Download het jaaroverzicht 2018      Ga naar de jaarverslagen

Resultaten 2018

ReumaNederland zet zich in voor een beter leven met reuma vandaag en een leven zonder reuma morgen. Uw steun is hierbij onmisbaar! In 2018 ontvingen we € 16 miljoen uit nalatenschappen, donaties en giften, collecte, opbrengsten uit loterijen, samenwerkingsverbanden en overige opbrengsten. Dat was € 0,9 miljoen hoger dan onze doelstelling, een geweldig resultaat! Fijn dat 125.000 particuliere donateurs ons een warm hart toedragen: u gaf gezamenlijk iets meer dan het jaar ervoor. We voelen ons door u gesteund in ons werk voor mensen met reuma!

Inkomsten in 2018

Bestedingen in 2018


Nieuwe donatiemethode: Tikkie QR

Bij de verzending van het Jaaroverzicht 2018, heeft ReumaNederland een nieuwe donatiemethode toegepast: Tikkie QR. In de brief naar onze achterban, is een persoonlijke QR-code opgenomen. Door deze te scannen met de mobiele telefoon (smartphone), kunnen de ontvangers van de brief heel eenvoudig direct een donatie doen. Hierna krijgen zij op een speciale bedankpagina nog meer informatie in de vorm van een video-interview met de onderzoekers Prof. dr. Frans Kroese en dr. Sarah Pringle van het UMCG.

Voor ReumaNederland is dit een experiment om ook nieuwe betaalmethoden in te zetten binnen de fondsenwerving. Eerder deden we tijdens de collecte ervaring op met de inzet van Tikkie. Wilt u het ook eens proberen? Door de onderstaande QR-code te scannen (dat kan met de Tikkie-app of met sommige Bank-apps), kunt u ook een Tikkie-donatie doen. Alvast heel hartelijk dank!