Eigen risico moet niet worden verhoogd

September 2017

Wat is er aan de hand?

Voor veel mensen met reuma is het eigen risico geen ‘risico’ maar een zekere uitgave. Zij betalen het eigen risico elk jaar, omdat ze standaard gebruik moeten maken van voor hen noodzakelijke zorg. Mensen met reuma kunnen zorg gaan mijden, dit is niet goed voor hun gezondheid. Het huidige eigen risico bedraagt € 385 in 2017.

Wat vindt ReumaNederland?

Een verhoging van het verplichte eigen risico in de zorg is ontoelaatbaar. Als de politiek hier toe besluit, heeft dat ongewenste consequenties voor mensen met reuma. Het eigen risico zou juist moeten worden verlaagd of afgeschaft, gezien de stapeling van kosten waar mensen met reuma voor staan.

Wat doet ReumaNederland?

ReumaNederland heeft kenbaar gemaakt via sociale media en de website wat zij vindt van een verhoging van het eigen risico.

Wat was het resultaat?

Er is voor 2018 uiteindelijk geen verhoging gekomen van het eigen risico. Het bedrag is hetzelfde gebleven.

Meer informatie

Nieuwsbericht (september 2017): ´Verhoging eigen risico ontoelaatbaar´