ReumaNederland geeft geen individuele financiële ondersteuning meer sinds 2008. Wil je weten waar je terecht kunt voor financiële steun, zoals een tegemoetkoming in de kosten van een hulpmiddel of een uitkering? Gebruik dan de Loketwijzer.

Wil je ondersteuning bij het aanvragen van een tegemoetkoming of heb je hulp nodig om rond te komen? Dan kun je voor persoonlijk advies contact opnemen met Stichting MEE.

Als je een diagnose hebt gekregen, heb je niet vanzelfsprekend of automatisch recht op aanpassingen, tegemoetkomingen of een uitkering.

Afhankelijk van wat je behoefte is, kun je een aanvraag doen bij de betreffende instantie. Aan de hand van wettelijk vastgelegde criteria beoordeelt de instantie vervolgens waar je recht op hebt.

Bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong of WIA), kijkt de uitvoerende instantie, het UWV, bijvoorbeeld naar je mogelijkheden om te kunnen werken. Bij de ene persoon zal die mogelijkheid groter zijn dan bij de ander, ook als je dezelfde diagnose hebt.

Bij de aanvraag van aanpassingen in huis, zoals bij het Wmo-loket van je gemeente wordt weer gekeken naar wat je nodig hebt en naar je persoonlijke situatie.

Heb je een aanvraag voor een tegemoetkoming, aanpassing of uitkering ingediend en is deze afgewezen? Dan kun je hiertegen een bezwaar indienen. Kijk op de website van de betreffende instantie hoe je dit kunt doen of neem hiervoor contact met hen op.

Meer informatie over waar je terecht kunt voor het aanvragen van uitkeringen, aanpassingen of tegemoetkomingen lees je in onze Loketwijzer.

Is je aanvraag voor een hulpmiddel afgewezen door je zorgverzekeraar, dan kun je een bezwaarschrift indienen. Het is belangrijk om in een bezwaarschrift de volgende punten te beschrijven:

  • Leg uit waarom je het niet eens bent met de afwijzing van je zorgverzekeraar
  • Leg uit waarom je vindt dat je het hulpmiddel wél vergoed zou moeten krijgen
  • Vraag de zorgverzekeraar om de afwijzing te heroverwegen

Wijst je zorgverzekeraar je aanvraag opnieuw af nadat je bezwaar hebt gemaakt? Dan kun je de volgende stappen zetten:

  • Neem contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ bemiddelt tussen jou en je zorgverzekeraar als jullie het niet eens zijn over een beslissing. De SKGZ is onpartijdig. Aan bemiddeling van de SKGZ kunnen wel kosten verbonden zijn. Meer informatie lees je op de website van de SKGZ.
  • Je kunt naar de rechter stappen en daar beroep laten aantekenen tegen het besluit van je zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat hieraan kosten verbonden zijn. Ook is het handig om hier eerst een juridisch advies bij te vragen, bijvoorbeeld via het juridisch loket.

Fysiotherapie krijg je alleen vergoed vanuit de basisverzekering als je een aandoening hebt die op de zogeheten ‘lijst Borst’ met chronische aandoeningen staat. In 2012 zijn helaas verschillende reumatische aandoeningen van deze lijst geschrapt, waaronder reumatoïde artritis, ankyloserende spondylitis (de ziekte van Bechterew) en artritis psoriatica. Dit betekent niet dat dit geen chronische aandoeningen zijn, maar wel dat de vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor deze vormen van reuma is gestopt. In veel situaties zal je dus een aanvullende verzekering moeten afsluiten om fysiotherapie vergoed te krijgen of zal je de kosten zelf moeten betalen.

Een elektrische fiets wordt in principe niet vergoed. Als je als gevolg van je reumatische aandoening geen gebruik kan maken van een reguliere fiets, zijn er soms wel mogelijkheden om een vergoeding voor een aangepaste fiets te krijgen.

Je kunt een aanvraag voor een aangepaste fiets indienen bij het UWV of bij de gemeente:

  • Gaat het om een aangepaste fiets om naar werk of school te fietsen? Dan kun je bij het UWV informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden voor het aanvragen van een aangepaste fiets
  • Gaat om een fiets voor privégebruik (bijvoorbeeld om boodschappen te doen), dan kun je bij het Wmo-loket van je gemeente informeren naar de mogelijkheden.

Enkele zorgverzekeraars hebben een vergoeding voor kuurbehandelingen opgenomen in het aanvullende pakket. Houd er rekening mee dat de vergoedingsvoorwaarden per verzekeraar en per verzekering verschillen. Zo kan de hoogte van de vergoeding, de keuze van het kuuroord en de aandoening waarvoor er wordt vergoed per verzekering anders zijn. Vraag dus altijd bij je zorgverzekeraar na of de kuurbehandeling die jij op het oog hebt wordt vergoed.

Dat is heel persoonlijk. Je kunt het beste een aanvullend pakket kiezen dat aansluit bij jouw behoefte aan zorg. Denk daarbij aan de soort zorg en de hoeveelheid zorg die je denkt nodig te hebben, maar ook aan het bedrag dat je aan je zorgverzekering kunt besteden. Voorbeelden van zorg die van belang kunnen zijn in de aanvullende zorgverzekering als je reuma hebt zijn fysiotherapie, kuurbehandelingen, podotherapie of bijvoorbeeld hulpmiddelen.

Neem contact op met het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij zoeken uit of de rekening klopt. Als dat nodig is ondernemen zij actie om het probleem op te lossen.

Ga naar het meldpunt van de NZA.

Terug naar veelgestelde vragen over reuma