ReumaNederland en Fibromyalgie En Samenleving (F.E.S.) hebben hun krachten gebundeld om te komen tot een zorgpad voor mensen met fibromyalgie.

Reden voor de ontwikkeling van het Zorgpad Fibromyalgie is dat ReumaNederland en de F.E.S. steeds vaker vanuit hun achterbannen te horen kregen dat er grote behoefte is aan meer duidelijkheid over behandel- en ondersteuningsmogelijkheden bij fibromyalgie.

Om meer duidelijkheid hierover te creëren, is vanuit patiëntenperspectief dit zorgpad opgesteld. Samen met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, arbeidsprofessionals en juridische professionals.

Het doel van dit zorgpad is zowel zorgverleners als mensen met (mogelijk) fibromyalgie handvatten te geven welke zorg of ondersteuning op welk moment van toepassing is.

Daarvoor zijn er diverse profielen opgesteld en nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg, zoals positieve gezondheid, ingevoegd.

Van onderstaand zorgpad komt ook nog een kortere versie, die makkelijk in de spreekkamer te gebruiken is.

Zorgpad fibromyalgie