de klachtenanalyse kunnen er aanpassingen plaatsvinden in de werkwijze van ReumaNederland.

Donateurs

Voor het doorgeven van adreswijzigingen, mutaties en/of opzegging van uw donateurschap kunt u contact opnemen met onze donateursservice:

e-mail: donateursadministratie@reumanederland.nl
telefoon: 020 589 64 75

 

Klachtenprocedure ReumaNederland