Paracetamol is wereldwijd de meest gebruikte pijnstiller en wordt bijvoorbeeld geadviseerd bij mensen met pijn door artrose. Paracetamol is in Nederland vrij verkrijgbaar.

Verschillende risico’s in verschillende patiëntengroepen

De onderzoekers hebben gegevens uit 8 bestaande patiëntengroepen (cohorten) verzameld en geanalyseerd.Daaruit blijkt dat het langdurig gebruiken van paracetamol mogelijk zorgt voor een grotere kans op hart- en vaatziekten, maag- of darmproblemen, en nierproblemen. Ook stijgt mogelijk de sterftekans van patiënten. De gezondheidsrisico’s kwamen niet in alle patiëntgroepen voor. Ook is het volgens de onderzoekers mogelijk dat patiënten al verhoogde gezondheidsrisico’s hadden, waardoor juist zij paracetamol voorgeschreven kregen. De risico’s kunnen hierdoor te hoog worden ingeschat.

Geen reden om te stoppen met paracetamol

Volgens drs. Ingrid Lether, manager Onderzoek en Innovatie van het Reumafonds, is er dan ook geen reden om te stoppen met het nemen van paracetamol. ‘Wel vinden de onderzoekers dat artsen zich ervan bewust moeten zijn dat langdurig paracetamolgebruik in hoge dosering mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.’

‘Zoals voor alle geneesmiddelen geldt het advies: artsen moeten het zo kort mogelijk voorschrijven in de laagste mogelijke dosering. Ook kunnen artsen maatregelen nemen die de risico’s verlagen, zoals het voorschrijven van maagbeschermers. Bovendien geven de onderzoekers aan dat er meer onderzoek nodig is om de risico’s van paracetamol nauwkeurig te bepalen.’

Vragen over paracetamolgebruik?

Heeft u vragen over het gebruik van paracetamol en uw gezondheid? Overleg dan met uw arts. Uw arts kan u advies geven over het gebruik van de pijnstiller.

Het Britse onderzoek is verschenen in het tijdschrift Annals of the Rheumatic Diseases.