For the English version of the procedure click on the button.

Hoe gaat ReumaNederland om met een verzoek voor een brief door een persoon vanuit bijvoorbeeld een onderzoeksinstelling, een vereniging of andere soort organisatie voor een in kind bijdrage, een cash bijdrage en/of een steunbetuiging?

Voorbeelden van verzoeken zijn:

 • Er wordt aan ReumaNederland personele tijd gevraagd om deel te nemen aan een (onderzoeks)project (bijvoorbeeld om zitting te nemen in een gebruikerscommissie of communicatie/disseminatie activiteiten uit te voeren).
 • Tijd gevraagd van ervaringsdeskundigen om deel te nemen aan een (onderzoeks)project.
 • Tijd gevraagd om ‘mee te kijken/ mee te denken’ in klankbordgroepen. Het gaat in dat geval om een expertise inbreng.
 • Vraag om steun te betuigen vanuit ReumaNederland voor een (onderzoeks)project of initiatief.
 • Het deelnemen van ReumaNederland als (co-)financier met een cash bijdrage op aanvragen buiten de reguliere call rondes van ReumaNederland om. Dit betreft aanvragen binnen het Connect Programma. Meer informatie is te vinden in het samenwerkings-en financieringsbeleid van ReumaNederland 

Een combinatie van hierboven genoemde voorbeelden is mogelijk.

De aanvraagprocedure voor een letter

De procedure bestaat uit de volgende twee stappen:


Stap 1. Omschrijf helder het verzoek van de in kind bijdrage, de cash bijdrage en/of de steunbetuiging.

 • Bij een in kind bijdrage gaat het om een heldere omschrijving van de activiteit(en), de expertise en de tijd die daarvoor nodig is van ReumaNederland. Eveneens wordt aangegeven waarom een financiële vergoeding niet mogelijk is voor de inspanningen waarvoor ReumaNederland wordt gevraagd.
 • Bij een verzoek om een cash bijdrage beschrijft u het totaalbedrag in euros, bedrag per jaar in euros en het aantal jaar.
 • Bij een steunbetuiging gaat het om de inhoud van de steunbetuiging en waarom het belangrijk is dat ReumaNederland deze steunbetuiging af zou moeten geven.

Geef aan of het om een artrose en/of ontstekingsreuma gerelateerde aanvraag gaat.

Stap 2. De volgende documenten stuurt u samen met uw concrete verzoek mee:

 • Informatie over de aanvrager en de organisatie waarin hij/zij werkt.
 • De volledige aanvraag met begroting en eventueel de informatie over de onderzoekscall als het om een verzoek horend bij een (onderzoeks)projectaanvraag gaat.
 • De template brief die gevraagd wordt (indien van toepassing).

Verzoek cash bijdrage Publiek Privaat Samenwerkingsproject of impactinvestering

Indien uw aanvraag betrekking heeft op een Publiek Privaat Samenwerkingsproject of een impactinvestering vallend onder het Connect Programma van ReumaNederland geldt een andere procedure. Neem hiervoor contact met ReumaNederland op.

Beoordelingsprocedure

ReumaNederland kijkt allereerst naar basisvoorwaarden als een verzoek binnenkomt, voordat deze de beoordelingsprocedure ingaat. Deze zijn:

 • De informatie die hierboven onder aanvraagprocedure is beschreven is allemaal aangeleverd;
 • ReumaNederland heeft minimaal 3 weken de tijd om het verzoek te beoordelen;
 • Het verzoek is op 1 plaats binnen ReumaNederland aangeboden;
 • ReumaNederland participeert niet in vergelijkbare (onderzoeks)projecten of de (onderzoeks)projecten moeten elkaar versterken;
 • ReumaNederland moet in de gelegenheid zijn om gebruik te kunnen maken van een gedegen onafhankelijk extern wetenschappelijke beoordelingsprocedure als het om een onderzoeksprojectaanvraag gaat.

Indien aan de basisvoorwaarden niet wordt voldaan, vindt afwijzing van het verzoek plaats. Indien wel aan de voorwaarden is voldaan, dan gaat het verzoek de inhoudelijke beoordelingsprocedure in. Punten die worden meegenomen zijn:

 • Of het verzoek aansluit bij minimaal één thema van de routekaart horende bij de ambities van ReumaNederland. Het moet een thema zijn dat prioriteit heeft in de tijdsperiode van de aanvraag;
 • De mate van wetenschappelijke kwaliteit en patiëntbetrokkenheid in het geval van een brief horend bij een (onderzoeks)project aanvraag;
 • Onafhankelijke wetenschappelijke externe toetsing moet voldoende zijn in het geval van een wetenschappelijke onderzoeks- of projectaanvraag;
 • De financiële ruimte en/of mate van personele capaciteit binnen ReumaNederland;
 • De mate van invloed op de reputatie van ReumaNederland;
 • De onafhankelijke positie van ReumaNederland moet geborgd kunnen blijven.

Communicatie uitkomst

U ontvangt per email een reactie of u verzoek wordt ingewilligd of afgewezen of aanvullende vragen eerst nog beantwoord moeten worden. Een afwijzing zal worden toegelicht.

Geen bezwaar mogelijk

Het resultaat van dit proces kan dus zijn dat uw verzoek niet wordt gehonoreerd. U kunt hiertegen geen bezwaar maken.
Ons beleid en werkwijze blijft in ontwikkeling en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit document. ReumaNederland heeft altijd de mogelijkheid om af te wijken en haar beleid aan te passen.

Indienen aanvraag

Een verzoek voor een brief kan gemaild worden naar [email protected].