Jan-Willem Förch heeft als bestuurder/algemeen directeur de leiding over ReumaNederland. Hij is eindverantwoordelijk voor de vorming en uitvoering van het beleid.

De dagelijkse uitvoering is in handen van het managementteam onder leiding van de algemeen directeur. Het managementteam geeft gezamenlijk leiding aan de medewerkers en bespreekt maandelijks beleidsmatige thema’s.

Samenstelling managementteam ReumaNederland

Het managementteam van ReumaNederland bestaat uit de volgende personen:

  • De heer G.J.W. (Jan-Willem) Förch (algemeen directeur)
  • De heer drs. C. (Corné) Baatenburg de Jong (adjunct-directeur / manager Bedrijfsvoering & Onderzoek, Innovatie en Valorisatie)
  • Mevrouw drs. M. (Marije) Hulsinga (manager Fondsenwerving & Communicatie)
  • De heer P. (Pim) van den Dungen (manager Patiëntenbelangen)