De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De hoofdfunctie van elk van de leden is tussen haken vermeld.

Hieronder een overzicht van de vijf onafhankelijke leden van De Raad van Toezicht:

  • M. Schuurmans-Wijdeven, lid sinds 2021 (Burgemeester Haarlemmermeer). Nevenfuncties: voorzitter Gelderse Sport Federatie; lid Permanente Scouting Commissie VVD, lid Raad van Toezicht NLPO.
  • Prof. dr. F. Koning, lid sinds 2019 (Professor of Immunology, Dept of Immunohematology and Blood Transfusion (IHB), Leiden University Medical Centre (LUMC)). Nevenfuncties: voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het Leids Universiteitsfonds (LUF); vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur van het LUF; lid van de Raad van Advies van de Stichting STICOON; lid van het bestuur van de Stichting MS-research.
  • Dr. H.H. Kuper, lid sinds 2020 (lid Raad van Bestuur Isala). Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Ambiq en lid dagelijks bestuur Landelijk Netwerk Acute Zorg.
  • Drs. W.J. Ketellapper RA, lid sinds 2021 (directeur a.i. Stichting NORMA)
    Nevenfuncties: lid financiƫle commissie AWVN; adviseur Stichting De Nieuwe Buren.
  • Drs. C.M. Bout RA, lid sinds 2023 (supervisor/partner/aandeelhouder Deloitte)
    Nevenfuncties: lid RvT/Auditcommissie Nederlands Film Festival.

Benoeming

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar, met maximaal 1 mogelijkheid tot herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk voor ReumaNederland belangeloos.