Transportrolstoelen in Beatrixziekenhuis Gorinchem: zichtbaar, bereikbaar en comfortabel

juni – november 2017

Wat is er aan de hand?

De Reumapatiëntenvereniging in Gorinchem heeft begin 2016 een klacht ingediend bij het Rivas Beatrix ziekenhuis over rolstoelen. De RPV Gorinchem vindt dat rolstoelen niet buiten moeten staan. Bij slecht weer worden ze nat en koud en dit is niet goed voor de patiënten die een bezoek afleggen bij het ziekenhuis. De rolstoelen moeten binnen staan op een zichtbare en goed bereikbare plek.

Wat vindt ReumaNederland?

Bij een bezoek aan het ziekenhuis is voor mensen met reuma en andere patiënten de beschikbaarheid van droge en warme rolstoelen op een goed zichtbare en bereikbare plek van groot belang. ReumaNederland ondersteunt de reumapatiëntenvereniging Gorinchem.

Wat doet ReumaNederland?

ReumaNederland heeft een brief gestuurd aan de OnderzoeksAdviesCommissie op 18 juli 2017 en is mee geweest naar de hoorzitting op 18 december 2017 ter ondersteuning van de reumapatiëntenvereniging in Gorinchem.

Wat was het resultaat?

Het besluit van de Raad van Bestuur wachten wij af.

Meer informatie

Reumpatientenvereniging regio Gorinchem
Website: www.rpv-gorinchem.nl