Welkom!

Hier vind je informatie en tips over de Nieuwe Koers van de lokale patiëntenverenigingen en ReumaNederland.

Wat is de Nieuwe Koers?

ReumaNederland wil meer beweegactiviteiten voor meer mensen met reuma mogelijk maken. Daarvoor is een andere besteding van het geld en een andere organisatie van de activiteiten nodig. Met steun van ReumaNederland worden die activiteiten nu nog georganiseerd door lokale patiëntenverenigingen. Maar via deze verenigingen wordt een steeds kleiner deel van het totaal aantal mensen met reuma bereikt. Dat komt bijvoorbeeld doordat er steeds minder verenigingen en leden zijn of doordat er geen nieuw bestuur gevonden kan worden. De Nieuwe Koers moet het aanbod van activiteiten toekomstbestendig maken en voor alle mensen met reuma toegankelijk laten zijn.

Onderzoeksfase

De subsidie van ReumaNederland aan de patiëntenverenigingen stopt na 2024. Zo hebben zij nog tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. ReumaNederland wil de verenigingen daar zo veel mogelijk bij ondersteunen.
Op dit moment bevindt de Nieuwe Koers zich in de proeftuinfase. ReumaNederland en de patiëntenverenigingen onderzoeken samen de twee belangrijkste vragen:
1. Hoe kunnen we de beweegactiviteiten onderbrengen bij andere partijen?
2. Welke andere manieren zijn er om mensen met reuma met elkaar in contact te brengen?

1. Overdragen beweegactiviteiten

Samen met een aantal patiëntenverenigingen onderzoekt ReumaNederland wat er nodig is om de beweegactiviteiten anders onder te brengen en mensen met reuma op een veilige, verantwoorde en betaalbare manier te kunnen laten bewegen. Denk hierbij ook aan het verkennen van mogelijkheden  met sportkoepels, sportaccommodaties, beweegprofessionals en gemeenten.

Maak een goede start

Een aantal RPV’s is al flink aan de slag met het onderbrengen van de activiteiten. De ervaringen en inzichten van deze verenigingen komen goed van pas voor andere RPV’s.  

Wil je graag meer weten over hoe bijvoorbeeld RPV Apeldoorn en RPV Randmeren het hebben aangepakt?

Stuur een mailtje naar info@reumanederland.nl dan brengen we jullie met elkaar in contact.

Doe ook je voordeel met de tips hieronder, check het magazine van RPV Groningen en lees de interviews met oud-voorzitters over hoe zij het hebben aangepakt.

Doe je voordeel met de ervaringen van andere RPV’s bij het onderbrengen van hun activiteiten. Dit zijn hun tips:

  • Inventariseer wat er mogelijk is in jouw gemeente(n) bijvoorbeeld via Uniek Sporten of via Team Sportservice
  • Inventariseer wat de behoefte is bij de bestaande leden van je vereniging.
  • Breng de kosten voor bijvoorbeeld het huren van de ruimte in kaart.
  • Organiseer een bijeenkomst voor therapeuten, begeleiders en relevante organisaties. Bespreek met hen de situatie en vraag wat zij kunnen betekenen bij het onderbrengen van de activiteiten bij andere partijen. Maak gebruik van het netwerk van deze partijen. Dat kan zeer waardevol zijn.
  • Informeer je leden via je nieuwsbrief of verenigingsblad. Lees ter inspiratie bijvoorbeeld wat RPV Groningen erover geschreven heeft in haar magazine.

Via je nieuwsbrief of verenigingsblad kun je je leden natuurlijk ook uitleg geven over de Nieuwe Koers. Een mooi voorbeeld daarvan is het artikel dat RPV Groningen publiceerde in haar ledenmagazine. Daarin leggen zij uit wat de Nieuwe Koers inhoudt en wat hun reactie daarop is.

Maar liefst 22 jaar lang was Lamber Neuzerling voorzitter van de ReumaPatiëntenVereniging Woerden. Eind 2021 werd de vereniging opgeheven.

Waarom besloten jullie om met de RPV te stoppen?

“Ik wilde stoppen als voorzitter omdat ik het tijd vond voor vernieuwing. Het bleek enorm lastig om een vervanger te vinden. De vereniging was erg vergrijst. We waren altijd al klein, maar we zagen het aantal leden steeds verder teruglopen. Het lukte niet om nieuwe jonge mensen aan te trekken. Laat staan dat die te porren waren voor een verantwoordelijke functie als voorzitter. We waren een erg actieve vereniging en organiseerden naast beweegactiviteiten ook druk bezochte Reuma-Avonden. Maar op het laatst zaten er dan nog maar 12 man in de zaal waarvan er 5 in het bestuur zaten. Toen ook de secretaris aangaf te willen stoppen moesten we onder ogen zien dat we zo niet verder konden.”

Hoe hebben jullie het opheffen aangepakt?

“We hebben een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. En zelfs op die ALV kwamen er te weinig mensen, dus hebben we een tweede ALV moeten organiseren om aan het voor ons vereiste minimum van 22 stemmen voor ons besluit te kunnen komen. Naar alle partijen waarmee we samenwerkten hebben we een brief gestuurd met tekst en uitleg.”

Wat waren de reacties?

“Iedereen vond het jammer, maar ook begrijpelijk. Het scheelde natuurlijk ook dat we de beweegactiviteiten konden laten doorgaan. Dat was een enorme geruststelling.”

Hoe kregen jullie dat voor elkaar?

“We werkten al bijna 25 jaar nauw samen met activiteiten- en sportvereniging Bredius. Met het geld dat wij als RPV nog over hadden hebben we voor alle leden de contributie voor het lidmaatschap van Bredius voor 2022 betaald. Alleen voor de beweegactiviteiten moeten zij nog een eigen bijdrage blijven betalen, zoals al gebruikelijk was. Aan het eind van dit jaar kunnen de leden dan zelf beslissen of ze lid willen blijven van Bredius of niet. Zo hebben we onze leden zacht kunnen laten landen.”

Wat zou je de andere RPV’s mee willen geven die nog middenin de transitie zitten?

“Ga een samenwerking aan met andere partijen om je beweegactiviteiten door te laten gaan. Dat is natuurlijk ook makkelijker gezegd dan gedaan. Een grote vereniging als bijvoorbeeld RPV Utrecht met 400 leden, moet verschillende zwemgroepen die ook nog eens op verschillende locaties zwemmen gaan onderbrengen. Dat is gewoon een lastige opgave. Toch moet je altijd proberen een nieuwe bron aan te boren. En denk bijvoorbeeld ook eens aan 2e of 3e jaars studenten fysiotherapie, die kun je misschien ook wel inzetten om de activiteiten te begeleiden.”

Rob Eijgendaal is sinds drie jaar voorzitter van RPV Randmeren (gemeentes Dronten, Harderwijk en Ermelo). In de zomer van 2022 stopt de RPV. Het bestuur is druk bezig met het overdragen van alle activiteiten zodat de leden kunnen blijven bewegen.

Waarom hebben jullie besloten om te stoppen?

“Ik zag het einde al naderen toen ik drie jaar geleden als beginnend voorzitter mijn eerste Besturendag bijwoonde. Uit de toen gepresenteerde cijfers bleek al dat de jaarlijkse subsidie voor beweeggroepen van ReumaNL amper 0,85%  van de mensen met Reuma in Nederland bereikte. Dan weet je: die subsidie heeft haar langste tijd gehad. En van de bijna honderd RPV’s toen zijn er inmiddels nog zo’n zestig over. De gemiddelde leeftijd van onze leden was twee jaar geleden 65 en is inmiddels 67 jaar. We moeten ons in gaan zetten voor wat wél kansrijk is. En dat is een goede manier vinden om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en te houden.”

Hebben jullie je daarom aangemeld als proeftuin?

“Voor deze transitie is samenwerking met anderen noodzaak. Of dat nou is om de beweegactiviteiten onder te brengen of om te onderzoeken wat daarvoor nodig is. Door onze vereniging aan te melden als proeftuin kunnen we ook fijn meeliften op de expertise van ReumaNederland in bijvoorbeeld de gesprekken met landelijke organisaties als Optisport.”

Wat hebben jullie al bereikt?

“In Harderwijk hebben we een zwemgroep onder kunnen brengen. Dat zwembad ligt ook nog eens dichterbij dan het vorige bad in Vierhouten. En de deelnemers betalen daar nog geen 5 euro eigen bijdrage per keer. Dat hebben we te danken aan de gemeente Harderwijk die een sociaal programma heeft om dit soort activiteiten voor dit soort groepen te financieren. Met de volleybalvereniging in die gemeente zijn we nog in gesprek of ze onze volleybalgroep over willen nemen. Het lijkt erop dat dat wel gaat lukken.”

Hoe zit dat bij andere gemeentes?

“Heel verschillend helaas. Het hangt enorm af van de manier waarop de gemeente het heeft georganiseerd. Het onderbrengen van de zwemactiviteiten voor drie zwemgroepen in de gemeente Dronten is voor ons nog een flink pijnpunt. Die gemeente besteedt alles op het gebied van bewegen uit aan de landelijke organisatie Optisport. Het geld wordt anders verdeeld. De eigen bijdrage voor een groepsles in warm water onder begeleiding van een deskundige ligt in Dronten daardoor veel hoger. Deelnemers betalen meer dan het dubbele dan in Harderwijk om precies te zijn. We willen in gesprek blijven met verschillende partijen om te kijken of er toch niet nog andere manieren zijn om die eigen bijdrage te verlagen. En anders gaan de mensen uit Dronten straks zwemmen in Lelystad. Daar is het helemaal mooi geregeld en betalen de mensen maar een eigen bijdrage van rond de 4 euro afhankelijk van de soort activiteit.”

Wat motiveert om zoveel tijd en energie te stoppen in deze transitie?

“Het is inderdaad een intensief traject om alle beweegactiviteiten goed onder te brengen, maar het is zo ontzettend fijn als het dan lukt. Zo’n succes in Harderwijk, dat voelt heerlijk.”

Hoe ziet u de toekomst als straks voor alle RPV’s de subsidie wegvalt?

“Je kunt niet in algemene zin over mensen met reuma praten, dus ook niet in algemene zin over hun toekomst. Dankzij medicijnen en goede medische zorg is het leven met reuma steeds gewoner geworden. Er zijn mensen die nauwelijks last hebben én mensen die door reuma in een rolstoel zitten. Wat iemand nodig heeft om te kunnen blijven bewegen verschilt daardoor ook. Daarom is keuzevrijheid voor mensen met reuma zo belangrijk en dat bereik je door een zo breed mogelijk en betaalbaar aanbod voor zoveel mogelijk mensen.”

2. Anders organiseren

Samen met patiëntenverenigingen onderzoekt ReumaNederland hoe we meer mensen met reuma kunnen samenbrengen, naast de gebruikelijke verenigingsvorm. Het doel is om betekenisvolle activiteiten te blijven organiseren voor een zo groot mogelijke groep mensen met reuma. De behoeftes van verschillende patiëntenverenigingen worden hiervoor in kaart gebracht.

Wil je als vereniging overstappen naar een andere vorm van organiseren? Dan kijkt ReumaNederland graag met je mee om eventueel te ondersteunen. Denk hierbij aan (regionaal) brede informatievoorziening of aan de inzet van de juiste contacten voor het activeren van een (lokaal) netwerk.

ReumaNederland richt een servicedesk op om hierbij te kunnen ondersteunen. Er wordt ook gewerkt aan een online platform waar mensen met een vorm van reuma online met elkaar in contact kunnen komen en waar landelijke en regionale kennis en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden.

Wat is ReumaTeam Gouda?

Dit is het eerste ReumaTeam dat volgens de nieuwe koers van ReumaNederland is ontstaan. Het gaat om een pilot waarbij ReumaNederland, lokale vrijwilligers en ervaringsdeskundigen samen zoeken naar een nieuwe manier van het organiseren van contact. Doel is om een netwerk te laten ontstaan van mensen in Gouda met een vorm van reuma of met kennis van reuma. Via het ReumaTeam kunnen mensen met elkaar in contact komen en samen dingen organiseren.

Wat doet ReumaTeam Gouda?

Het organiseert in en rondom Gouda onderling contact omdat het fijn is om met andere mensen met een vorm van reuma te kunnen spreken. Het biedt een platform voor het opzetten van activiteiten. En het helpt mensen lokaal op weg met vragen over reuma.

Hoe kun je ReumaTeam Gouda bereiken?

Wil je meedoen of op de hoogte blijven? Meld je dan!
Je kunt het ReumaTeam bereiken via het mailadres: reumateamgouda@gmail.com

Welke activiteiten zijn er?

Op dit moment zijn er oefenuren in warm water onder leiding van een fysiotherapeut. Mail het ReumaTeam voor meer informatie.

Er zijn genoeg andere plannen voor meer activiteiten. Of die plannen door kunnen gaan hangt af van hoeveel mensen er mee willen doen en waar verder behoefte aan is. Dat wordt allemaal nu onderzocht.

 

 

 

Handige documenten

In het document hieronder vind je een handig stappenplan als het besluit genomen is om de RPV op te heffen. Ook een jurist heeft naar dit document gekeken, vandaar dat de zinnen soms in juridische taal staan.

Stappenplan bij besluit opheffen RPV

Wat kunnen je leden doen? 

Zij kunnen ReumaNederland op verschillende manieren blijven steunen. Via de nieuwsbrief waarin je laat weten dat de RPV wordt opgeheven kun je ze daar bijvoorbeeld op wijzen. In het document hieronder vind je inspiratie voor teksten en links die je daarbij kunt gebruiken:

Tekstsuggestie voor laatste nieuwsbrief naar de leden

 

 

Bij fitness doe je verschillende oefeningen op apparaten of met gewichten. In groepsverband of individueel. De oefeningen zijn bedoeld om je uithoudingsvermogen, de soepelheid van je gewrichten, je spierkracht en je spierconditie te verbeteren. Een fysiotherapeut of een deskundige fitnesstrainer verzorgt deze activiteit.

ReumaNederland en NL Actief hebben 100 fitnesstrainers opgeleid om mensen met een reumatische aandoening op een verantwoorde manier, veilig en met plezier te laten sporten. Zo worden steeds meer sportscholen in Nederland een plek waar ook mensen met reuma terecht kunnen om te sporten.

Een overzicht van de NL Actief Preventiecentra met gecertificeerde reumafitnesstrainers zie je op de onderstaande kaart (klik op + om in te zoomen)

Zoek je nog mogelijkheden om de eigen bijdrage voor beweegactiviteiten laag te houden? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt om financiële drempels weg te nemen zodat ook volwassenen die weinig geld hebben, mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door het betalen van lesgeld, contributie of van materialen.

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij het Volwassenenfonds. Momenteel zijn er 32 gemeenten aangesloten. In deze gemeenten kunnen volwassenen, vanaf 18 jaar, een aanvraag doen voor een sportieve of creatieve activiteit. Fitness blijkt in 2021 de meest aangevraagde sport te zijn.

Potentiele deelnemers kunnen zelf geen aanvraag doen, dat doet een intermediair voor hen. Dat kan bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, maatschappelijk werker of een vrijwilliger bij de voedselbank zijn. Het is wel de bedoeling dat mensen zelf contact opnemen met een intermediair in hun gemeente.

Aangesloten gemeenten

Via onderstaande link kun je zien of je gemeente al is aangesloten bij het Volwassenenfonds www.volwassenenfonds.nl/gemeentechecker/.

Als dat zo is dan vind je op dezelfde pagina (even naar beneden scrollen) ook een handig stappenplan hoe de aanvraag van een beweegactiviteit in zijn werk gaat.

Als je gemeente is aangesloten, wil je de leden van je vereniging dan op de hoogte brengen van het bestaan van het Volwassenenfonds?

Als RPV of BPV kun je je leden ook helpen bij het vinden van informatie via internet. Het is voor iedereen fijn om zoveel mogelijk te weten over je vorm van reuma en wat er allemaal kan, maar niet iedereen is even handig met internet en het werken op een computer.

Wijs je leden daarom op het bestaan van SeniorWeb. Dat helpt ze op weg in de digitale wereld met tips en stap-voor-stap uitleg.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan uitleg over werken met Windows, over hoe je via je tablet en smartphone op internet kunt, over hoe je kunt whatsappen, veilig internetten en meer.

Nederland telt in totaal 450 leslocaties. Bij de vrijwilligers van SeniorWeb kun je terecht met allerlei vragen over je computer, tablet en smartphone. Je kunt de vorm van hulp kiezen die bij je past: via internet, telefonisch of aan huis.

Kijk voor meer info op www.seniorweb.nl 

Je kunt je aanmelden voor een gratis lidmaatschap van 6 maanden via www.seniorweb.nl/senioren of neem contact op via 030 – 276 99 65.

 

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Ben je bestuurslid van een RPV/BPV en ontvang je geen nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar info@reumanederland.nl.