Het Zorginstituut heeft dit in een advies aan de minister van VWS opgenomen. Fysio- en oefentherapie blijven hierdoor onder voorwaarden vergoed uit de basisverzekering bij bepaalde  reumatische aandoeningen die niet vaak voorkomen,  zoals SLE, het syndroom van Sjögren en sclerodermie.

ReumaNederland is heel tevreden en blij met dit advies van het Zorginstituut. De mensen met deze aandoeningen hebben deze behandelingen nodig om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Chronische lijst

Het Zorginstituut heeft in opdracht van het ministerie van VWS gekeken naar de vergoeding van fysio- en oefentherapie voor aandoeningen die op de zogenaamde ‘chronische lijst’ staan.  Helaas staan veel vormen van reuma niet op die lijst: de meeste mensen met reuma moeten zich aanvullend hiervoor verzekeren.

ReumaNederland heeft uiteindelijk samen met andere organisaties ervoor gepleit om niets aan deze vergoeding te veranderen. Dit betekende: veel gesprekken om het belang van mensen met reuma onder de aandacht brengen. En: doorzetten! Het Zorginstituut adviseert het ministerie nu om voorlopig geen veranderingen aan de chronische lijst door te voeren.

Margot Feith, belangenbehartiger ReumaNederland:

“We zijn erg blij met dit resultaat voor mensen met deze zeldzamere reumatische ziekten. We zijn heel tevreden dat de vergoeding voor fysiotherapie niet nóg verder wordt uitgekleed!

Goede toegang tot fysio- en oefentherapie is voor ReumaNederland al jarenlang een strijdpunt.

Wij willen natuurlijk ook dat fysio- en oefentherapie voor alle andere reumatische aandoeningen vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Maar helaas moeten de meeste mensen met een vorm van reuma zich aanvullend verzekeren om voor een vergoeding in aanmerking te komen.  

Er lopen dan ook verschillende onderzoeken die het positieve effect van fysiotherapie voor andere reumatische aandoeningen wetenschappelijk moeten aantonen. Neem bijvoorbeeld reumatoïde artritis of Axiale SpA (zoals de ziekte van Bechterew).

We blijven ons hard maken voor de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie.”

Het syndroom van Sjögren, sclerodermie en SLE komen niet vaak voor en geven nare, ingewikkelde klachten bij de mensen die het treft. Fysio- en oefentherapie op maat is een belangrijk deel van de behandeling. Mensen met deze aandoeningen gaan meestal één tot twee keer per week naar de fysio- of oefentherapeut.