Lodewijk Ridderbos heeft als bestuurder/algemeen directeur de leiding over Reuma Nederland. Hij is eindverantwoordelijk voor de vorming en uitvoering van het beleid.

De dagelijkse uitvoering is in handen van het managementteam onder leiding van de algemeen directeur. Het managementteam geeft gezamenlijk leiding aan de medewerkers en bespreekt maandelijks beleidsmatige thema’s.

Samenstelling

Het managementteam bestaat uit de volgende personen:

  • De heer drs. H.J.L. (Lodewijk) Ridderbos (algemeen directeur/manager Onderzoek en Innovatie a.i.)
  • Mevrouw drs. S.J. (Sija) de Jong (manager Patiëntenbelangen)
  • De heer drs. C. (Corné) Baatenburg de Jong (adjunct-directeur / manager Bedrijfsvoering & manager Fondsenwerving)
  • Mevrouw drs. M. (Marije) Hulsinga (manager Corporate Communicatie)