Call for proposal

Op 1 juni 2023 heeft ReumaNederland de wetenschappelijke thematisch call geopend naar ‘Vroege detectie en interventie bij reumatische aandoeningen’.

ReumaNederland deed een oproep voor wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen om de volgende vraag te beantwoorden: Hoe kan worden bijgedragen aan succesvolle vroege detectie en interventie bij ontstekingsreuma en zeldzame vormen van reuma?

Dit was een brede oproep aan alle wetenschappelijke disciplines die kunnen bijdragen aan een antwoord. Wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen op het gebied van artrose zijn binnen deze call uitgesloten.

Context

ReumaNederland zet zich al ruim 90 jaar in voor de bestrijding van reumatische aandoeningen. In deze periode is er veel wetenschappelijke vooruitgang geboekt, maar ondanks deze vooruitgang heeft de diagnose reuma voor veel mensen nog steeds grote gevolgen. De impact van de reuma is nog steeds te groot. ReumaNederland heeft daarom in samenwerking met diverse stakeholders twee ambities tot 2040 geformuleerd die centraal staan binnen haar samenwerkings- en financieringsbeleid (voor meer informatie Samenwerkings- en financieringsbeleid), namelijk:

  • Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken.
  • Het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen: preventie, predictie, personalisatie en participatie.

Vroeg detectie en interventie is een breed overkoepelend thema, wat op veel verschillende facetten van de gezondheidszorg inspeelt. ReumaNederland gelooft erin dat het openstellen van een wetenschappelijke call op dit thema kan bijdragen aan het behalen van beide ambities ‘Reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken’ en ‘Realiseren van persoonsgerichte geneeskunde voor mensen met reuma’.

Vandaar dat ReumaNederland met deze thematische call een oproep doet voor onderzoeksvoorstellen gericht op strategieën om vroege detectie en interventie te optimaliseren. Onderzoeksvoorstellen binnen deze call kunnen op een breed spectrum van facetten inspelen. Aangezien er vorig jaar een call is opengezet specifiek gericht op werkingsmechanismen, gaat daar deze ronde niet de voorkeur naar uit. Wel valt te denken aan bijvoorbeeld:

  • risicostratificatie voor de ontwikkeling van een inflammatoire of zeldzame reumatische aandoening
  • behandelingen om de ontwikkeling van een inflammatoire of zeldzame reumatische aandoeningen te voorkomen (inclusief leefstijlinterventies)
  • educatie van zowel patiënten als zorgverleners
  • organisatie van de gezondheidszorg

Uiteindelijk zal nieuw verkregen kennis eraan bijdragen dat de diagnosestelling en/of behandelstrategieën in een vroeg stadium van inflammatoire en zeldzame reumatische aandoeningen geoptimaliseerd zullen worden.

Je bent zolang onderweg met de hoop dat een verklaring voor je klachten wordt gevonden, maar de verklaring komt maar niet. Een vroege diagnose en daarmee het voorkomen van veel schade zorgt ervoor dat iemand met reuma zonder veel beperkingen kan leven.
Quote ervaringsdeskundige

Beschikbaar budget

ReumaNederland stelt voor deze thematische call in totaal circa €1.500.000 – €2.000.000 beschikbaar. Voor een onderzoeksvoorstel kan maximaal 4 jaar financiering worden aangevraagd met een totaal bedrag van €425.000.

Deadline (indiening reeds gesloten)

De call for proposal sloot 1 september 2023 om 12:00:00 CEST. Uitgebreide informatie over de call en de voorwaarden is te vinden op onderstaande button.

Formulier voor reviewers