Wat gebeurt er bij de reumatoloog?

Ga je voor het eerst naar de reumatoloog? De reumatoloog zal je veel vragen stellen en lichamelijk onderzoeken. Ook doet de reumatoloog meestal een bloedonderzoek en soms aanvullende onderzoek. Daarna krijg je meer te horen over jouw diagnose en wat het voorstel is voor je behandeling.  Lees hier wat je ongeveer kan verwachten.

Als je voor het eerst bij de reumatoloog komt, zal hij je allerlei vragen stellen. Hij wil graag weten:

 • wat je klachten zijn
 • wanneer je klachten optreden, wat je klachten erger maakt
 • hoe en wanneer je klachten zijn ontstaan
 • welke klachten of aandoeningen je al eerder hebt gehad of nog steeds hebt (je medische voorgeschiedenis)
 • welke medicijnen je gebruikt
 • hoe je dag er ongeveer uitziet en wat voor werk je doet.

Na het vraaggesprek onderzoekt de reumatoloog je gewrichten en luistert vaak ook naar je hart en longen. Na dit onderzoek bespreekt de reumatoloog met jou wat hij gevonden heeft. En welke informatie verder nodig is om tot een diagnose te komen. Die informatie haalt de reumatoloog uit aanvullend onderzoek.

De reumatoloog wil zeker weten wat er aan de hand is. En hij wil ook zeker weten wat er niet aan de hand is. Daarvoor is er vaak een aanvullend onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een bloedonderzoek. Daarvoor krijg je een formulier mee waarop de arts een paar bloedwaardes aankruist. Daarmee ga je naar het laboratorium om je bloed te laten prikken.

En soms krijg je een onderzoek om de binnenkant van je gewrichten te kunnen zien, bijvoorbeeld een röntgenfoto.

Waarom een bloedonderzoek?
Uit het bloedonderzoek haalt je reumatoloog allerlei informatie. Bijvoorbeeld of er ontstekingen in je lichaam aanwezig zijn (de BSE- of CRP test).

Ook kijkt de reumatoloog met het bloedonderzoek of je lever en je nieren goed werken.  En krijgt hij informatie of je bepaalde antistoffen in je bloed hebt. Voorbeelden van antistoffen zijn:

 • de reumafactor (RF)
 • ACPA of anti-CCP
 • ANA of ANF
 • HLA-B27

Lees meer over de verschillende bloedwaarden

Punctie
Het kan zijn dat de reumatoloog wat vocht uit je gewricht wil halen om te kijken wat er aan de hand is. Dat heet een ‘punctie’. Dit gebeurt regelmatig als er een vermoeden is van jicht.

Meestal kom je na 1 tot 3 weken terug bij de reumatoloog om alle uitslagen te bespreken.

Vaak weet de reumatoloog dan wat de diagnose is. Maar soms heeft hij langer de tijd nodig om de diagnose met zekerheid te stellen. Afhankelijk van de uitslagen en diagnose stelt de reumatoloog voor welke behandeling je krijgt.

In dit gesprek gaat het meestal over:

 • wat de diagnose is
 • welke behandelingen daarvoor zijn
 • welke resultaten en vooruitzichten er van deze behandelingen zijn
 • wat de voor- en nadelen van de behandeling voor jou zijn
 • wat je zelf kunt doen om de klachten te verminderen
 • of je terug moet komen en zo ja, wanneer.

Bij veel vormen van reuma blijf je voor de behandeling en de controles bij de reumatoloog.

Maar er zijn ook reumasoorten waarbij je huisarts de begeleiding overneemt. Meestal krijg je eerst nog een adviesgesprek bij de reumaverpleegkundige voordat je wordt terugverwezen naar de huisarts. De reumatoloog zorgt ervoor dat de huisarts op de hoogte is van de diagnose, de uitslagen en het voorstel voor je behandeling.

Soms komt het voor dat het iets langer duurt voordat de reumatoloog de diagnose kan stellen. Sommige vormen van reuma zijn pas later goed te herkennen. Afhankelijk van de vorm van reuma is er dan nog verder onderzoek nodig. Of het is beter nu (nog) niks te doen en af te wachten hoe je klachten zich gaan ontwikkelen. De reumatoloog geeft je dan wel adviezen mee. En hij spreekt met je af dat je over een bepaalde tijd terug komt op de polikliniek.

 

Lees tips hoe jij je voorbereid op je afspraak bij de reumatoloog.