ReumaNederland en Fibromyalgie En Samenleving (F.E.S.) hebben hun krachten gebundeld om te komen tot een wegwijzer voor mensen met fibromyalgie.

Reden voor de ontwikkeling van de Wegwijzer Fibromyalgie is dat ReumaNederland en de F.E.S. steeds vaker vanuit hun achterbannen te horen kregen dat er grote behoefte is aan meer duidelijkheid over behandel- en ondersteuningsmogelijkheden bij fibromyalgie.

Om meer duidelijkheid hierover te creëren, is vanuit patiëntenperspectief deze wegwijzer opgesteld. Samen met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, arbeidsprofessionals en juridische professionals.

Het doel van deze wegwijzer is mensen met (mogelijk) fibromyalgie handvatten te geven welke zorg of ondersteuning op welk moment van toepassing is.

Daarvoor zijn er diverse profielen opgesteld en nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg, zoals positieve gezondheid, ingevoegd.

Van onderstaande wegwijzer komt ook nog een kortere versie, die makkelijk in de spreekkamer te gebruiken is.

Wegwijzer fibromyalgie