Elk jaar geven we in onze jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag, een overzicht van onze cijfers. Zo kunt u zien hoeveel geld wij ontvingen en waaraan we dat hebben besteed.

Bestedingen

ReumaNederland besteedt gemiddeld ongeveer 80% van de inkomsten aan de kernactiviteiten onderzoeksfinanciering, voorlichting, patiëntenactiviteiten en belangenbehartiging. Onze kosten bedragen gemiddeld ongeveer 20% van de inkomsten.

CBF-norm

De kosten van onze eigen fondsenwerving blijven al jaren ruim binnen de 25% die het CBF als norm stelt.

Uitleg over de financiën en de activiteiten van ReumaNederland kunt u lezen in ons jaarverslag.