De nieuwe Artrose Kennistest is hier te vinden: artrosetest.reumanederland.nl

Met de Artose Kennistest wil ReumaNederland het grote publiek nader informeren over de huidige stand van kennis rond artrose. De ervaring leert, dat mensen die met de diagnose artrose worden geconfronteerd een grote informatiebehoefte hebben. Dat is ook logisch. Via Internet gaat men dan zoeken en de Kennistest(en) van ReumaNederland komen dan als veelgevonden resultaat naar voren.

De bestaande Artrose Kennistest kon echter wel gemoderniseerd worden. Zo waren een aantal vragen achterhaald. Ook wilde ReumaNederland de test graag uitbreiden, zodat geïnteresseerden ook na het doen van de test geïnformeerd kunnen worden over relevantie informatie. Hiertoe is de SMS 3-daagse in het leven geroepen. Deelnemers aan de test, kunnen aan het einde van de test er voor kiezen om hun 06-nummer op te geven. Op dit nummer ontvangen zij dan een drietal SMS-jes die aanvullende informatie (met links naar die informatie) geven.

De andere kennistests van ReumaNederland zullen binnenkort ook worden geactualiseerd.