Als je een vorm van reuma hebt, krijg je vaak te maken met verschillende behandelaars, ieder met zijn eigen specialisme. De reumatoloog is dé specialist op het gebied van reumatische aandoeningen. Meestal is de reumatoloog ook de hoofdbehandelaar en bespreekt hij met je hoe hij je klachten aan wil pakken. Waar nodig schakelt hij andere specialisten of zorgverleners in.

Hieronder zie je een overzicht van de behandelaars waar je mee te maken kunt krijgen.

De reumatoloog is een medisch specialist met kennis over reumatische ziekten. Hij is bij uitstek toegerust om je reumatische aandoeningen te behandelen waarbij een ontsteking in je gewrichten optreedt en waarbij inwendige organen ook betrokken kunnen zijn. Meestal is de reumatoloog je hoofdbehandelaar en betrekt er waar nodig  andere specialisten en hulpverleners bij.

Ga je voor het eerst naar de reumatoloog? Bekijk het filmpje wat je kan verwachten bij het eerste bezoek:

Een physician assistant (PA) is een relatief nieuw beroep in de gezondheidszorg. Het zijn meestal zorgverleners die een hbo-opleiding hebben gevolgd (bijvoorbeeld fysiotherapie of verpleegkunde) en daarna nog een brede medische masteropleiding.

De PA die werkzaam is binnen de reumatologie heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor mensen met (de verdenking op) een reumatische aandoening. Afhankelijk van zijn kennis en ervaring is de PA bij een onderdeel van de zorg betrokken of voeren zij de zorg volledig zelfstandig uit.

Een physician assistant kan en mag diagnoses stellen en behandelingen uitvoeren. Bijvoorbeeld  een punctie uitvoeren (stukje weefsel weghalen), injecties plaatsen en medicijnen voorschrijven. Daarnaast kan de physician assistant  de werking en veiligheid van de behandeling controleren. Bijvoorbeeld aan de hand van lichamelijk-, laboratorium- of röntgenonderzoek tijdens reguliere controle afspraken.

Het verschil met de reumatoloog is dat physician assistants minder kennis en ervaring hebben in het onderzoek naar- en de behandeling van zeldzamere reumatische ziekten. In dat geval werken zij nauw samen met reumatologen bij de zorg voor deze groep patiënten.

De reumaverpleegkundige (of reumaconsulent) speelt samen met de reumatoloog een belangrijke rol in de behandeling. Na het stellen van de diagnose breng je naast bezoeken aan de reumatoloog ook vaak bezoeken aan de reumaverpleegkundige.

Je kunt ook bij de reumaverpleegkundige terecht voor vragen over je aandoening, de behandeling of hoe je met je aandoening om kunt gaan.

In overleg met de reumatoloog voert zij ook controles en metingen uit om je aandoening goed in de gaten te houden. Zij overlegt en verwijst, indien nodig, ook naar ander hulpverleners. Zoals de fysiotherapeut en ergotherapeut.

Een orthopedisch chirurg is gespecialiseerd in het verhelpen van klachten aan je houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen en gewrichten) met een operatie. Hiervoor heeft de orthopedisch chirurg verschillende technieken zoals het:

  • schoonmaken van een gewricht
  • verwijderen van loszittende stukjes bot in het gewricht
  • vastzetten van een gewricht
  • aanbrengen van een prothese (kunstgewricht). Dat kan in verschillende gewrichten (bijvoorbeeld in de knie, de heup of de schouder)

Bij mensen die last hebben van de gewrichtjes in hun handen, is de plastisch chirurg vaak dé specialist voor het doen van een operatie. Daarnaast kunnen reumatische aandoeningen soms leiden tot (flinke) vervormingen of vergroeiingen van de aangedane gewrichten. Dat is niet alleen pijnlijk, maar het ziet er vaak ook minder mooi uit. De plastisch chirurg kan je ook dan helpen. Niet alleen bij het verfraaien van je gewricht, ook bij het (deels) terugwinnen van een goede werking ervan.

Sommige vormen van reuma geven ook huidklachten. De specialist op dit gebied is de dermatoloog. Hij doet gericht onderzoek naar je huidklachten en stelt een behandeling voor.

Bij sommige vormen van reuma kun je klachten aan de werking van je organen krijgen, zoals de lever, de darmen of de nieren. De specialist op dit gebied is de internist. Hij doet gericht onderzoek naar werking van de organen en stelt een behandeling voor, vaak in overleg met de reumatoloog.

Soms speelt je zenuwstelsel ook een rol als je een vorm van reuma hebt. Denk bijvoorbeeld aan druk op de zenuwen door een vergroeiing of ontsteking. Of door artrose in de wervelkolom waardoor pijn of uitvalverschijnselen optreden. De neuroloog heeft veel kennis over je zenuwstelsel. Hij kan een belangrijke rol spelen in de pijnbestrijding en beoordelen of bijvoorbeeld een operatie zin heeft.

Een cardioloog is de specialist op het gebied van hart- en vaataandoeningen. Bij ontstekingsvormen van reuma heb je een iets hogere kans op hart- en vaataandoeningen. Een cardioloog wordt ingeschakeld bij klachten.

Bij sommige vormen van reuma, denk aan Juveniele Idiopathische Artritis (jeugdreuma) of axiale spondyloartritis, komen oogklachten of oogontstekingen (uveïtis) regelmatig voor. De oogarts onderzoekt je oogklachten en stelt een behandeling voor. De oogarts wordt soms ook preventief ingeschakeld om oogklachten te voorkomen, bijvoorbeeld als je langdurig hydroxychloroquine (Plaquenil) gebruikt.

Een fysio-of oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) helpt om jouw klachten in kaart te brengen en analyseert wat hiervoor de het beste oplossing is. Aan de hand hiervan helpt de fysio- of oefentherapeut je om te kijken welke oefeningen voor jou geschikt zijn en hoe vaak je die het beste kunt doen.

Daarnaast geeft de fysiotherapeut of oefentherapeut advies over je houding, welke manieren van bewegen voor jou geschikt zijn en hoe je bijvoorbeeld geleidelijk aan meer kunt gaan bewegen.

Ook na een eventuele operatie kan de fysio- of oefentherapeut je helpen tijdens het revalidatieproces. Kortom: heb je een vraag over bewegen, vraag dan advies aan de fysio- of oefentherapeut.

Een ergotherapeut adviseert je en helpt je als je moeilijkheden hebt met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld als je moeite hebt met de verzorging van jezelf, huishouden, werk of hobby’s.

Het anders leren omgaan met je beperkte energie kan hierbij helpen. Voor het beter mogelijk maken van je dagelijkse activiteiten of het leren omgaan met je vermoeidheid kun je terecht bij een ergotherapeut.

Een ergotherapeut adviseert je ook over hulpmiddelen of aanpassingen in huis en waar je een vergoeding hiervoor kunt aanvragen.

Als je veel klachten aan je handen en/of polsen hebt, kan de handtherapeut je helpen je handfunctie zo goed mogelijk te krijgen. De handtherapeut geeft je oefeningen om de functie en de kracht van je handen te verbeteren. Ook na een handoperatie kan de handtherapeut je helpen bij het revalidatieproces.

Het hebben van een reumatische aandoening heeft veel impact op je dagelijkse leven en op hoe je je voelt. Soms loop je daarin vast. Een maatschappelijk werker of een psycholoog kan je hierbij helpen.

Een maatschappelijk werker helpt je met het oplossen van problemen en het omgaan met je reuma in het dagelijks leven en op je werk. Hij kan je helpen met het aanvragen van vergoedingen voor hulpmiddelen en hij weet bij welke instanties je het beste terecht kunt als je praktische of financiële vragen hebt.  Heb je bijvoorbeeld minder inkomen of (dreigende) schulden, dan helpt de maatschappelijk werker je op weg.

Een psycholoog helpt je door middel van gesprekken om meer inzicht te krijgen in de knelpunten waar je door je reuma tegenaan loopt, en om beter met die knelpunten om te kunnen gaan.  Door je reuma verandert er soms veel in je leven en dat moet je verwerken. Dit verwerkingsproces kost tijd. De psycholoog kan je helpen om een nieuwe draai in je leven te gaan vinden.

Het hebben van reuma heeft ook invloed op het leven van je partner en op jullie relatie. Een gesprek met een maatschappelijk werker of psycholoog kan helpen hier meer inzicht in te krijgen en oplossingen bespreekbaar maken.

Het is belangrijk dat je je voeten goed kan blijven gebruiken bij staan en lopen. Bij reuma ontstaan vaak voetproblemen en een podotherapeut kan je dan helpen. Hij/zij bespreekt je voetklachten met je, onderzoekt je voeten en je loopfunctie en maakt een behandelplan. Het doel is je voetklachten te verminderen waardoor je beter gaat staan en lopen. Aan de hand van het behandelplan heeft een podotherapeut verschillende mogelijkheden.

Voorbeelden zijn:

  • adviseren over dagelijkse voetverzorging en schoenkeuzes
  • pijnlijke drukplekken behandelen met zolen
  • aanpassingen in je schoenen of zolen maken om je voeten beter te ondersteunen
  • scheefstaande tenen corrigeren met hulpstukjes (teenorthesen)
  • wondbehandeling en wondverzorging

Een podotherapeut werkt als het nodig is samen met een orthopedisch schoenmaker om aanpassingen in of aan je orthopedische schoenen te maken en/of met een pedicure voor het optimaliseren van de voetverzorging.

Een orthopedisch schoenmaker maakt en herstelt schoenen die speciaal voor jou geschikt zijn. Op maat gemaakte schoenen kunnen een oplossing zijn als gewone schoenen (confectieschoenen) je voeten pijn bezorgen of onvoldoende steun geven bij het lopen. Je kunt ook bij hem terecht voor aanpassingen aan je schoenen. De orthopedisch schoenmaker bekijkt of het voldoende is om je schoenen aan te passen of dat je maatschoenen nodig hebt.

Doel is dat je met zo weinig mogelijk pijn kunt lopen en staan. Verder houdt de orthopedisch schoenmaker in de gaten of je schoenen nog voldoende steun geven en of je klachten verminderen. Orthopedische schoenen zijn in verschillende modellen en kleuren te krijgen.

Meestal werkt een orthopedisch schoenmaker in een instelling. Ook werkt hij meestal nauw samen met een medisch specialist en bijvoorbeeld een podotherapeut.

Een pedicure helpt je met het verzorgen van je voeten als je daar moeite mee hebt. Een pedicure knipt nagels, behandelt eeltvorming, likdoorns, wratten en ingegroeide nagels, verzorgt kloven en geeft een ontspannende voetmassage. Er werken pedicures met een aantekening ‘voetverzorging bij reumapatiënten’. Deze werken vaak nauw samen met een podotherapeut.

Een diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en gezondheid en kijkt wat voeding voor jouw gezondheid kan betekenen. Zij helpt je ervoor te zorgen dat je de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Ze geeft ook advies over het bereiken of behouden van een gezond gewicht. Bij de adviezen houdt ze rekening met bijvoorbeeld je aandoening, je medicijngebruik en wat je wel of niet lekker vindt om te eten. Een diëtist werkt vaak samen met je (huis)arts.

De medische informatie op deze site wordt samengesteld en actueel gehouden door ReumaNederland, de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en de Nederlandse Health Professionals Reumatologie (NHPR).