De bestudeerde groep medicijnen wordt door veel reumapatiënten op voorschrift van hun arts regelmatig of zelfs dagelijks gebruikt tegen de klachten van hun reumatische aandoening. Bekende voorbeelden van deze NSAID’s (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs), zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen. Ook COX 2-remmers zoals celecoxib vallen onder de NSAID’s.

Risico op hartfalen is laag

Het risico op hartfalen, een verminderde pompfunctie van het hart, is laag. In Nederland ligt het op ongeveer 0,2%*. Voor mensen die een NSAID gebruiken, is het risico ongeveer 20% hoger dan voor mensen die de NSAID’s al een tijdje niet gebruiken. Bij een verhoging van de dosering neemt het risico verder toe, zo blijkt uit het onderzoek.

Veilig gebruik van NSAID’s vraagt om zorgvuldigheid in de spreekkamer. Het Reumafonds adviseert patiënten en artsen om samen een goede afweging te maken tussen de voordelen van deze medicatie en de mogelijke risico’s. Ook tijdens het gebruik dienen moeten artsen hun patiënten zorgvuldig advies geven en is het belangrijk dat patiënten de voorgeschreven dosering volgen.Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen van het Reumafonds: ‘Wij adviseren mensen met reuma die NSAID’s veelvuldig gebruiken om met vragen over deze medicijnen contact op te nemen met de arts. Daarnaast is het altijd verstandig om regelmatig het medicijngebruik te bespreken tijdens de controleafspraken in het ziekenhuis en niet eigenhandig de dosering te verhogen.’

Gebruik ontstekingsremmende pijnstillers goed monitoren

NSAID’s worden niet alleen veel gebruikt bij reumatische aandoeningen, ze zijn ook nog eens gemakkelijk verkrijgbaar bij drogisten en apotheken. Het is daarom van groot belang dat de veiligheid en bijwerkingen van deze medicijnen goed in de gaten worden gehouden. Dit onderstreept de mening van het Reumafonds dat goede monitoring van de veiligheid, het gebruik en de bijwerkingen van deze medicatie nodig is. Naast de (huis)arts ligt hier een belangrijke taak voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), bijwerkingencentrum Lareb en apothekers.

De onderzoeksresultaten in het kortVoor het onderzoek hebben onder andere onderzoekers van het Erasmus MC Rotterdam en het PHARMO Instituut in Utrecht de gegevens geanalyseerd van 10 miljoen mensen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië, die NSAID’s gebruiken of in het verleden hebben gebruikt. Onderzoekers stellen dat het risico op hartfalen bij mensen die een NSAID gebruiken 19% hoger is dan bij mensen die deze ontstekingsremmende pijnstillers op dit moment niet gebruiken. Bij een verhoging van de dosering neemt de kans op hartfalen verder toe, zeker als de toegestane dosering wordt overschreden.

*Ministerie van Volksgezondheid: in 2011 ongeveer 26.600 nieuwe patiënten met hartfalen. Op een bevolking van 16.730.348 Nederlanders (CBS) is dit 0,16%.

Meer informatie over ontstekingsremmende pijnstillers leest u op reuma.nl

Wij adviseren mensen met reuma die NSAID’s veelvuldig gebruiken om met vragen over de middelen contact op te nemen met de arts.
Sija de Jong - Manager Patiëntenbelangen