ReumaNederland roept ervaren postdoctoraal onderzoekers op om een (voor)aanvraag in te dienen binnen de Senior Talent call. Deze subsidie is bedoeld om deze talenten de mogelijkheid te geven een middels een persoonsgebonden wetenschappelijk onderzoek verder te bouwen aan een onderzoeksgroep met een duidelijk doel en toekomstvisie ingebed in een netwerk waarin samenwerking instrumenteel is. Mede door de subsidie kan de aanvrager een eigen lijn binnen het reumaonderzoek (verder) ontwikkelen, die een structurele inbedding kan krijgen binnen de onderzoeksinstelling alwaar de lijn wordt opgezet.  

De aanvragers betreffen excellente onderzoekers die uitdagend, vernieuwend, grensverleggend en door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek zelfstandig kunnen initiëren en uitvoeren en wiens kwaliteiten overtuigend uitsteken boven wat gebruikelijk is binnen hun internationale “peer group”.  

Een aanvraag ligt in het verlengde van minimaal één van de ambities van ReumaNederland; reuma een niet-chronische, omkeerbare aandoening maken en/of het realiseren van precisie (persoonsgerichte) geneeskunde voor mensen met reuma op vier terreinen; preventie, predictie, personalisatie en participatie.  

De call biedt veel vrijheid, dit betekent dat naast vrije themakeuze binnen de hiervoor genoemde ambities, gekozen kan worden uit de gehele keten van onderzoek; van fundamenteel (incl. serendipity) tot en met klinisch onderzoek met borging van resultaten in richtlijnen en beschikbaarheid voor alle mensen met reuma in Nederland.  

Beschikbaar budget 

ReumaNederland stelt voor deze Senior Talent call in totaal € 1.5 miljoen beschikbaar voor financiering van onderzoeksvoorstellen. Per volledig uitgewerkt wetenschappelijk onderzoeksvoorstel, welke wordt ingediend, kan maximaal €500.000 subsidie worden aangevraagd. 

De deadline voor het indienen van een vooraanvraag, per email, is maandag, 1 april 2024 17:00 uur.  

Heeft u vragen? Bekijk hieronder de Q&A!

Promotietermijn

 • Q: Ik ben gepromoveerd op 05.06.2014, en deze termijn valt dus binnen 10 jaar gerekend per 1 april 2024, maar net daarbuiten gerekend per 1 juli 2024. Kunt u mij zeggen of dit een belemmering is?

  A: Voor het berekenen van de promotietijd geldt: Aanvragers hebben hun PhD behaald in de 10 jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum van de vooraanvraag van de call: 1 april 2024.

 • Q: Deze call is voor postdoc onderzoekers (max. 10 jaar na promotie). Ik vraag me af of de grens van max 10 jaar na promotie voor zowel niet-medici als medici geldt.

  A: De grens van 10 jaar na promotie geldt voor iedere aanvrager. Wel is er de mogelijkheid een beroep te doen op de extensieregeling, waarbij o.a. klinische opleiding wordt meegenomen, om zo tegemoet te komen aan de verschillen in profielen tussen aanvragers.

Aanvrager

 • Q: Is het een vereiste om reumatoloog te zijn om een aanvraag in te mogen dienen?

  A: De voorwaarden stellen het volgende: een aanvrager is werkzaam in het reumaveld of wil toetreden tot het reumaveld. De titel reumatoloog is geen vereiste.

 • Q: In de call wordt genoemd dat deze bestemd is voor postdoctoraal onderzoekers, die maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd zijn. Moeten deze onderzoekers ook een aanstelling als postdoc hebben of mogen zijn ook universitair docent/assistent professor zijn

  A: Zoals de call vermeldt gelden o.a de volgende voorwaarden voor een aanvrager en aanstelling. 

  • Gepromoveerd zijn;
  • Maximaal 10 jaar na promotie (met deadline vooraanvraag als referentie);
  • Een aanvrager moet werkzaam zijn binnen een Nederlandse onderzoeksorganisatie, of vanaf honorering in dienst komen bij de beoogde Nederlandse onderzoeksorganisatie.

  Er worden verder geen voorwaarden gesteld aan de titel van de aanstelling (postdoc of anderszins).

Vooraanvraag

 • Q: Waar dien ik de vooraanvraag in?

  A: De vooraanvraag kan verzonden worden naar [email protected] onder vermelding van “vooraanvraag Senior Talent call” in het onderwerpveld. De vooraanvraag moet uiterlijk maandag 1 april 2024 voor 17:00 uur binnen zijn.

Beoordeling

 • Q: Can you please explain what ‘non-referees’ means in section 5?

  A: The non-referees are people that you prefer NOT to review your submitted application. We ask this since ReumaNederland asks international researchers for the review process and assigns them a subset of applications.