Het wisselen van medicijnen – zonder medische noodzaak – moet zoveel mogelijk beperkt worden

Juni 2018

Wat is er aan de hand?

Bijna een miljoen mensen met een chronische aandoening – waaronder reuma – wordt jaarlijks zonder medische reden op een ander medicijn omgezet. ReumaNederland heeft hier in 2018 onderzoek naar gedaan samen met 13 andere patiëntenorganisaties. Het wisselen van medicijnen zorgt voor onnodige gezondheidsklachten en onrust bij mensen die afhankelijk zijn van hun medicatie. Zo voelt 34% van de ondervraagden zich zieker/ongezonder na wisseling naar een ander merk en heeft 37% het gevoel de ziekte minder onder controle te hebben.

Wat vindt ReumaNederland?

Wij vinden dat dit wisselen zoveel mogelijk beperkt moet worden. Samen met 13 andere patiëntenorganisaties pleit ReumaNederland ervoor dat:

 • Bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen niet mag worden gewisseld van medicatie omdat het risico op schade aan de gezondheid te groot is.
 • Bij alle andere medicijnen er slechts één keer onder strenge voorwaarden mag worden gewisseld.
 • De vermelding ‘medische noodzaak’ op een recept door de zorgverzekeraar en de apotheek gehonoreerd moet worden.

Wat doet ReumaNederland?

Samen met 13 andere patiëntenorganisaties werken wij aan het voorkomen van onnodig wisselen van medicijnen.

Activiteiten van de afgelopen periode:

Wat is het resultaat?

 • Aandacht in de Tweede Kamer rondom het wisselen van medicijnen. Er zijn kritische vragen gesteld en moties ingediend (juni 2018).
 • Op verzoek van ons en de andere patiëntenorganisaties organiseert de minister in het najaar 2018 een ‘bestuurlijk overleg’. Daarin worden de belangrijkste aanbevelingen uit ons onderzoek besproken met zorgverzekeraars, apothekers, artsen en patiënten.
 • Het ministerie van VWS gaat werkgroepen opzetten voor:
  – het maken van een lijst van geneesmiddelen en indicaties waarbij niet gewisseld mag worden;
  – het formuleren van voorwaarden voor verantwoord wisselen;
  – het honoreren van medische noodzaak door apothekers en verzekeraars.

Ervaringen

Uit het onderzoek van de 14 patiëntenorganisaties blijkt onder andere dat:

 • Mensen met reuma vaker wisselen van medicijn vergeleken met respondenten met andere chronische aandoeningen.
 • Zo’n twee derde van de respondenten met reuma problemen ervaart met wisselen bij dezelfde werkzame stof.
 • Meer dan 70% van de ondervraagden geen informatie heeft gekregen over hun medicijnwissel.
 • Vermelding door de behandelend arts van ‘medische noodzaak’ op het recept in de helft van de gevallen niet wordt gehonoreerd.

Meer informatie