De belangrijkste wijziging is dat huisartsen eerder naar een reumatoloog verwijzen dan voorheen bij een vermoeden van reumatoïde artritis. Deze termijn is teruggebracht naar maximaal 3 weken. Verder is er meer aandacht in de standaard voor andere vormen van reuma zoals jicht, spondyloartritis en artritis bij de ziekte van Lyme.

Het Reumafonds heeft deelgenomen in de werkgroep en vanuit het perspectief van de patiënt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de knelpunten. Dit hebben we gedaan door bij onze achterban te vragen wat de knelpunten in de zorg zijn als het gaat om het stellen van de diagnose en de toegankelijkheid van de zorg. Deze punten heeft het Reumafonds ingebracht en zijn meegenomen in de nieuwe standaard.

De nieuwe richtlijn is te lezen op NHG.org https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/artritis en de patiëntenversie op thuisarts.nl https://www.thuisarts.nl/nieuws/heb-ik-reuma

*NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap