Reumatoloog prof. dr. Niek de Vries: "Grote stap vooruit in het voorkomen van reumatoïde artritis"

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische aandoening die gepaard gaat met steeds terugkerende gewrichtsontstekingen. Hevige pijn en schade aan de gewrichten zijn het gevolg. Soms zo erg dat mensen niet meer in staat zijn om te werken en zelfstandig te functioneren. Er zijn medicijnen, maar die kunnen de schade aan gewrichten niet herstellen. Daarom is het zo belangrijk om RA al in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. Nog voordat er schade aan de gewrichten optreedt. Belangrijke ontdekkingen van reumatoloog prof. dr. Niek de Vries en zijn team van het Amsterdam UMC hebben nu tot een nieuwe bloedtest geleid die voorspelt of mensen met gewrichtsklachten binnen 3 jaar RA gaan ontwikkelen. Volgens Niek de Vries een heel belangrijke stap vooruit in het voorkómen van RA. We vragen hem waarom.

Wat doet de bloedtest precies?

Niek de Vries: 'Ongeveer de helft van de mensen die RA krijgt, heeft in de jaren voor het ontstaan van de gewrichtsontsteking al bepaalde antistoffen in het bloed. Wanneer zij zich met gewrichtsklachten op onze poli melden, onderzoekt deze test specifiek de receptoren van B-cellen die een belangrijke rol in de afweer blijken te spelen. Aan de hand van deze test kunnen we voorspellen welke mensen een grote kans hebben om RA te krijgen.'

Wat is het vervolg?

'Nu als tweede stap onderzoeken welke medicijnen effectief zijn en het ontstaan van RA uitstellen of daadwerkelijk voorkomen. 1 specifiek medicijn heeft al positieve resultaten laten zien. Dat gaan we nader onderzoeken. Ik verwacht daarmee in 2020 resultaten te boeken.'

Waarom moeten donateurs van ReumaNederland dit onderzoek steunen?

'Om reumatoïde artritis straks te kunnen voorkomen, zijn we afhankelijk van financiële steun voor ons onderzoek. We hebben de bloedtest al, dankzij de steun van ReumaNederland. Nu gaan we zorgen dat die voorspellende test ook in ziekenhuizen beschikbaar komt. Met ons onderzoek willen we verder zo snel mogelijk duidelijk krijgen welke medicijnen geschikt zijn voor de behandeling in die vroege fase.' Lees hier het volledige artikel  

Helpt u mee?

Met uw steun kan prof. dr. Niek de Vries de volgende fase ingaan. ReumaNederland ontvangt namelijk geen subsidie van de overheid. Helpt u mee aan dit hoopvolle onderzoek?

Ja, ik wil dit onderzoek mogelijk maken