De garantie dat wij uw gift goed besteden

ReumaNederland draagt sinds 1997 het CBF-Keur: het keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. Sinds 2016 is dit keurmerk gewijzigd in een erkenningsregeling. Vanaf dat moment is ReumaNederland erkend als goed doel door het CBF. Dit betekent dat donateurs zeker weten dat wij hun giften goed besteden.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt het bestuur en beleid, hoe wij geld binnenkrijgen, hoe wij dat besteden en hoe wij daarover verslag uitbrengen. Alleen als alles klopt, geeft het CBF de erkenning. Een erkend goed doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Als toezichthouder ziet het CBF hier op toe.

Meer informatie

Een voorwaarde voor het voeren van de CBF Erkenning is dat ReumaNederland door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De CBF erkenning geldt voor een periode van vier jaar. Wilt u meer weten? Kijk dan hier.