Naar de huisarts

Als je klachten hebt van je gewrichten, spieren, pezen of botten ga je eerst naar je huisarts. Hij zal je vragen welke klachten je hebt, wanneer deze optreden, wat ze erger maakt of juist minder. Ook zal hij je lichamelijk onderzoeken.

Afhankelijk van de soort klachten die je hebt en de duur van je klachten, laat je huisarts soms bloedonderzoek doen of röntgenfoto’s maken. Als de huisarts de oorzaak van je klachten kan vaststellen en je verder kan behandelen, hoef je niet naar een reumatoloog. Het kan ook zijn dat de huisarts eerst wil proberen of je klachten verminderen door bijvoorbeeld gebruik van medicijnen of de behandeling door een fysiotherapeut.

Blijven je klachten bestaan of heb je klachten waarvoor verder onderzoek nodig is, dan stuurt de huisarts je door naar de reumatoloog. Bij sommige klachten komt het ook voor dat je huisarts je naar de orthopedisch chirurg verwijst.

Wat doet een reumatoloog?

Vraaggesprek (anamnese)

Als je voor het eerst bij een reumatoloog komt, zal de reumatoloog je allerlei vragen stellen. Hij wil graag weten:

 • wat je klachten zijn
 • wanneer je klachten optreden, wat je klachten erger maakt
 • hoe en wanneer je klachten zijn ontstaan
 • welke klachten of aandoeningen je al eerder hebt gehad of nog steeds hebt (je medische voorgeschiedenis)
 • welke medicijnen je gebruikt
 • hoe je dag er ongeveer uitziet, wat voor werk je doet

Lichamelijk onderzoek

Na het vraaggesprek onderzoekt de reumatoloog je uitgebreid. Zo bekijkt hij je gewrichten en luistert vaak ook naar je hart en longen. Na dit onderzoek bespreekt de reumatoloog met jou wat hij gevonden heeft en welke informatie verder nog nodig is om tot een diagnose te komen. Die informatie haalt de reumatoloog dan uit aanvullend onderzoek.

Aanvullend onderzoek

Om de diagnose met meer zekerheid te kunnen stellen, vindt er vaak bloedonderzoek plaats en zijn er soms röntgenfoto’s of andere onderzoeken nodig die een beeld geven van je gewrichten. Uit het bloedonderzoek haalt je reumatoloog bijvoorbeeld of er ontstekingen in je lichaam aanwezig zijn (de zogenoemde BSE- of CRP test).

Ook vinden er via bloedonderzoek leverfunctietests en nierfunctietests plaats en kijkt de reumatoloog naar bepaalde antistoffen in je bloed (bijvoorbeeld, de reumafactor (RF) test, de ACPA of anti-CCP test, de ANA of ANF test, HLA-B27 test).

Lees meer over de verschillende bloedwaarden

Afhankelijk van de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek kan de reumatoloog ook voorstellen wat vocht uit je gewricht te halen om te kijken wat er aan de hand is. Dit gebeurt regelmatig als er een vermoeden is van jicht.

Uitslagen

Meestal kom je na 1-3 weken terug bij de reumatoloog om alle uitslagen te bespreken. Vaak weet de reumatoloog dan wat de diagnose is. Maar soms heeft hij langer de tijd nodig om de diagnose met zekerheid te stellen. Afhankelijk van de uitslagen en diagnose doet de reumatoloog een voorstel voor behandeling.

In dit gesprek komen onder andere de volgende punten aan de orde:

 • wat de diagnose is
 • welke behandelingen daarvoor zijn
 • welke resultaten en vooruitzichten er van deze behandelingen zijn
 • wat de voor- en nadelen van de behandeling zijn
 • wat je zelf kunt doen om de klachten te verminderen
 • of je terug moet komen en zo ja, wanneer

Soms komt het voor dat het een tijdje duurt voordat de reumatoloog de diagnose definitief kan stellen. Sommige reumatische aandoeningen zijn in een vroeg stadium moeilijk te herkennen. Afhankelijk van de vorm van reuma is er dan nog verder onderzoek nodig. Of het is beter nu (nog) niks te doen en af te wachten hoe je klachten zich gaan ontwikkelen. De reumatoloog geeft je dan wel adviezen mee en spreekt met je af dat je over een bepaalde tijd terug komt op de polikliniek.

Afhankelijk van de diagnose blijf je voor controle en behandeling bij de reumatoloog of neemt de huisarts de begeleiding over. Soms krijg je eerst nog een adviesgesprek bij de reumaverpleegkundige voordat je wordt terugverwezen naar de huisarts. De reumatoloog zorgt ervoor dat de huisarts op de hoogte is van de diagnose, de uitslagen en het voorstel voor behandeling.

Wat doet een orthopedisch chirurg?

Ook een orthopedisch chirurg doet eerst een vraaggesprek, gevolgd door een lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek. Een orthopedisch chirurg kijkt of hij met een operatie de klachten kan verhelpen of dat (eerst) andere behandelingen, bijvoorbeeld fysiotherapie, beter zijn.

Lees meer over vormen van reuma

Lees meer over behandelingen

De medische informatie op deze site wordt samengesteld en actueel gehouden door ReumaNederland, de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en de Nederlandse Health Professionals Reumatologie (NHPR).