Hoewel in deze eeuw veel en goede behandelmogelijkheden beschikbaar zijn gekomen, ervaren patiënten hun behandeling als de uitrol van een protocol, waarover weinig discussie mogelijk is. Hun persoonlijke omstandigheden worden niet gehoord, hun preferenties tellen niet of nauwelijks. 

ReumaNederland streeft er naar dat elke individuele patiënt de behandeling krijgt die optimaal is afgestemd op de medische en persoonlijke omstandigheden van dat moment. Daarbij is meer nodig dan rekening houden met de diagnose, classificatie, ziekteactiviteit en relevante richtlijn. Comorbiditeiten, co-medicatie, preferenties, barrières en bekende en onbekende risicofactoren kunnen bijdragen aan het maken van de beste keuzes voor het individu op het moment: een gepersonaliseerde medische behandeling. Behandelaars en patiënten geven aan dat communicatie tussen patiënt en behandelaar essentieel is. 

De behandelaar en de zorginstelling hebben een bijzonder verantwoordelijkheid hierin doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en technische en materiele mogelijkheden. Patienten lijden aan een reumatische ziekte en zijn afhankelijk van de hulpverlener, maar het gaat om hun leven en de kwaliteit daarvan. Zij moeten de behandeling uitvoeren, en de consequenties accepteren. Bij de voorbereiding van deze oproep heeft ReumaNederland patienten, behandelaars en wetenschappers gehoord.

Vandaar dat ReumaNederland oproept onderzoeksvoorstellen gericht op “behandeling op maat” in te dienen met betrekking tot reumatische ontstekingsziekten. Onderzoeksvoorstellen kunnen op een breed spectrum van facetten inspelen.

Alle voorstellen dienen op schaalbaar te zijn en gericht op wezenlijk bijdragen aan de juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment.

Een aanvraag ligt in het verlengde van minimaal één van de ambities van ReumaNederland; reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken en/of het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen; preventie, predictie, personalisatie en participatie.

De call biedt veel vrijheid, dit betekent dat naast vrije themakeuze binnen de hiervoor genoemde ambities, gekozen kan worden uit de gehele keten van onderzoek; van fundamenteel (incl. serendipity) tot en met klinisch onderzoek met borging van resultaten in richtlijnen en beschikbaarheid voor alle mensen met reuma in Nederland.

Beschikbaar budget

ReumaNederland stelt voor deze Thematische call 2024 in totaal € 1.5 miljoen beschikbaar voor financiering van onderzoeksvoorstellen. Per volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel, welke wordt ingediend, kan maximaal €500.000 subsidie worden aangevraagd.

De deadline voor het indienen van een vooraanvraag, per email, is op 1 mei 2024 17:00 uur verlopen.

Vooraanvraagformulieren

De aanvraagformulieren voor de vooraanvraag betroffen documenten die gebruikt dienden te worden bij de vooraanvraag (gesloten op 1 mei 2024). De voor de volledige aanvraag uitgenodigde onderzoekers hebben de formulieren voor de volledige aanvraag per mail ontvangen.

Heeft u vragen? Stel uw vraag of bekijk hieronder de Q&A!

Q&A Thematische call 2024

Zodra via [email protected] vragen meermaals binnenkomen, zullen we deze hieronder plaatsen. Veel van de antwoorden op uw vragen zullen ook te vinden zijn in het document “Toelichting voorwaarden en instructies

Vooraanvraag

  • Q. Waar dien ik de vooraanvraag in?

    A. De vooraanvraag kan verzonden worden naar [email protected] onder vermelding van “vooraanvraag Thematische call 2024” in het onderwerpveld. De vooraanvraag moet uiterlijk woensdag 1 mei 2024 voor 17:00 uur binnen zijn.

Promotietermijn

  • Q. Er staat in het CV template het volgende: “Do you request extension of the max. 10 year since doctorate term?” Er wordt echter niets over vermeld in de toelichting en voorwaarden. Hoe moet de aanvrager hiermee omgaan?

    A. We gebruiken 1 standaard template CV voor alle ReumaNederland subsidieoproepen. Bij sommige oproepen worden eisen gesteld aan de tijd na promotie (en eventueel de mogelijkheid tot extensie geboden). Bij de Thematische call is dat niet van toepassing en kunt u die vraag negeren.