ReumaNederland heeft ongeveer 45 betaalde medewerkers. De meeste werken op het kantoor in Amsterdam. De structuur van de organisatie is in het organogram beschreven.

Landelijk beleid en uitvoering

De ongeveer 35 medewerkers in Amsterdam houden zich bezig met de strategie- en beleidsbepaling en de landelijke uitvoering van de kernactiviteiten van ReumaNederland.

Collecteorganisatie

Voor de organisatie van de collecte heeft ReumaNederland het land in regio’s ingedeeld. Regiocoördinatoren van ReumaNederland zijn onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de collecte in hun regio. Onze regiocoördinatoren sturen collecteorganisatoren en wijkhoofden in de regio aan en zij op hun beurt de collectanten. Collecteorganisatoren, wijkhoofden en collectanten zetten zich vrijwillig in voor ReumaNederland.

Bestuur en Toezicht

De bestuurder, tevens algemeen directeur, is eindverantwoordelijk voor de vorming en uitvoering van het beleid. Hierover legt hij verantwoording af aan de onafhankelijke Raad van Toezicht. Deze controleert de bestuurder. De bestuurder laat zich adviseren door verschillende Adviesraden.