Belimumab in verzekerde pakket per 1 juli 2015

Juni 2018

Wat is er aan de hand?

Belimumab was sinds 50 jaar het eerste medicijn dat speciaal voor de behandeling van systemische lupus erythematosus (SLE) ontwikkeld is. In augustus 2012 besloot het toenmalige College voor Zorgverzekeringen (CvZ) het nieuwe medicijn Belimumab niet te vergoeden, omdat de werkzaamheid ervan niet voldoende bewezen zou zijn. Dit in tegenstelling tot de conclusie van het Europese Medicijn Agentschap (EMA) dat het medicijn juist had toegelaten als aanvullende behandeling voor SLE-patiënten die ondanks de gewone behandeling een hoge mate van ziekteactiviteit hadden.

Wat vindt ReumaNederland?

Voor mensen met SLE die veel baat hebben bij het medicijn Belimumab en bij wie andere behandelingen niet voldoende aanslaan, moet dit middel voor behandeling beschikbaar zijn.

Wat heeft ReumaNederland gedaan?

In het najaar van 2012 stapten Lupus Nederland, de NVLE, ReumaNederland en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) naar minister Schippers om de beslissing van het CvZ opnieuw te overwegen. Daarna is samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar een oplossing gezocht.

Wat was het resultaat?

Dit heeft ertoe geleid dat Belimumab vanaf 1 juli 2015 onder voorwaarden uit de basisverzekering wordt vergoed. Wij zijn hier natuurlijk heel erg blij mee.

In juni 2018 heeft het Zorginstituut geconcludeerd dat de werking van Belimumab zich voldoende heeft bewezen en de minister geadviseerd om Belimumab toe te laten tot het basispakket. Het kabinet heeft besloten om het middel toe te laten tot het basispakket met ingang van 2019.

Meer informatie