Welkom!

Hier vind je informatie over de Nieuwe Koers van de lokale patiëntenverenigingen en ReumaNederland.

Wat is de Nieuwe Koers?

ReumaNederland wil dat zo veel mogelijk mensen met een vorm van reuma aan zo veel mogelijk (beweeg)activiteiten mee kunnen doen. Want juist voor mensen met een vorm van reuma is het enorm belangrijk om te blijven bewegen. Dat maakt het leven makkelijker en fijner.

Deze activiteiten, zoals het bewegen in warm water, worden vaak georganiseerd door lokale patiëntenverenigingen. Daar krijgen zij van ReumaNederland tot eind 2023 ook subsidie voor. Maar via de lokale verenigingen wordt een steeds kleiner deel van het totaal aantal mensen in Nederland met een vorm van reuma bereikt. Dat komt doordat er steeds minder verenigingen, leden en bestuursleden zijn. Voor ReumaNederland was het daardoor onvermijdelijk om het lastige besluit te moeten nemen om de financiële steun aan de patiëntenverenigingen te stoppen. Er is niet alleen een andere besteding van het geld nodig, maar ook een andere organisatie van de activiteiten. Die veranderingen vormen samen de Nieuwe Koers.

Met de Nieuwe Koers maakt ReumaNederland het aanbod van activiteiten toekomstbestendig en toegankelijk voor alle mensen met een vorm van reuma.

De Nieuwe Koers berust op twee pijlers. Oorspronkelijk waren dit (1) het overdragen van de structurele beweegactiviteiten en (2) het opzetten van een landelijk netwerk van ReumaTeams. In de eerste helft van 2022 zijn de mogelijkheden en kansen met deze twee pijlers samen met de verenigingen onderzocht. Al snel werd duidelijk dat er vanuit de verenigingen weinig animo is en weinig mogelijkheden zijn om zich te gaan organiseren tot een ReumaTeam. De tweede pijler is daarom veranderd in ‘anders organiseren’.

Voorbereiden op de nieuwe situatie

De subsidie van ReumaNederland aan de patiëntenverenigingen stopt per 1 januari 2024. De Nieuwe Koers is gestart in 2021. Zo hebben de verenigingen voldoende tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie waarin ze het moeten stellen zonder de subsidie. Zij moeten onderzoeken of ze de beweegactiviteiten onder kunnen brengen bij andere partijen en of er misschien een andere manier is dan via een vereniging om mensen met een vorm van reuma met elkaar in contact te brengen.

ReumaNederland snapt goed dat deze noodgedwongen zoektocht voor de verenigingen niet altijd fijn en makkelijk is. Daarom wil ReumaNederland de verenigingen zo veel mogelijk ondersteunen bij dit proces.

Op deze webpagina wordt de informatie verzameld om de verenigingen op weg te helpen met de Nieuwe Koers.

1. Overdragen beweegactiviteiten

Wat is er nodig om de beweegactiviteiten anders onder te brengen en mensen met reuma op een veilige, verantwoorde en betaalbare manier te kunnen laten bewegen? Denk hierbij ook aan het verkennen van mogelijkheden met sportkoepels, sportaccommodaties, beweegprofessionals en gemeenten.

Maak een goede start

Een aantal RPV’s is al flink aan de slag met het onderbrengen van de activiteiten. De ervaringen en inzichten van deze verenigingen komen goed van pas voor andere RPV’s.  

Wil je graag meer weten over hoe bijvoorbeeld RPV Apeldoorn en RPV Randmeren het hebben aangepakt?

Stuur een mailtje naar info@reumanederland.nl dan brengen we jullie met elkaar in contact.

Doe ook je voordeel met de tips hieronder, check het magazine van RPV Groningen en lees in de interviews hoe anderen het hebben aangepakt.

Doe je voordeel met de ervaringen van andere RPV’s bij het onderbrengen van hun activiteiten. Dit zijn hun tips:

  • Inventariseer wat er mogelijk is in jouw gemeente(n) bijvoorbeeld via Uniek Sporten of via Team Sportservice
  • Inventariseer wat de behoefte is bij de bestaande leden van je vereniging.
  • Breng de kosten voor bijvoorbeeld het huren van de ruimte in kaart.
  • Organiseer een bijeenkomst voor therapeuten, begeleiders en relevante organisaties. Bespreek met hen de situatie en vraag wat zij kunnen betekenen bij het onderbrengen van de activiteiten bij andere partijen. Maak gebruik van het netwerk van deze partijen. Dat kan zeer waardevol zijn.
  • Informeer je leden via je nieuwsbrief of verenigingsblad. Lees ter inspiratie bijvoorbeeld wat RPV Groningen erover geschreven heeft in haar magazine.

Via je nieuwsbrief of verenigingsblad kun je je leden natuurlijk ook uitleg geven over de Nieuwe Koers. Een mooi voorbeeld daarvan is het artikel dat RPV Groningen publiceerde in haar ledenmagazine. Daarin leggen zij uit wat de Nieuwe Koers inhoudt en wat hun reactie daarop is.

Maar liefst 22 jaar lang was Lamber Neuzerling voorzitter van de ReumaPatiëntenVereniging Woerden. Eind 2021 werd de vereniging opgeheven.

Waarom besloten jullie om met de RPV te stoppen?

“Ik wilde stoppen als voorzitter omdat ik het tijd vond voor vernieuwing. Het bleek enorm lastig om een vervanger te vinden. De vereniging was erg vergrijst. We waren altijd al klein, maar we zagen het aantal leden steeds verder teruglopen. Het lukte niet om nieuwe jonge mensen aan te trekken. Laat staan dat die te porren waren voor een verantwoordelijke functie als voorzitter. We waren een erg actieve vereniging en organiseerden naast beweegactiviteiten ook druk bezochte Reuma-Avonden. Maar op het laatst zaten er dan nog maar 12 man in de zaal waarvan er 5 in het bestuur zaten. Toen ook de secretaris aangaf te willen stoppen moesten we onder ogen zien dat we zo niet verder konden.”

Hoe hebben jullie het opheffen aangepakt?

“We hebben een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. En zelfs op die ALV kwamen er te weinig mensen, dus hebben we een tweede ALV moeten organiseren om aan het voor ons vereiste minimum van 22 stemmen voor ons besluit te kunnen komen. Naar alle partijen waarmee we samenwerkten hebben we een brief gestuurd met tekst en uitleg.”

Wat waren de reacties?

“Iedereen vond het jammer, maar ook begrijpelijk. Het scheelde natuurlijk ook dat we de beweegactiviteiten konden laten doorgaan. Dat was een enorme geruststelling.”

Hoe kregen jullie dat voor elkaar?

“We werkten al bijna 25 jaar nauw samen met activiteiten- en sportvereniging Bredius. Met het geld dat wij als RPV nog over hadden hebben we voor alle leden de contributie voor het lidmaatschap van Bredius voor 2022 betaald. Alleen voor de beweegactiviteiten moeten zij nog een eigen bijdrage blijven betalen, zoals al gebruikelijk was. Aan het eind van dit jaar kunnen de leden dan zelf beslissen of ze lid willen blijven van Bredius of niet. Zo hebben we onze leden zacht kunnen laten landen.”

Wat zou je de andere RPV’s mee willen geven die nog middenin de transitie zitten?

“Ga een samenwerking aan met andere partijen om je beweegactiviteiten door te laten gaan. Dat is natuurlijk ook makkelijker gezegd dan gedaan. Een grote vereniging als bijvoorbeeld RPV Utrecht met 400 leden, moet verschillende zwemgroepen die ook nog eens op verschillende locaties zwemmen gaan onderbrengen. Dat is gewoon een lastige opgave. Toch moet je altijd proberen een nieuwe bron aan te boren. En denk bijvoorbeeld ook eens aan 2e of 3e jaars studenten fysiotherapie, die kun je misschien ook wel inzetten om de activiteiten te begeleiden.”

Rob Eijgendaal is sinds drie jaar voorzitter van RPV Randmeren (gemeentes Dronten, Harderwijk en Ermelo). In de zomer van 2022 stopt de RPV. Het bestuur is druk bezig met het overdragen van alle activiteiten zodat de leden kunnen blijven bewegen.

Waarom hebben jullie besloten om te stoppen?

“Ik zag het einde al naderen toen ik drie jaar geleden als beginnend voorzitter mijn eerste Besturendag bijwoonde. Uit de toen gepresenteerde cijfers bleek al dat de jaarlijkse subsidie voor beweeggroepen van ReumaNL amper 0,85%  van de mensen met Reuma in Nederland bereikte. Dan weet je: die subsidie heeft haar langste tijd gehad. En van de bijna honderd RPV’s toen zijn er inmiddels nog zo’n zestig over. De gemiddelde leeftijd van onze leden was twee jaar geleden 65 en is inmiddels 67 jaar. We moeten ons in gaan zetten voor wat wél kansrijk is. En dat is een goede manier vinden om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en te houden.”

Hebben jullie je daarom aangemeld als proeftuin?

“Voor deze transitie is samenwerking met anderen noodzaak. Of dat nou is om de beweegactiviteiten onder te brengen of om te onderzoeken wat daarvoor nodig is. Door onze vereniging aan te melden als proeftuin kunnen we ook fijn meeliften op de expertise van ReumaNederland in bijvoorbeeld de gesprekken met landelijke organisaties als Optisport.”

Wat hebben jullie al bereikt?

“In Harderwijk hebben we een zwemgroep onder kunnen brengen. Dat zwembad ligt ook nog eens dichterbij dan het vorige bad in Vierhouten. En de deelnemers betalen daar nog geen 5 euro eigen bijdrage per keer. Dat hebben we te danken aan de gemeente Harderwijk die een sociaal programma heeft om dit soort activiteiten voor dit soort groepen te financieren. Met de volleybalvereniging in die gemeente zijn we nog in gesprek of ze onze volleybalgroep over willen nemen. Het lijkt erop dat dat wel gaat lukken.”

[red. september 2022: VolleybalverenigingHarderwijk (VVH) heeft de volleybalgroep inmiddels officieel welkom geheten!]

Hoe zit dat bij andere gemeentes?

“Heel verschillend helaas. Het hangt enorm af van de manier waarop de gemeente het heeft georganiseerd. Het onderbrengen van de zwemactiviteiten voor drie zwemgroepen in de gemeente Dronten is voor ons nog een flink pijnpunt. Die gemeente besteedt alles op het gebied van bewegen uit aan de landelijke organisatie Optisport. Het geld wordt anders verdeeld. De eigen bijdrage voor een groepsles in warm water onder begeleiding van een deskundige ligt in Dronten daardoor veel hoger. Deelnemers betalen meer dan het dubbele dan in Harderwijk om precies te zijn. We willen in gesprek blijven met verschillende partijen om te kijken of er toch niet nog andere manieren zijn om die eigen bijdrage te verlagen. En anders gaan de mensen uit Dronten straks zwemmen in Lelystad. Daar is het helemaal mooi geregeld en betalen de mensen maar een eigen bijdrage van rond de 4 euro afhankelijk van de soort activiteit.”

Wat motiveert om zoveel tijd en energie te stoppen in deze transitie?

“Het is inderdaad een intensief traject om alle beweegactiviteiten goed onder te brengen, maar het is zo ontzettend fijn als het dan lukt. Zo’n succes in Harderwijk, dat voelt heerlijk.”

Hoe ziet u de toekomst als straks voor alle RPV’s de subsidie wegvalt?

“Je kunt niet in algemene zin over mensen met reuma praten, dus ook niet in algemene zin over hun toekomst. Dankzij medicijnen en goede medische zorg is het leven met reuma steeds gewoner geworden. Er zijn mensen die nauwelijks last hebben én mensen die door reuma in een rolstoel zitten. Wat iemand nodig heeft om te kunnen blijven bewegen verschilt daardoor ook. Daarom is keuzevrijheid voor mensen met reuma zo belangrijk en dat bereik je door een zo breed mogelijk en betaalbaar aanbod voor zoveel mogelijk mensen.”

FysioVisiq neemt zwemgroepen over

De reumapatiëntenvereniging (RPV) in Gouda stond op het punt zich op te heffen. De verenigingsvorm bleek niet meer van deze tijd en er was simpelweg niemand meer te vinden die in het bestuur wilde. Einde verhaal. Maar er was één ding wat nog wel als een trein liep: het zwemmen in warm water. Twee vrijwilligers besloten alles op alles te zetten om deze activiteit niet met de RPV ten onder te laten gaan. En met succes. Sinds september 2022 vallen de zwemgroepen onder het aanbod van praktijk FysioVisiq.

Wat ging eraan vooraf?

In Gouda werd de hydrotherapie, oftewel het zwemmen in warm water, al jaren door de RPV in die gemeente georganiseerd. Twee uur in de week zwommen twee groepen van vijftien mensen in het warme water van het Groenhovenbad onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Dat het opheffen van de vereniging ook zou betekenen dat deze waardevolle activiteit moest stoppen, wilden Astrid Sibbes en Yvonne Balvers voorkomen. De bedoeling was om binnen een jaar een manier te vinden om de activiteit zo onder te brengen dat de mensen konden blijven zwemmen.

Hoe gingen jullie te werk?

Yvonne Balvers: “We hebben dat jaar echt wel nodig gehad. Als het uiteindelijk toch niet was gelukt om de activiteit goed onder te brengen dan hebben we er in ieder geval wel echt álles aan gedaan, hielden we onszelf steeds voor. We hebben met allerlei partijen om de tafel gezeten om alle mogelijkheden te bespreken. Met het zwembad, met de gemeente, met andere verenigingen voor mensen met een lichamelijke beperking.”

Welke vragen lagen dan op tafel?

Yvonne: “Waren er bijvoorbeeld subsidies waar we gebruik van konden maken? Paste de activiteit ook echt bij de overnemende organisatie? Je kunt niet alle mensen met een vorm van reuma of een lichamelijke beperking zomaar tegelijk laten sporten. Dat vraagt om veel meer maatwerk. En dan waren er natuurlijk ook de praktisch zaken die geregeld moesten worden. Bij de zwemuren moet ook een vrijwilliger aanwezig zijn om de veiligheid in het bad in de gaten te houden. Dat moesten we ook zien te organiseren.”

Waarom besloot FysioVisiq uiteindelijk om de zwemactiviteit over te nemen?

Eigenaar Dick Bouwman van FysioVisiq: “Eigenlijk is dat heel simpel: we begeleidden deze activiteit al een aantal jaar met veel enthousiasme. Dit wilden we natuurlijk door laten gaan. Het is erg belangrijk om mensen met een vorm van reuma op deze manier te kunnen laten bewegen. Door het warme water is er zoveel meer mogelijk, maar dan moet het uiteraard wel onder goede begeleiding gebeuren zodat er geen sprake kan zijn van overbelasting.”

Wat was dan minder simpel?

Dick Bouwman: “De ledenadministratie die erbij komt kijken en het betaalbaar maken van het huren van het zwembad. Voorheen regelde de RPV dat en dan declareerden wij onze kosten. Nu regelen wij dat gewoon allemaal zelf. Voor de deelnemers is er bijna niks veranderd. Alleen het lesgeld wordt nu via automatische incasso betaald. En de lessen zijn ietsje duurder geworden. Dat vonden de deelnemers gelukkig geen enkel probleem. Het blijft een succesvolle activiteit. Om zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen hebben we de groepen groter gemaakt.”

En hoe hebben jullie nu dat vraagstuk over de vrijwilliger aan de kant opgelost?

Yvonne: “Die vrijwilligerstaak nemen enkele partners van de zwemmers nu in toerbeurt op zich. Ook dankzij hun inzet en enthousiasme kan deze beweegactiviteit blijven bestaan.”
Dick: “Dat scheelt voor ons ook heel erg, dat dit binnen de groep zo geregeld kon worden. En daarnaast is er vanuit de groep ook een vast aanspreekpunt voor onze praktijk. Dat maakt alle communicatie een stuk eenvoudiger. Wat dat betreft was het voor ons ook goed te doen om deze groepen over te nemen. Voor een fysiotherapiepraktijk die eerst nog een compleet nieuwe groep moet oprichten vergt dat in de aanloop wel iets meer werk.”

Welke tips hebben jullie verder nog voor andere verenigingen en praktijken?

Dick Bouwman: “Neem vooral gewoon even goed de tijd voor het regelwerk dat erbij komt kijken. Maar dat is het echt waard. Het is een goede aanvulling van het aanbod van je praktijk om meer mensen in beweging te kunnen krijgen en te kunnen helpen. Voor fysiotherapeuten werkt het bovendien heel inspirerend om in een andere omgeving zoals een zwembad te werken. En daar komt dan nog het enthousiasme van de deelnemers en de voldoening bij van het positieve effect van deze manier van bewegen voor mensen met reuma.”

Anita Sanders is voorzitter van ReumActief. ReumActief is volgens Anita in ruim 10 jaar uitgegroeid tot een begrip in de regio Stadskanaal, Borger-Odoorn, Westerwolde en heeft mensen met reuma en aanverwante aandoeningen een gezicht en stem gegeven. “We vinden het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. Inmiddels zitten we op een kleine 200 leden. Onze belangrijkste pijlers zijn: verantwoord begeleid bewegen, het geven van voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.”

“Het is natuurlijk een enorme aderlating dat ReumaNederland heeft besloten te stoppen met het verstrekken van subsidie voor vooral onze beweeggroepen. Temeer omdat het dusdanig kwetsbare mensen betreft die niet zomaar even bij een sportschool kunnen trainen. Onze doelgroep heeft naast reuma vaak andere aandoeningen, denk aan hartproblemen, longproblemen, visuele aandoeningen etc. Anderen komen uit een zwaar revalidatietraject.”

“Voor ons was het echter al heel snel duidelijk dat opgeven geen optie is en dat we als zelfstandige vereniging, in welke vorm dan ook, door zullen gaan. Omdat er een enorm gat in de begroting dreigt hebben we de groepen inmiddels al wat meer samengevoegd, dus vollere groepen, om zo te kunnen besparen op huur en professionals. Daarnaast is er een werkgroep opgericht die allerlei activiteiten opzet om samen een gezonde toekomst in te gaan. Denk hierbij allereerst aan het versterken van de verbinding binnen de vereniging, maar ook daarbuiten. Zo organiseren we weer leuke activiteiten voor onze leden die ook nog wat geld opleveren voor de kas.”

“Vorig jaar zijn we gestart met een Vierseizoenen Wandelcircuit. We organiseren één wandeling per seizoen waaraan iedereen mee kan doen en kan kiezen uit verschillende afstanden. Ruim 500 wandelaars deden vorig jaar mee aan ons evenement, dat ons naast meer bekendheid ook geld opleverde. Ook dit jaar organiseren we weer een nieuw Wandelcircuit op vier andere locaties in de regio.”

“We doen jaarlijks mee aan de RaboClubsupport en deden vorig jaar voor het eerst mee aan de Grote ClubActie. We gaan inzetten op het ontplooien van meer activiteiten, dat ook weer meer leden gaat opleveren en zetten vol in op het werven van donateurs en sponsoren.”

Wat kunnen jullie zonder subsidie? Waar lopen jullie tegenaan?

“Kleinere en goedkope activiteiten, zoals onze wandelgroep, zijn prima te doen zonder subsidie. Sterker nog, daar vragen we niet eens subsidie voor aan. De duurdere beweegactiviteiten geven meer problemen. Zeker als bijvoorbeeld de gemeente de meerwaarde van ons ziet, maar tegelijk aangeeft dat we onder zorg vallen en dus niet in aanmerking kunnen komen voor financiële steun. We hebben een uitstekend preventief aanbod, echter de muren waar we tegenaan lopen blijven hoog. In deze regio leven erg veel mensen onder de armoedegrens, dus betaalbaarheid is enorm belangrijk.”

Wat zijn jouw tips/adviezen om zelfstandig en zo succesvol mogelijk door te gaan na 2023?

“Het belangrijkste is te blijven geloven in je eigen kracht. Houd altijd de kwetsbaarheid van de doelgroep voor ogen. Zoek waar nodig en waar het kan de samenwerking met andere instanties en verbreed je blik. Zorg voor een goede mix qua leeftijd van de leden en stem je activiteiten op dit doel af.  Zet gezamenlijk de schouders eronder en durf verder te kijken.”

2. Anders organiseren

Hoe kunnen we meer mensen met reuma samenbrengen, naast de gebruikelijke verenigingsvorm? Het doel is om betekenisvolle activiteiten te blijven organiseren voor een zo groot mogelijke groep mensen met reuma.

Wil je als vereniging overstappen naar een andere vorm van organiseren? Dan kijkt ReumaNederland graag met je mee om daar eventueel bij te kunnen ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatievoorziening of aan de inzet van de juiste contacten voor het activeren van een (lokaal) netwerk.

Wat is ReumaTeam Gouda?

Dit is het eerste ReumaTeam dat volgens de nieuwe koers van ReumaNederland is ontstaan. Het gaat om een pilot waarbij ReumaNederland, lokale vrijwilligers en ervaringsdeskundigen samen zoeken naar een nieuwe manier van het organiseren van contact. Doel is om een netwerk te laten ontstaan van mensen in Gouda met een vorm van reuma of met kennis van reuma. Via het ReumaTeam kunnen mensen met elkaar in contact komen en samen dingen organiseren.

Wat doet ReumaTeam Gouda?

Het organiseert in en rondom Gouda onderling contact omdat het fijn is om met andere mensen met een vorm van reuma te kunnen spreken. Het biedt een platform voor het opzetten van activiteiten. En het helpt mensen lokaal op weg met vragen over reuma.

Hoe kun je ReumaTeam Gouda bereiken?

Wil je meedoen of op de hoogte blijven? Meld je dan!
Je kunt het ReumaTeam bereiken via het mailadres: reumateamgouda@gmail.com

Welke activiteiten zijn er?

Op dit moment zijn er oefenuren in warm water onder leiding van een fysiotherapeut van praktijk FysioVisiq. Neem contact op met deze praktijk voor meer informatie.

.

 

 

 

Onder ReumaLokaal kan alles vallen dat lokaal georganiseerd wordt. ReumaNederland is er voor de meer dan twee miljoen mensen met een vorm van reuma. Met ReumaLokaal geven we ruimte aan alles wat er bij jou in de buurt gebeurt om een positief verschil te kunnen maken bij het leven met reuma.

Meer over ReumaLokaal

ReumaNederland wil sporten en bewegen toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen met reuma. Daarom werkt ReumaNederland samen met verschillende landelijke organisaties.

Onze samenwerkingspartners

Servicedesk en platform

ReumaNederland richt een servicedesk op om waar nodig ondersteuning te bieden bij de nieuwe vorm van organiseren. Er wordt ook gewerkt aan een online platform waar mensen met een vorm van reuma online met elkaar in contact kunnen komen en waar landelijke en regionale kennis en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden.

Verder op weg met de Nieuwe Koers

In het document hieronder vind je een handig stappenplan als het besluit genomen is om de RPV op te heffen. Ook een jurist heeft naar dit document gekeken, vandaar dat de zinnen soms in juridische taal staan.

Stappenplan bij besluit opheffen RPV

Wat kunnen je leden doen? 

Zij kunnen ReumaNederland op verschillende manieren blijven steunen. Via de nieuwsbrief waarin je laat weten dat de RPV wordt opgeheven kun je ze daar bijvoorbeeld op wijzen. In het document hieronder vind je inspiratie voor teksten en links die je daarbij kunt gebruiken:

Tekstsuggestie voor laatste nieuwsbrief naar de leden

 

 

Bij fitness doe je verschillende oefeningen op apparaten of met gewichten. In groepsverband of individueel. De oefeningen zijn bedoeld om je uithoudingsvermogen, de soepelheid van je gewrichten, je spierkracht en je spierconditie te verbeteren. Een fysiotherapeut of een deskundige fitnesstrainer verzorgt deze activiteit.

ReumaNederland en NL Actief hebben 100 fitnesstrainers opgeleid om mensen met een reumatische aandoening op een verantwoorde manier, veilig en met plezier te laten sporten. Zo worden steeds meer sportscholen in Nederland een plek waar ook mensen met reuma terecht kunnen om te sporten.

Breng je leden vooral op de hoogte van dit mooie aanbod zodat zij op een betaalbaar en onder deskundige begeleiding kunnen blijven sporten.

Een overzicht van de NL Actief Preventiecentra met gecertificeerde reumafitnesstrainers zie je op de onderstaande kaart (klik op + om in te zoomen)

Zoek je nog mogelijkheden om de eigen bijdrage voor beweegactiviteiten laag te houden? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt om financiële drempels weg te nemen zodat ook volwassenen die weinig geld hebben, mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door het betalen van lesgeld, contributie of van materialen.

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het Volwassenenfonds. Momenteel zijn er 32 gemeenten aangesloten. In deze gemeenten kunnen volwassenen, vanaf 18 jaar, een aanvraag doen voor een sportieve of creatieve activiteit. Fitness blijkt in 2021 de meest aangevraagde sport te zijn.

Potentiele deelnemers kunnen zelf geen aanvraag doen, dat doet een intermediair voor hen. Dat kan bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, maatschappelijk werker of een vrijwilliger bij de voedselbank zijn. Het is wel de bedoeling dat mensen zelf contact opnemen met een intermediair in hun gemeente.

Aangesloten gemeenten

Via onderstaande link kun je zien of je gemeente al is aangesloten bij het Volwassenenfonds www.volwassenenfonds.nl/gemeentechecker/.

Als dat zo is dan vind je op dezelfde pagina (even naar beneden scrollen) ook een handig stappenplan hoe de aanvraag van een beweegactiviteit in zijn werk gaat.

Is je gemeente aangesloten? Breng de leden van je vereniging dan op de hoogte van het bestaan van het Volwassenenfonds en de mogelijkheden.

Als RPV of BPV kun je je leden ook helpen bij het vinden van informatie via internet. Het is voor iedereen fijn om zoveel mogelijk te weten over je vorm van reuma en wat er allemaal kan, maar niet iedereen is even handig met internet en het werken op een computer.

Wijs je leden daarom op het bestaan van SeniorWeb. Dat helpt ze op weg in de digitale wereld met tips en stap-voor-stap uitleg.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitleg over werken met Windows, over hoe je via je tablet en smartphone op internet kunt, over hoe je kunt whatsappen, veilig internetten en meer.

Nederland telt in totaal 450 leslocaties. Bij de vrijwilligers van SeniorWeb kun je terecht met allerlei vragen over je computer, tablet en smartphone. Je kunt de vorm van hulp kiezen die bij je past: via internet, telefonisch of aan huis.

Kijk voor meer info op www.seniorweb.nl 

Je kunt je aanmelden voor een gratis lidmaatschap van 6 maanden via www.seniorweb.nl/senioren of neem contact op via 030 – 276 99 65.

 

Dankzij onze samenwerking met de Wandelbond (KWbN) heeft hun FitStap-programma nu ook een variant voor mensen met reuma.

Dit beweeg- en wandelprogramma van twaalf weken is op maat gemaakt met hulp van reumaspecialisten. Een speciaal opgeleide en gecertificeerde FitStap-coach helpt de deelnemers om zich vitaler, fitter en gezonder te voelen. Je traint één keer in de week met een groep en twee keer per week zelf op momenten die je vrij kunt kiezen. Naast begeleiding bij het bewegen is er ook aandacht voor voeding, motivatie en cognitieve fitness.

Inmiddels zijn er verspreid over Nederland tientallen locaties waar FitStap voor Reuma wordt aangeboden.

Deelname aan dit op maat gemaakte programma van 12 weken kost €79,50.

Breng je leden van dit mooie aanbod op de hoogte!

Bekijk de FitStap locaties

FitStap voor Reuma

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Ben je bestuurslid van een RPV/BPV en ontvang je geen nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar info@reumanederland.nl.