"De executeur testamentair van ReumaNederland heeft zijn rol met veel respect en zorgvuldigheid ingevuld. Dat hebben wij zeer gewaardeerd." 

Enige tijd geleden kregen wij een telefoontje van Jeroen van Dijke, de notarieel jurist van ReumaNederland. Hij vertelde dat onze nicht Joke was overleden en dat zij haar vermogen en bezittingen aan ReumaNederland had nagelaten. Hij was aangesteld als executeur testamentair. Wij hadden al jaren geen contact meer met onze nicht, omdat zij sinds het overlijden van haar echtgenoot een teruggetrokken leven leidde. Zij stelde geen prijs op bezoek, ondanks onze pogingen daartoe. Wij wisten dan ook niet dat ze ReumaNederland in haar testament had opgenomen, maar we waren daarover wel blij verrast. Een heel mooi doel!

"Alles werd door ReumaNederland geregeld, we hadden nergens omkijken naar."

We hebben in die tijd ervaren dat Jeroen van Dijke zijn rol als executeur testamentair met veel respect en zorgvuldigheid heeft ingevuld. Hij heeft alles rondom de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap geregeld. Dat was voor ons een hele opluchting, we hadden nergens omkijken naar. Bovendien verliep het persoonlijke contact met hem bijzonder prettig, hij was erg betrokken. Bij de uitvaart overhandigde hij ons de sieraden die onze nicht bij haar overlijden droeg. Ook de schilderijen van haar overleden man heeft hij ons gegeven, een mooi aandenken aan onze neef. Dat hebben we erg gewaardeerd. Wij gunnen iedereen een executeur testamentair als Jeroen van Dijke. 

"Onze nicht heeft haar geld een hele mooie bestemming gegeven."

De reden van onze nicht om alles na te laten aan ReumaNederland kennen wij niet. Voor zover wij weten had ze zelf geen reuma. Wij vermoeden dat ze het een heel goed doel vond. En daar zijn wij het van harte mee eens, want met haar nalatenschap kunnen veel mensen met reuma worden geholpen. Op deze manier heeft onze nicht haar geld een hele mooie bestemming gegeven.”