Van Sijl onderzocht waarom juist bij patiënten met een chronische gewrichtsontsteking (zoals RA en de ziekte van Bechterew) vaker hart- en vaatziekten optreden.

Het proefschrift laat zien dat de relatie tussen hart- en vaatziekten en chronische gewrichtsontstekingen niet alleen is toe te schrijven aan de traditionele risicofactoren verhoogde bloeddruk, roken en te hoog cholesterol. Er spelen meerdere factoren een rol, zoals ontsteking, zelfs al voor het ontstaan van RA.

Daarnaast zocht hij uit hoe patiënten met een verhoogd risico hierop het beste kunnen worden opgespoord en wat het effect is van ontstekingsremmende medicatie op het voorkomen van hart- en vaatziekten bij deze kwetsbare groep. Het gebruik van sterke ontstekingsremmende medicatie blijkt een effectieve manier om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ontstekingsziekte van de gewrichten. Ongeveer 210.000 mensen hebben RA in Nederland. Bewustwording van het verhoogde risico op hart- en vaatziekten is een stap in het proces om de levenskwaliteit van patiënten met een chronische gewrichtsontsteking te behouden. Het Reumafonds geeft voorlichting over reumatoïde artritis en financiert onderzoek van Van Sijl naar reuma en hart- en vaatziekten.

Bron: VUMC