ReumaNederland opent calls in 2024

De calls liggen de aankomende jaren in het verlengde van de te behalen ambities die ReumaNederland tot 2040 heeft.

Die ambities zijn:

  1. Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken.
  2. Het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma.

Deze twee ambities zijn uitgewerkt in thema’s die staan beschreven in het samenwerkings- en financieringsbeleid 2022-2026. ReumaNederland gebruikt een raamwerk om dit beleid in de praktijk vorm te geven. Dit raamwerk bestaat uit vier programma’s: namelijk:

  • Talent programma: Het Junior en Senior Talent programma
  • Explore programma: LangLopende Programmalijnen
  • Focus programma: Thema gedreven
  • Connect programma: Publiek Private Samenwerkingen/Partnerships en (inter)nationale samenwerkingen

Onderaan deze pagina kunt u verschillende pagina’s naar de calls vinden.

Calls in 2024

Zodra één van de calls opengaat, is er een uitgebreidere beschrijving van de call met de daarbij horende specifieke indieningsvoorwaarden beschikbaar. Ook kunt u dan de formulieren voor de betreffende call voor het indienen van een projectaanvraag downloaden. Projectaanvragen kunnen vanaf 1 maand voor de sluitingsdatum alleen digitaal worden ingediend.

Talent programma

De call Senior Talent opent 1 februari 2024 voor vooraanmeldingen en sluit 1 april 2024. Vanuit deze vooraanmeldingen wordt een selectie gemaakt, waarbij geselecteerden worden uitgenodigd om een volledig onderzoeksvoorstel uit te werken. De uiterlijke indieningsdeadline voor deze volledige onderzoeksvoorstellen is vastgesteld op 1 juli 2024.

Deze call is voor postdoc onderzoekers (max. 10 jaar na promotie) om hen de mogelijkheid te geven middels een persoonsgebonden wetenschappelijk onderzoek verder te bouwen aan een onderzoeksgroep met een duidelijk doel en toekomstvisie ingebed in een netwerk waarin samenwerking instrumenteel is.

Focus programma

Een thema-gedreven call op het gebied van ontstekings- en zeldzame vormen van reuma opent voor vooraanmeldingen op 1 april 2024 en sluit 1 mei 2024.

Alle informatie over de call, voorwaarden, vooraanmeldingen en onderzoeksvoorstellen zijn te vinden via Thematische call 2024.

Vanuit deze vooraanmeldingen wordt een selectie gemaakt, waarbij geselecteerden worden uitgenodigd om een volledig onderzoeksvoorstel uit te werken. De uiterlijke indieningsdeadline voor deze volledige onderzoeksvoorstellen is vastgesteld op 1 augustus 2024 om 12.00 uur.

Er zijn geen subsidies voor congresreizen of proefschriften beschikbaar, deze worden alleen vergoed vanuit het budget van projecten die door ReumaNederland gefinancierd worden.