Als je een vorm van reuma hebt, krijg je vaak te maken met verschillende behandelaars, ieder met zijn eigen specialisme. De reumatoloog is dé expert op het gebied van reumatische aandoeningen. Meestal is de reumatoloog ook de hoofdbehandelaar en bespreekt hij met je hoe hij je klachten aan wil pakken. Waar nodig schakelt hij andere specialisten of zorgverleners in.

Hieronder zie je een overzicht van de behandelaars waar je mee te maken kunt krijgen.

De reumatoloog is een medisch specialist met speciale kennis over reumatische ziekten. Hij is bij uitstek toegerust om je reumatische aandoeningen te behandelen waarbij een ontsteking in je gewrichten optreedt en waarbij inwendige organen ook betrokken kunnen zijn. Meestal is de reumatoloog je hoofdbehandelaar en betrekt er waar nodig  andere specialisten en hulpverleners bij.

Ga je voor het eerst naar de reumatoloog? Bekijk het filmpje wat je kan verwachten bij het eerste bezoek:

De reumaverpleegkundige (of reumaconsulente) speelt samen met de reumatoloog een belangrijke rol in de begeleiding. Als de reumatoloog de diagnose heeft gesteld, krijg je vaak één of meerdere gesprekken met de reumaverpleegkundige. Je kunt bij de reumaverpleegkundige terecht voor vragen over je aandoening, de behandeling of hoe je met je aandoening om kunt gaan.

Een orthopedisch chirurg is gespecialiseerd in het verhelpen van klachten aan je houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen en gewrichten) met een operatie. Hiervoor heeft de orthopedisch chirurg verschillende technieken zoals het:

  • schoonmaken van een gewricht
  • verwijderen van loszittende stukjes bot in het gewricht
  • vastzetten van een gewricht
  • aanbrengen van een prothese (kunstgewricht). Dat kan in verschillende gewrichten (bijvoorbeeld in de knie, de heup of de schouder)

Bij mensen die last hebben van de gewrichtjes in hun handen, is de plastisch chirurg vaak dé specialist voor het doen van een operatie. Daarnaast kunnen reumatische aandoeningen soms leiden tot (flinke) vervormingen of vergroeiingen van de aangedane gewrichten. Dat is niet alleen pijnlijk, maar het ziet er vaak ook minder mooi uit. De plastisch chirurg kan je ook dan helpen. Niet alleen bij het verfraaien van je gewricht, ook bij het (deels) terugwinnen van een goede werking ervan.

Sommige vormen van reuma geven ook huidklachten. De specialist op dit gebied is de dermatoloog. Hij doet gericht onderzoek naar je huidklachten en stelt een behandeling voor.

Bij sommige vormen van reuma kun je klachten aan de werking van je organen krijgen, zoals de lever of de nieren. De specialist op dit gebied is de internist. Hij doet gericht onderzoek naar werking van de organen en stelt een behandeling voor, vaak in overleg met de reumatoloog.

Soms speelt je zenuwstelsel ook een rol als je een vorm van reuma hebt. Denk bijvoorbeeld aan druk op de zenuwen door een vergroeiing of ontsteking. Of door artrose in de wervelkolom waardoor pijn of uitvalverschijnselen optreden. De neuroloog heeft veel kennis over je zenuwstelsel. Hij kan een belangrijke rol spelen in de pijnbestrijding en beoordelen of bijvoorbeeld een operatie zin heeft.

Een cardioloog is de specialist op het gebied van hart- en vaataandoeningen. Bij ontstekingsvormen van reuma heb je een iets hogere kans op hart- en vaataandoeningen. Een cardioloog wordt ingeschakeld bij klachten en soms preventief om klachten te voorkomen.

Bij sommige vormen van reuma, denk aan Juveniele Idiopathische Artritis (jeugdreuma) of axiale spondyloartritis, komen oogklachten of oogontstekingen (uveïtis) regelmatig voor. De oogarts onderzoekt je oogklachten en stelt een behandeling voor. De oogarts wordt soms ook preventief ingeschakeld om oogklachten te voorkomen, bijvoorbeeld als je langdurig hydroxychloroquine (Plaquenil) gebruikt.

Een fysiotherapeut of oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) kan je goed helpen om te kijken welke oefeningen voor jou geschikt zijn en hoe vaak je die het beste kunt doen. Daarnaast geeft de fysiotherapeut of oefentherapeut advies over je houding, welke manieren van bewegen voor jou geschikt zijn, en hoe je bijvoorbeeld geleidelijk aan meer kunt gaan bewegen. Ook na een eventuele operatie kan de fysio- of oefentherapeut je helpen tijdens het revalidatieproces. Kortom, heb je een vraag over bewegen, vraag dan advies aan de fysio- of oefentherapeut.

Een ergotherapeut adviseert je en helpt je als je moeilijkheden hebt met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Denk aan jezelf aankleden en verzorgen, eten en drinken, boodschappen en het huishouden doen. Een ergotherapeut adviseert je ook over hulpmiddelen of aanpassingen in huis en waar je een vergoeding hiervoor kunt aanvragen.

Als je veel klachten aan je handen en/of polsen hebt, kan de handtherapeut je helpen je handfunctie zo goed mogelijk te krijgen. De handtherapeut geeft je oefeningen om de functie en de kracht van je handen te verbeteren. Ook na een handoperatie kan de handtherapeut je helpen bij het revalidatieproces.

Het hebben van een reumatische aandoening heeft veel impact op je dagelijkse leven en op hoe je je voelt. Soms loop je daarin vast. Een maatschappelijk werker of een psycholoog kan je hierbij helpen.

Een maatschappelijk werker helpt je met het oplossen van problemen en het omgaan met je reuma in het dagelijks leven en op je werk. Hij kan je helpen met het aanvragen van vergoedingen voor hulpmiddelen en hij weet bij welke instanties je het beste terecht kunt als je praktische of financiële vragen hebt.  Heb je bijvoorbeeld minder inkomen of (dreigende) schulden, dan helpt de maatschappelijk werker je op weg.

Een psycholoog helpt je door middel van gesprekken om meer inzicht te krijgen in de knelpunten waar je door je reuma tegenaan loopt, en om beter met die knelpunten om te kunnen gaan.  Door je reuma verandert er soms veel in je leven en dat moet je verwerken. Dit verwerkingsproces kost tijd. De psycholoog kan je helpen om een nieuwe draai in je leven te gaan vinden.

Het hebben van reuma heeft ook invloed op het leven van je partner en op jullie relatie. Een gesprek met een psycholoog kan helpen hier meer inzicht in te krijgen en oplossingen bespreekbaar maken.

Het is belangrijk dat je je voeten goed kan blijven gebruiken bij staan en lopen. Bij reuma ontstaan vaak voetproblemen en een podotherapeut kan je dan helpen. Een podotherapeut bespreekt je voetklachten met je, onderzoekt je voeten en je loopfunctie en maakt een behandelplan. Het doel is je voetklachten te verminderen waardoor je beter gaat staan en lopen. Aan de hand van het behandelplan heeft een podotherapeut verschillende mogelijkheden.

Voorbeelden zijn:

  • scheefstaande tenen corrigeren met hulpstukjes (teenorthesen)
  • pijnlijke drukplekken behandelen met zolen of orthesen
  • aanpassingen in je schoenen of zooltjes maken
  • adviseren over dagelijkse voetverzorging en schoenkeuzes

Een podotherapeut werkt als het nodig is samen met een orthopedisch schoenmaker om aanpassingen in of aan je orthopedische schoenen te maken.

Een orthopedisch schoenmaker maakt en herstelt schoenen die speciaal voor jou geschikt zijn. Op maat gemaakte schoenen kunnen een oplossing zijn als gewone schoenen (confectieschoenen) je voeten pijn bezorgen of onvoldoende steun geven bij het lopen. Je kunt ook bij hem terecht voor aanpassingen aan je schoenen. De orthopedisch schoenmaker bekijkt of het voldoende is om je schoenen aan te passen of dat je maatschoenen nodig hebt.

Doel is dat je met zo weinig mogelijk pijn kunt lopen en staan. Verder houdt de orthopedisch schoenmaker in de gaten of je schoenen nog voldoende steun geven en of je klachten verminderen. Orthopedische schoenen zijn in verschillende modellen en kleuren te krijgen.

Meestal werkt een orthopedisch schoenmaker in een instelling. Ook werkt hij meestal nauw samen met een medisch specialist en bijvoorbeeld een podotherapeut.

Een pedicure helpt je met het verzorgen van je voeten als je daar moeite mee hebt. Een pedicure knipt nagels, behandelt eeltvorming, likdoorns, wratten en ingegroeide nagels, verzorgt kloven en geeft een ontspannende voetmassage. Er werken pedicures met een aantekening ‘voetverzorging bij reumapatiënten’. Deze werken vaak nauw samen met een podotherapeut.

Een diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en gezondheid en kijkt wat voeding voor jouw gezondheid kan betekenen. Zij helpt je ervoor te zorgen dat je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Ze geeft ook advies over het bereiken of behouden van een gezond gewicht. Bij de adviezen houdt ze rekening met bijvoorbeeld je aandoening, je medicijngebruik en wat je wel of niet lekker vindt om te eten. Een diëtist werkt vaak samen met je (huis)arts.

De medische informatie op deze site wordt samengesteld en actueel gehouden door ReumaNederland, de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en de Nederlandse Health Professionals Reumatologie (NHPR).