Wat is ARCH?

Iedereen die een zeldzame vorm van reuma heeft, moet de beste diagnose en behandeling kunnen krijgen in het eigen ziekenhuis. Daarom heeft ReumaNederland het zorgnetwerk ARCH opgericht. ARCH is het expertiseplatform waarmee iedere patiënt samen met de eigen behandelaar toegang krijgt tot de kennis en ervaring over zeldzame vormen van reuma.

Zorg dichtbij

We brengen kennis en zorg dichtbij de patiënt. ARCH is daarom georganiseerd in een aantal regio’s. Een team van artsen van ziekenhuizen in de regio bepaalt samen de diagnose en beste behandeling. Deze regionale Multidisciplinaire Teams (MDT’s) hebben samen veel ervaring en kennis van de zeldzamere vormen van reuma.

ARCH

Waarom is ARCH nodig?

Systemische auto-immuunziekten zijn zeldzame aandoeningen en daardoor vaak lastig te diagnosticeren. Het kost veel tijd en moeite om ervaring en expertise met deze zeldzame aandoeningen op te bouwen. Door het tekort aan georganiseerde expertise op het gebied van deze aandoeningen kost het vaak meer tijd tot de juiste diagnose is gesteld en het optimale behandelplan is gevonden. ARCH is georganiseerd in een aantal geografische netwerken, de ARCH-regio’s. Een team van artsen van verschillende ziekenhuizen en disciplines uit een regio bespreken met elkaar de medische gegevens van hun patiënten. Deze regionale Multidisciplinaire Teams (MDT’s) hebben samen veel ervaring en kennis van uw aandoening. Het overleg van het regionaal MDT wordt ondersteund door een webapplicatie. U kunt meer lezen over de doelen en opzet van ARCH op www.arch.nl.

ARCH regio's

ARCH is nu vooral actief in de regio’s Midden en Zuid-West. Het is de bedoeling dat ARCH voor alle 6 regio’s in in 2021 actief gaat worden. Momenteel worden patiënten met systemische sclerose (SSc of sclerodermie), ANCA geassocieerde vasculitis (AAV), antifosfolipidensyndroom (APS) en systemische lupus erythematodes (SLE) besproken tijdens een regionaal overleg in een ARCH-regio. Lees hier meer over de regionale werkwijze van ARCH.

ARCH

Voor patiënten en zorgverleners

In Nederland hebben meer dan 12.000 mensen de diagnose van een zeldzame vorm van reuma. “Als medisch specialist in een gewoon ziekenhuis zie je hierdoor weinig mensen met deze vormen van reuma. ARCH is opgericht om kennis, ervaring en expertise bij elkaar te brengen.

Met ARCH krijgt elke behandeld arts toegang tot een expertiseplatform waarmee de kennis en ervaring over deze aandoening via regionale overlegstructuren bereikbaar wordt gemaakt.

Op die manier kunnen patiënten met een zeldzame vorm van reuma in hun eigen ziekenhuis sneller de juiste diagnose en de beste behandeling krijgen. Patiënten en zorgverleners profiteren van deze intensieve samenwerking. ARCH is er voor hen.”

Dr. Onno Teng, internist LUMC en voorzitter werkgroep ARCH-regio’s